Kedves Látogató!

Néhány mondatban szeretnénk bemutatni Önnek az iskolánkban folyó német nyelvoktatást!
Iskolánk azon kevesek közé tartozik, ahol még van lehetősége a szülőknek az angol nyelven
kívül egy másik nyelvet, a németet választani! Számos előnye van, ha gyermeke ezt a nyelvet
választja!
Az első két évfolyamon, szakköri szinten ismerkednek meg a gyerekek a német nyelvvel. Ezek a
foglalkozások játékos keretek között, sok-sok mozgással, énekkel, rajzolással egészülnek ki.
Célunk, a nyelv megszerettetése, valamint egy alapszókincs elsajátítása. Szinte minden
hónapban készülünk valamire: Márton, nap, Télapó, Német nyelvi Gála…A szakkörök fül alatt
részletesebben is olvashatnak az órákról.
3. osztálytól heti 2 órában, 4. osztálytól heti 3 órában foglalkozunk a gyerekekkel.
Adott esetben még plusz egy –egy szakkört vagy felzárkóztatást is van
lehetőség tartani, igény szerint. Az foglalkozások igen mozgalmasak, a gyerekek
nagyon élvezik a változatos, kommunikációra épülő órákat!
A csoportok létszáma rendkívül ideális a nyelvtanuláshoz, átlagosan 15 fő. A gyerekek élvezik,
hogy kis csoportban dolgozhatnak, mindenkire jut idő, alaposan át tudjuk venni a tananyagot,
sok-sok érdekes dologgal kiegészítve! Ez kiváló lehetőség a tehetséges tanulóknak a gyors
haladásra, ők a 8. év végére a B1 – B2 nyelvi szintre jutnak el. A 8. évfolyamon nyelvvizsga
előkészítő szakkör is elérhető! Sajnos pillanatnyilag nincs az iskolánkban tagozatos német
csoport.
RENDHAGYÓ ÓRÁK
Az elmúlt évtől került bevezetésre, hogy rendkívüli német órát tartanak iskolánkban azok a
tanulók, akik külföldön, német nyelvterületen tanulnak. Jelenleg négy tanuló tartózkodik külföldön,
akik magántanulók. Ők szóbeli vizsga gyanánt PPT-t készítenek és előadást tartanak iskolánk
tanulóinak. Minden alkalommal más-más megadott szempontot kapnak: iskolarendszer
összehasonlítása, kultúra, zene, ételek- italok, stb. Az előadásoknak óriási sikere van . A
bemutatók természetesen idegen nyelven zajlanak, nagyon színvonalas, és érdekes előadásokat
láthattunk eddig!
NÉMET EST
Évtizedes hagyomány, hogy a tanévet egy nagyszabású, igényes esttel zárjuk, ahol az éves
munkánkat van lehetőségünk megmutatni a kollégáknak, iskolánk tanulóinak, valamint a
szülőknek. Erre az estre minden év, utolsó tanítási hetében kerül sor. Minden német nyelvet
tanuló gyereknek lehetősége van a műsorban való szereplésre, aminek óriási közösségformáló
ereje van! Közös műsorszámokkal készülünk, ami összehozza a gyerekeket, egymás dalait,
szerepeit is tudják a próbákra. A siker, az elismerés sem marad el, hiszen a rengeteg munka
mindig meghozza gyümölcsét! A technikai tudás, a művészeti hajlam, a muzikalitás, az
előadókészség mind fejlődik egy-egy találkozás alkalmával!
GOETHE INTÉZET LÁTOGATÁSA
A felső tagozatos tanulókat 7.-8. évfolyamon minden tanévkezdéskor, szeptember végén
elvisszük a Goethe Intézetbe, ahol van lehetőségük megismerkedni a nyelvi követelményekkel,
vizsgarendszerrel. Az anyanyelvű pedagógusok interaktív előadásai hatalmas élményt és
motivációt jelentenek a nyelvtanuláshoz. A gyerekeknek van lehetőségük különböző
nyelvtanulási technikákat kipróbálni, mindenekelőtt az online felületeket, applikációkat!
NYELVI VIZSGA a 6. és 8. évfolyamon
A tagozatos és nem tagozatos tanulóink is vizsgát tesznek 6.-ban és 8.-ban német nyelvből. A
hatodikosoknak 8, a nyolcadikosoknak 10 témakörből kell felkészülniük szóbeli feleletre. Mindkét
évfolyamon képleírás is része a szóbeli vizsgának, illetve egy írásbeli nyelvtani teszt segítségével
is felmérjük diákjaink tudását. Tapasztalataink szerint ez a két vizsga remek felkészülés a
nyolcadikos német szóbeli felvételi vizsgákra, ahol a tanulóknak ugyanezeknek a
követelményeknek kell megfelelniük.
MÁRTON NAP
Iskolánk 6. éve rendezi meg az őszi játszóház keretein belül a Márton napot, amin az összes
tanulónak van lehetősége részt venni. Egy egész délutánt felölelő program, tele mozgalmas,
interaktív feladatokkal. A felsős német nyelvet tanulók már állomás vezetőként várják a kicsiket.
Az alsósok dalokkal készülnek, a felsősök előadásokkal. Az egész iskola felbolydul és ezt a
rendkívül jó hangulatú, vidám délutánt lámpás felvonulással zárjuk.
IDEGEN NYELVI PÁLYÁZATOK
Az idegen nyelvi pályázat során a gyerekeknek plakátokat készítenek megadott témakörökben
német nyelvű feliratokkal, fogalmazásokkal. Az elkészült pályamunkákból minden évben kiállítást
szervezünk, a díjazottakat pedig személyre szóló könnyített szépirodalmi olvasmányokkal
jutalmazzuk.

Szeretettel köszöntöm a Szülőket!

Kérem nézzék meg ezt a rövid kis videót a Jókaiban történő német nyelvoktatásról.
Miért válasszuk a németet első nyelvként?
Bemutatom a tantermünket, a koncepciónkat, a tankönyveinket és mindent, ami NÉMET 🙂
Fogadják szeretettel!

Soproni Adrienn
német nyelvtanár

Lust auf Deutsch

/német szakkör 1-2. osztályban/
● heti 1x 45 perc
● intenzív szókincsfejlesztés modern taneszközökkel
● tartalmát tekintve az órák igazodnak az éves ünnepekhez valamint a
kés ő bbi nyelvoktatás során előkerülő témákhoz
● kézügyesség fejlesztés (ragasztás,színezés,kreatív feladatok)
● játékos ismerkedés a nyelvvel rengeteg mondóka, ének és mozgás
segítségével

Miben más mint egy átlagos nyelvi szakkör?

● észrevétlenül sajátítják el a számukra emészthet ő szókincset
● kötetlen, vidám hangulat
● kézzel fogható eszközök állnak a rendelkezésükre, hiszen számukra a
vizuális megsegítés és érzékelés még fontos részét képezi a
fejlődésnek
● memoritereket nem csupán folytonos ismétlésekkel sajátítanak el,
hiszen képekhez, interaktív feladatokhoz, íráskészséget el ő segít ő
gyakorlatokhoz kötve próbáljuk elérni, hogy a könnyen unalmassá váló
ismétlés nehogy kedvüket szegje
● alkotásaikat faliújságra tesszük! Nem csak a szépeket és kiemelkedően
jókat, hanem MINDET, hiszen minden gyermek egyedi személyiséggel
rendelkezik és ezt mi megbecsüljük, díjazzuk!
● beszédbátorságuk óráról- órára rohamos fejlődést mutat,
a pozitív és támogató pedagógiai módszer által fejlődik az önbizalmuk,
félelem nélkül beszélnek mások előtt

Miért a németet válasszuk?

● idegen nyelvet tanulni mindig jó befektetés
● Ausztria a szomszédunk, reális célország, nem kell messze tudnia
gyermekét ha külföldi cserediák programban vagy különböző
pályázati úton nyert képzésen vesz részt a jövőben
● a német nem könny ű nyelv…IGAZ, DE nem kell minden részletét
egyszerre tudniuk. Az évről évre egymásra épül ő tankönyvsorozat és
az ehhez tartozó kiegészít ő anyag nagyban el ő segíti a külső
szemmel valóban bonyolultnak t ű n ő német nyelv elsajátítását
● miért jó korán kezdeni a nyelvtanulást? Mert a 6-7 éves korosztály
rendkívül gyorsan szívja magába az ő t érint ő és érdeklődési köréhez
kapcsolódó szavakat és ezt már nem felejti el, S Ő T tovább fejleszti
az évek során és egy-egy téma kapcsán örömmel gondol majd vissza
a korai szakaszban elsajátított ismeretekre

Deutsch als zweite Sprache
(Német mint második idegen nyelv szakkör)


Miért érdemes a német nyelvet is beiktatni az órarendbe?
● több nyelven beszélni manapság már nem újdonság, sőt feltétele a
továbbtanulásnak
● a diákoknak már nem jelent nehézséget egy második nyelv elsajátítása,
hiszen már rendelkeznek az idegen nyelv tanulásához szükséges rutinnal
● egy esetleges külföldi tanulmányi út során már nem csak egy nyelven tud
kommunikálni és ez magabiztosságot ad számára

Mit kínálunk a szakkör keretein belül?

● heti 2x 45 perc
● folyamatos, egymásra épülő tematikus tanagyag
● német anyanyelvű videókkal tarkított órák
● fokozott kommunikáció
● hétköznapi nyelvben előforduló témák, szófordulatok, kifejezések
● nyelvtan az alapoktól, érthető, emészthető formában
● rugalmas hozzáállás ???? ahhoz, hogy az óra tartalmas és követhető legyen,
alkalmazkodunk a tanulók aznapi fittségi szintjéhez- ???? mit jelent ez ?
???? Bemelegítéssel kezdünk, rövid ismétléssel játékos formában majd ezt
követi a fokozatos és változatos feladat típusokból álló tartalmi rész
● végül, de nem utolsó sorban oldott, családias légkör ☺


Auf die Plätze !! Fertig !Los?
B2 mit Erfolg!!!!
(Nyelvvizsga előkészítő szakkör)

● Miért érdemes elkezdeni már az általános iskolában?

A középiskolai évek elkezdése hatalmas változás egy tanuló életében.
Rengeteg információ, új közeg, sok-sok élmény. DE! Mivel a
nyelvvizsgák megszerzése általában a középiskola első 2 tanévére
tehető, érdemes megfontolni, hogy már az általános iskola utolsó
évében elkezdjen gyermeke felkészülni a rá váró feladatra, ezzel is
csökkentve a később ránehezedő terheket.

● Mit nyújt a B2 német nyelvvizsgára előkészítő szakkör?

???? nyelvtani rendszerezés ( nyelvvizsgához tartozó nyelvtani
szerkezetek átismétlése, feldolgozása)
???? általános vizsgatémakörök vázlata
???? nyelvvizsga szituációk (mintavideók)
???? vizsgázói magatartás, testbeszéd
???? kommunikatív szerkezetek, vizsgán használatos kifejezések
???? próbatesztek
???? szövegértés
???? hallás utáni szövegértés

● Mi jár hozzá?

???? garantált jókedv
???? magabiztosság erősítése
???? 12 év nyelvvizsgáztatói háttér

Őszi szólások, közmondások

– Lorbeeren ernten = gelobt werden / Erfolg haben

„Wenn du so weiter für die Prüfung lernst, wirst du keine Lorbeeren ernten”

– ein Herz im Sturm erobern = schnell Sympathie gewinnen

„Die neue Lehrerin hat die Herzen der Schüler im Sturm erobert”

– die Ruhe vor dem Sturm = die Ruhe vor einem unangenehmen Ereignis

„Anna ist letztens so still. Das ist wohl nur die Ruhe vor dem Sturm”

einschlagen wie ein Blitz = starke Emotionen bewirken

” Die Nachricht von der Kündigung des Chefs hat eingeschlagen wie ein Blitz”

– Wer Wind saet, wird Sturm ernten = wer andere angreift, muss mit Gegenreaktion rechnen

” Du sollst etwas freundlicher zu deinen Kollegen sein und sie nicht immer kritisieren. Wer Wind sät, wird Sturm ernten”

– Die dümmsten Bauern ernten die dicksten Kartoffeln = die Dumen haben Glueck und Erfolg

„Tina lernt nie und trotzdem hat sie immer gute Noten. Die dümmsten Bauern ernten die dicksten Kartoffeln”


Woher stammt der Martinstag?

Ki volt Szent Márton és mit tett? Nézzétek meg ezt a róla készült rajzfilmet, majd válaszoljátok meg a kérdéseket!

Die Geschichte von St.Martin | WDR – YouTube

Tipp: Először a kérdéseket olvassátok el! Ha szükséges, nézzétek meg többször is a rajzfilmet!

 • Was war Martin von Beruf?
 • Was hatte Martin?
 • Was wollte er nicht machen?
 • Wie half er den Menschen?
 • Warum schnitt er seinen roten Umhang in zwei Teile?
 • Wohin versteckte er sich? Und warum?
 • Wie konnten die Menschen Martin finden?
 • Warum wurde er Sankt Martin?

 

 1. évfolyam

Német írásbeli – Nyelvtani teszt (45 perc)

 • „sein” ige ragozása
 • „haben” ige ragozása, használata
 • gyenge igeragozás
 • erős igeragozás
 • főnevek többesszáma
 • Akkusativ, Dativ (den Vater, dem Kind)
 • Modalverben – können, mögen, wollen, müssen, dürfen
 • viel, viele
 • Personalpronomen (Akkusativ, Dativ. ich, mich, mir)
 • Imperativ (Nehmen Sie Platz!)
 • Fragewörter (Wer? Wo, Wohin?…)
 • Adjektiv Komparation (gut, besser, am besten)
 • Perfekt (ist gegangen, hat gegessen)
 • Wortfolge – (egyenes, fordított, KATI)

 

 1. évfolyam

Német írásbeli – Nyelvtani teszt (45 perc)

 • „sein” ige ragozása
 • „haben” ige ragozása, használata
 • gyenge igeragozás
 • erős igeragozás
 • főnevek többesszáma
 • Akkusativ, Dativ (den Vater, dem Kind)
 • Genitiv (de Vaters, der Frau – Wessen?)
 • Modalverben – können, mögen, wollen, müssen, dürfen
 • viel, viele
 • Personalpronomen (Akkusativ, Dativ. ich, mich, mir)
 • Imperativ (Nehmen Sie Platz!)
 • Fragewörter (Wer? Wo, Wohin?…)
 • Adjektiv Komparation (gut, besser, am besten)
 • Perfekt (ist gegangen, hat gegessen)
 • Präteritum
 • Wortfolge – (egyenes, fordított, KATI)
 • Wenn…

Mündliche Prüfung in Deutsch

 

 1. Klasse
 2. Ich und meine Familie
 3. Die Freundschaft

3.Unser Haus, mein Zimmer

 1. Meine Schule
 2. Freizeit, Hobby, Sport
 3. Tagesablauf
 4. Wetter und Jahreszeiten, Klamotten
 5. EU
 6. Mein Traumland

 

 

 1. Klasse
 2. Ich und meine Familie, meine Freunde
 3. Sprachenlernen

3.Unser Haus, mein Zimmer

 1. Meine Schule, Schulsystem in Ungarn und in Deutschland
 2. Freizeit, Hobby, Sport
 3. Tagesablauf
 4. Wetter und Jahreszeiten, Klamotten
 5. EU
 6. Mein Traumland

10.Feste, Geburtstag, Weihnachten

 1. Verkehr: Auto, Öffentliche Verkehrsmittel, Fahrrad
 2. Traumberuf – Job, Arbeit