INTÉZMÉNYVEZETŐ: Bohus Mihály László

Skerlanitzné Füredi Zsuzsanna

Hegedűs Hedvig

Intézményvezető-helyettes

Intézményvezető-helyettes

Bánkuti Krisztina 2.a osztályfőnöke, tanító
Bencze Katalin angol nyelv
Billédi Zsuzsánna Monika tanító
Bohus Mihály László informatika
Boldizsné Tatár Márta kémia, biológia
Czetőné Szabó Elvira gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus
Déginé Balázs Edit 7.a osztályfőnöke, magyar nyelv és irodalom, etika, ének-zene
Dombiné Tóth Gabriella Rita matematika
dr. Horváth György Ottóné tanító
Erős Gabriella Erzsébet 1.a osztályfőnöke, tanító
Fónagy Gabriella vizuális kultúra
G.Szabóné Faragó Eszter 6.a osztályfőnöke, magyar nyelv és irodalom, etika
Gergely Éva 5.c osztályfőnöke, magyar nyelv és irodalom,történelem, fejlesztőpedagógus
Gyulay Mihályné Erika matematika, fizika, informatika
Haluska Gabriella Julianna angol nyelv
Hegedűs Hedvig matematika, digitáls kultúra
Holló Renáta tanító
Horuczi Zsolt tanító
Ioana Kovács Dóra 4.a osztályfőnöke, tanító
Jáhner Fruzsina tanító
Juhászné Lukács Krisztina angol nyelv
Kiss Tibor Józsefné tanító, dráma és színház
Kovács Andrea Csilla 4.c osztályfőnöke, tanító
Köllőné Sotkovszky Andrea természettudomány, földrajz
Kulcsár József Ferencné 8.b osztályfőnöke, testnevelés
Margitay József Zsolt 6. b osztályfőnöke, történelem, etika, hon – és népismeret
Molnár Péterné technika és tervezés
Molnár Réka Mária tanító
Nagy Gábor 5.a osztályfőnöke, testnevelés
Németh Tibor digitális kultúra, technika és tervezés
Nyárfádi Magdolna 3.b osztályfőnöke, tanító
Nyitrai Zsuzsanna 7.b osztályfőnöke, magyar nyelv és irodalom, angol nyelv
Pádár Béla 6.c osztályfőnöke, testnevelés
Román Eszter tanító
Róna Ágnes 4.b osztályfőnöke, tanító
Rónai Krisztina Éva 8.c osztályfőnöke, magyar nyelv és irodalom, etika
Sinka Márta ének-zene
Skerlanitzné Füredi Zsuzsanna fejlesztőpedagógus
Soproni Adrienn 5.b osztályfőnöke, német nyelv, etika
Szabó Réka 8.a osztályfőnöke, angol nyelv, vizuális kultúra
Szabóné Kerepeszki Klára 2.b osztályfőnöke, tanító
Szabó-Szenderák Szabina 1.b osztályfőnöke, tanító
Szlivka Beáta 3.a osztályfőnöke, tanító
Szőke Éva fizika, technika és tervezés
Tatár Angéla matematika
Trombitás-Bodoki Bernadett tanító
Tőzsér Benjámin könyvtáros
Ujvári Patricia 2.c osztályfőnöke, tanító
BARATÉ ZITA iskolatitkár
MAYER KORNÉLIA iskolatitkár
SIMON PÉTER rendszergazda
VINCZE-TÓTH ANDREA ANNA pedagógiai asszisztens
TICHY-KOVÁCS ZSÓFIA pedagógiai asszisztens

 

DR VILLÁNYI JÁNOSNÉ 1982-1983 matematika-fizika-napközi
HAGEMANNÉ FALISZEK DIÁNA 1984 – 1996 tanító
KÉRI SÁNDORNÉ 1981-1988 napközi
LŐRINCZ ÁGNES 2013 – 2020 tanító
MAJER PÉTER 1995 – 1997 matematika-informatika-fizika
+TÓTH JÓZSEF igazgató 1977 – 1986 testnevelés
GORTVA IMRÉNÉ igazgató 1986 – 1992 1977 – 1995 igazgatóhelyettes, földrajz- biológia
TÓTH ISTVÁNNÉ ÉVA igazgató 1992 – 1997 1978 – 2017 magyar-könyvtár
ALBECKERNÉ ZUBOR ZSUZSA 1981 – 1988 matematika-fizika
ALBERTNÉ MIKÓ ÉVA 1982 – 1984 napközi
ALHGRIMM GABRIELLA 1983 – 1987 rajz-biológia
+ ALPÁR ANDRÁSNÉ 1978-1980 matematika-fizika
AMBRUSNÉ DOBOS TÜNDE 1982-1985 rajz-földrajz
ARANY ILDIKÓ 1982-1984 tanító
ARANYNÉ BÖRZSÖNY MELINDA 2014-2018 tanító
ÁCS ANIKÓ 1995 – 2010 angol-tanító
BACSKAI ILONA 1988-1990 rajz
BALÁZSNÉ LEBENSZKI ERZSÉBET 1982-1991 matematika-fizika
BARATÉ JÁNOSNÉ 1978 – 1990 matematika-kémia
BARKA FERENCNÉ 1978 – 1985 1994 – 2007 magyar-orosz-angol
BÁTOVSZKY JÁNOS 1996 – 1997 biológia-kémia
BAUER PÉTERNÉ PÁRI KATALIN 1994 – 2015 tanító
+ BENCZÚR ZOLTÁNNÉ 1981 – 1991 napközi
BENDIK GYÖRGYI 2003 – 2004 napközi
BENYÓ GABRIELLA 2005 – 2005 angol
BERECZKINÉ URBÁN ÉVA 1990 – 2002 biológia-kémia
BERKINÉ JUHÁSZ MAGDOLNA 1978-1986 tanító
BIRINYI MIHÁLYNÉ 1978-1981 napközi
BIRKOVSZKYNÉ VADAS ILONA 1978-1982 napközi
BORSA JÓZSEF 1978 – 1990 tanító, napközi
BORSA JÓZSEFNÉ 1978 – 1981 tanító, napközi
BORSAY LEVENTE 1997 – 1998 matematika-fizika
BRIBER JÁNOSNÉ 1980-1983 napközi
CZETLI ÉVA 2005-2006 angol
+ CSAPÓ ISTVÁNNÉ 1980-1986 napközi
CSERTA FERENC 1980-2022
CSERTÁNÉ ZILAH GABRIELLA 2020-2022 igazgatóhelyettes, tanító
+ CSÉKA ZOLTÁN 1978-1989 napközi
CSIDES CSABA 1989-1990 napközi
CSIZMAZIÁNÉ PIESKÓ ÉVA 1982-1991 napközi-tanító
DEMETER JÁNOSNÉ 1984 – 1992 tanító, napközi
DOBSZAY KATALIN 1980-1986 tanító
DR BINDER KÁROLYNÉ 1978 – 1995 matematika-fizika
DR SZILÁGYI JUDIT 1980-1987 napközi
DR TAKÁCS ANDRÁSNÉ 1978 – 1995 tanító
DR TÓTHNÉ KOVÁCS JUDIT 1995-2021 könyvtáros
DR VEISZ OTTÓ BÁLINTNÉ 2016-2020 tanító-napközi
ECSENSZKY ANNA 1987-1990 tanító
ÉDES ZOLTÁN 1980-1981 napközi
EGEI FERENCNÉ 1999 – 2000 német
ERTLER ÁGOTA 1987-1988 rajz
FARKAS LÁSZLÓNÉ 1986-1990 tanító
FAZEKAS ZOLTÁNNÉ 2002 – 2006; 2017 – 2018 tanító, napközi
FLOCH MAGDOLNA 1991 – 1995 német
FŐNAGY LÁSZLÓNÉ 1978-1987 tanító
FÜLÖPNÉ SZAKOLCZAI NÓRA 1978 – 1983, 1994 – 1999 tanító
FÜREDI ZSOLT 1991-1991 napközi
FÜRJES ANNAMÁRIA 2001 – 2012 matematika-kémia
FÜLÖP TÍMEA 2013 – 2017 tanító
GASSER ZSUZSANNA 1989-1989 német
GÁRDONYI ANDRÁS 1978-1982 napközi
GÁSPÁR ÁGNES 1980-1981 napközi
GOMBOS JÁNOS 1987-1990 napközi
GÖRÖG ANNA 2005 – 2007 tanító, napközi
GRÓF PÉTER 1983-1983 napközi
GRYNAEUS LÁSZLÓNÉ 2001 – 2002 napközi
GUBEK ISTVÁNNÉ 1978 – 1995 magyar-történelem
GURBÁN JÁNOSNÉ 1978 -1983, 1989 – 2017 tanító, napközi
GYÖRGY BRIGITTA 2017 – 2018 testnevelés
HARGITAI ÉVA 2008 – 2019 matematika
HALMOSNÉ ERŐSS JÚLIA 1978 – 1995 tanító igazgatóhelyettes
HANÁKNÉ JUHÁSZ ILDIKÓ 2013 – 2014 tanító
+ HERNÁDI LÁSZLÓNÉ 1978 – 1987 tanító
HORTOBÁGYI GÁBOR 1979 – 1990, 1993 -2018 testnevelés
HORTOBÁGYI ORSOLYA 2009 -2010 tanító, napközi
HORVÁTH JÓZSEFNÉ 1983-1983 tanító
HORVÁTH-SZABÓNÉ TAMÁS ANDREA 1997 – 2002 tanító-német
JAKAB JUDIT 1979-1987 testnevelés-orosz
JAKAB SÁNDORNÉ 2000 – 2001 napközi
JÁVORFI JUDIT 2006 -2007 angol
JÁNVÁRINÉ TAKÁCS KLÁRA 1982-1984 napközi
JÁSZ ÁRPÁD 1983-1984 napközi
JUHÁSZ DOROTTYA 1981-1983 magyar-orosz
KAZÁR MÁRIA 1978-1981 történelem-német
+ KÁLI BÉLÁNÉ 1978 – 1994 tanító
KARÁCSONDI ISTVÁNNÉ 1979 – 2005 rajz-biológia-napközi
KASZÁSNÉ LAUBER ÁGNES 1989 – 1996 tanító
KESERŰ LÁSZLÓNÉ 2017-2020 angol
KISFALUDINÉ FÁBIÁN BEÁTA 1993 – 2013 tanító-logopédia
KISS GYÖRGYNÉ 1978 – 2010 testnevelés
KLOSKÁNÉ SZEGEDY ANDREA 1995 – 2021 tanító
KOLLÁRNÉ KOMJÁTHY ILONA 1991-1991 orosz
KOLLÁRNÉ RÁTKAI ÁGNES 2013 – 2013 matematika
KOLTAINÉ KONCZ ALEXANDRA 1993 – 1995 történelem-angol
KOLTAY ANDRÁS 1994 – 1995 matematika-fizika
+ KRALOVITS GYŐZŐNÉ 1978 – 1988 tanító
KULCSÁRNÉ VÁRADI ILONA 1980 – 1996 magyar-ének
KUHL CSILLA 1979-1980 napközi
+ KÜRTY ELEMÉR 1986-1986 matematika-fizika
LENGYEL RITA 1992 – 1995 tanító
LENHARDT JÓZSEFNÉ 1983 – 1991 magyar-történelem
LEOPOLD GYŐZŐ JENŐ 2008-2020 fizika-angol
LIDI FERENCNÉ 1978 – 2013 technika, igazgatóhelyettes
LOHN RICHÁRD 2012 – 2013 testnevelés – földrajz
LUGOSSYNÉ BUKOVSZKI ALIZ 1978-1984 tanító
MAKAI HENRIETTA 2011 – 2020 német
MAJERNÉ SLEZÁK MÁRTA 1996 – 2010 tanító, napközi
MARTONNÉ TAMÁS MÁRTA 1986-1990 iskolapszichológus
MÁHR ZSUZSANNA 1986-1987 tanító-napközi
MESTERHÁZI IRMA 1978-1980 tanító
MÉSZÁROSNÉ KOSINA ERIKA 1981 – 2016 tanító, napközi
MÉSZÁROSNÉ NAGY ÁGNES angol 2018 – 2020
MÉSZÁROSNÉ POTOR EDIT 1997 – 2023 biológia, kémia
+ MIHÁLY LÁSZLÓNÉ 1978 – 1992 technika
MIKLÓSNÉ VERES LÍVIA 2016-2018 angol
MOHÁCSINÉ PÁL MAGDOLNA 2011-2018 angol
MOLNÁR ANDRÁS 1980-1981 tanító
MOLNÁR ETELKA 1984-1997 tanító
MOLNÁRNÉ KÖLLNER LENKE 1979-1987 orosz
MOLNÁR PÉTERNÉ 1992-2018 gazdasági vezető; iskolatitkár; technika tanár
MUCSINÉ FLEGEL CLAUDIA 1988 – 1991 német
NÁDASNÉ SZABÓ ÁGNES 1998 – 1999 matematika-fizika
NAGY TIBOR 1990-1991 rajz
NAGY TIBOR 1999 – 2000 tanító
NAGYNÉ HANZEL MÁRIA 1994 – 1999 tanító
NÉMETHNÉ PÉNTEK ÉVA 1981 – 1992 tanító
NYERGES TAMÁS 1979 – 1999 tanító-testnevelés
NYÉKI ZSUZSANNA 1978-1980 tanító
ÓDOR ÉVA 1995 – 2000 német
OLGYAI ANDRÁSNÉ 1978-1981 magyar-történelem-igazgatóhelyettes
ORAVETZ ZSÓFIA 1978-1982 napközi
ORCZÁN CSILLA 2004 – 2005 angol -testnevelés
ORFI LÁSZLÓNÉ 1982-1987 napközi
OROSZ TÍMEA 2000 – 2000 kémia
ORMOSSYNÉ TÓTH JUDIT 1987-1989 orosz
OVÁRI GÁBORNÉ 1981-1982 napközi
OZSVÁRI ERIKA 2016-2021 tanító
PAKSA KÁLMÁNNÉ 1982 – 2012 biológia-földrajz
PÁLMAI GYÖRGYNÉ 1979 – 1994 napközi-tanító
PAPP CECÍLIA 1981-1982 rajz
PATTANTYÚSNÉ PÁHÁN KATALIN 1981 – 1997 matematika-fizika
PÁKOZDI ERZSÉBET ESZTER napközi 1997 – 2020
PERECES ÁGNES 1996 – 2017 magyar
PESTI ISTVÁNNÉ 1978 – 2013 biológia földrajz-rajz igazgatóhelyettes
PÉTER KINGA 1999 – 2003 matematika-fizika-informatika
PIPACS JÓZSEF 1978 – 1991 technika
POLACSEK GYÖRGYI 1978 – 1988, 1993 – 1996 tanító-földrajz igazgatóhelyettes
ROZMIS ILDIKÓ 1993-1993 magyar
+ SARUDI ISTVÁNNÉ 1978-1981 tanító
SÁRKÁNY LÁSZLÓNÉ 1980 – 2013 napközi-matematika-technika
SÁROSSYNÉ BARTÓK TERÉZIA 1980-1986 tanító
+ SCHÜGLER MIKLÓSNÉ 1993-1995 napközi
SCHWARTZNÉ SZÉPFALVI ANITA 2007 – 2008 angol
SERMAN ÉVA német 2014-2020
+ SIMON GÁBORNÉ 1978-1979 matematika-rajz
SOÓS MAGDOLNA 1978-1980 tanító
SOLTÉSZ BÉLÁNÉ 1996 – 2016 napközi
SOMOGYINÉ NAGY TÍMEA 1996 – 1997 napközi
SÓLYOMNÉ HERBÁLY KATALIN 1984-1985 napközi
SORES ANNA 1980-1981 német
STEINER ZSOLTNÉ 2001 – 2012 tanító, napközi, igazgatóhelyettes
+ SZABADSZÁLLÁSI ISTVÁN 1981-1986 napközi
SZABÓ ÁGNES 2000 – 2005 logopédus
SZABÓ ISTVÁN 1983-1984 német
SZABÓNÉ KOVÁCS ANIKÓ 1990 – 1990 napközi
SZABÓNÉ WINKLER ÁGNES 1981 – 1992 magyar-történelem
SZALAY HENRIETTA 2000 – 2010 német
SZÁRAZ ANIKÓ 1999 – 2000 napközi
SZÁSZNÉ GÖDÖR KATALIN 2007 – 2008 német
SZEKELY ERIKA 1984-1985 napközi
SZÉKELY ISTVÁNNÉ 1978 – 2013 történelem-ének
SZELECZKI KORNÉLIA 1984-1984 napközi
SZELÉNYI GÁBOR 1983-1984 napközi
SZENTE RÓBERT 1979-1987 napközi
SZEŐKÉNÉ TANAI ÉVA 1998 – 2001 matematika-fizika
SZERZŐ ZSUZSANNA 1979-1986 napközi-tanító
SZIKORA GABRIELLA 1979-1983 orosz
SZILASSY BERTALANNÉ 1993 – 1994 könyvtár-magyar
SZIRÁKI LAURA 1990-1990 napközi
SZŐCS TAMÁS 1981-1982 napközi
SZŰCS MARIANNA 1984 – 1989 orosz
TENGELITS VERA 1979-1983 biológia
TESZAREKNÉ SÍPOS ILONA 1979-1983 tanító
TOMPA IRÉN (KŐMŰVES IRÉN) 1978-1981 tanító
+ TÓTH JENŐ 1985-1986 történelem-földrajz
TÓTH JÓZSEFNÉ 2000 – 2001 napközi
TÓTHNÉ BACSA MÁRIA 1992 – 2011 német
TÓTH ISTVÁNNÉ tanító 1980 – 2020
TURNOVSZKY TAMÁSNÉ 1985 – 1991 német-ének
VANDRUSZ JÚLIA 1979-1987 magyar-történelem
+ VARGHA ELEMÉRNÉ 1981 – 1992 német
VASSNÉ BAZSÓ CSILLA 1995 – 1997 matematika-fizika
+ VESZELY ZOLTÁN 1978-1981 napközi
+ VESZELY ZOLTÁNNÉ 1978-1982 napközi
VIRÁGOS PÉTER 1998 – 1998 napközi
VÍGH OSZKÁR 1981-1982 napközi
+ ZÁKÁNY-SZABÓ SÁNDORNÉ 1983-1988 orosz-napközi
ZÖLD NOÉMI 2020-2022 napközi