Ökoiskola
(okoiskola.hu)

Iskolánkban, hosszú időre visszanyúló hagyományai vannak a gyerekek környezettudatosságra való nevelésének. Ezért is határoztuk el, hogy csatlakozunk az Ökoiskola mozgalomhoz.

Az ökoiskola hálózat egy nemzetközi projekt alapján 1986-ban indult útjára. Azóta 10 országban több száz iskola lett tagjává. A hálózathoz tartozó összes iskola minden országban azonos elvek, módszerek alapján épül fel, és működik.

Az ökoiskola tulajdonképpen egy környezetbarát iskola:

 • amelynek tantervében és pedagógiai programjában meghatározó szerep jut a környezeti nevelésnek valamint a fenntarthatóság kérdéskörének. ( Fenntartható az a gazdasági-társadalmi fejlődés, amely kielégíti a jelen igényeket anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk lehetőségét saját szükségleteik kielégítésében.)
 • amely lehetőséget biztosít tanulói számára tanterven kívüli tanulási formákra (vetélkedők, pályázatok, erdei iskola, projektek), ezzel elősegíti a tanulók környezettudatos magatartásának kialakulását.
 • amely a szülőkkel és a helyi közösséggel együttműködve részt vesz a helyi környezeti problémák vizsgálatában, megoldásában.
 • amely technikai- gazdasági szinten igyekszik takarékosan bánni az energiaforrásokkal, csökkenteni a hulladékok mennyiségét, az iskola külső és belső környezetét esztétikusan kialakítani és megteremteni az egészséges iskolai munka feltételeit.

Ökoiskola cím azoknak az iskoláknak, illetve iskolák munkájának a legmagasabb szintű állami elismerése, amelyek iskolafejlesztése, pedagógiai munkája kiemelkedően magas színvonalon képviseli a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiája értékeit.

Ökoiskolai életünket a diákönkormányzat, lelkes pedagógusok, és lelkes gyerekek szervezik és természetesen számítunk az Önök aktív segítségére is, hogy sikeresen valósíthassuk meg környezeti neveléssel kapcsolatos terveinket.

Kérjük, amennyiben tehetik, támogassanak bennünket!

 

 

 

Megvalósult és tervezett programjaink:

 • Szelektív hulladékgyűjtés minden osztályteremben, a folyosókon, tanáriban, nagy aulában.
 • Ökofal fenntartása, ahol minden jeles napra egy-egy osztály készít dekorációt
 • Zöld jeles napok megünneplése (pl. Föld napja, Állatok Világnapja, stb.)
 • Az iskola udvarának folyamatos gondozása, növények ültetése, locsolása; ősszel a levelek zsákokba gyűjtése.
 • Az éves „Árvácska program” keretében az elsős szülők bevonása a kert szépítésébe, árvácskák és virágföld behozatalával.
 • Az aulákban és közlekedő folyosókon lévő növények osztályonként történő locsolása
 • Egészség- és sportnap szervezése
 • Madáretetés a hideg hónapokban (őszi szünettől a tavaszi szünetig)
 • Tanáraink által szervezett tanulmányi kirándulások nemzeti parkokba, természetvédelmi területekre, tájvédelmi körzetekbe.
 • Pályázatokon, projektekben való részvétel például a Magyar Természetvédők Szövetségével való szorosabb együttműködés keretében.
 • Üzemlátogatások – szennyvíztisztító, szemétfeldolgozó stb.
 • Szülők tájékoztatása az ökoiskolai tevékenységekről.

A fentieken kívül további tervezett feladatok:

  • Az iskola kertjének további szépítése, kizárólag évelő növényekkel, hogy minden évszakban virágos legyen a környezetünk.
  • Magaságyások létrehozása, hogy a diákok részt vehessenek és testközelből ismerhessék meg a konyhakerti növények ültetésének, gondozásának feladatait. Ezen ismeretek folyamatos fenntartása, valamint, hogy a teljes gondozás az ő feladatuk legyen.
  • A fűszer- és gyógynövénykert újratelepítése, valamint új növények ültetése, ápolása. Minél több tudás átadása a diákok felé, mind a fűszer-, mind a gyógynövényeket illetően.

 ÖKO oldalak, játékok:
http://www.kothalo.hu/labnyom/
http://www.szelektiv.hu/

 


Felhívás tigrisszúnyog monitoringra

 1. „Játékbarát Iskolák” minősítés
 2. „Klíma Panasz” közösségi kutatás
 3. „Vegyél számba!” kampány
 4. „Keresd meg, találd meg, dobd át a Vadonlesőre!”
 5. „Utazás a Mikrovilágba” – fotókiállítás
 6. „MI ALAKÍTJUK/Agrár • Környezet • Védelem”
 7. Felhívás tigrisszúnyog monitoringra

Az MTA ÖKOLÓGIAI Ökológiai Kutatóközpontjának kutatói létrehozták az ázsiai tigris szúnyog adatgyűjtő felszínt, hogy bevonják a polgári lakosságot a megjelenésével potenciális veszélyeket rejtő, számtalan vírust terjesztő szúnyogfaj monitorozásába. A nyári ökoiskolai táborok programjának összeállításakor érdemes megnézni a felhívást, illetve a helyszín ismeretében részt venni a felmérésben.

„A jelenleg tapasztalható szúnyoginvázió, a nem őshonos fajok jelenléte valamint a tigrisszúnyog dinamikus európai terjedése egyre fontosabbá teszi, hogy az ökológusok a lehető legnagyobb mértékben tisztában legyenek a tigrisszúnyogok hazai elterjedésével.”

Június végéig, majdnem 300 e-mail (többnyire fotó formában beküldött észlelési adat) alapján a tigrisszúnyogot 4 különböző helyen beazonosították. Várják a további leveleket, bejelentéseket!

További információk: www.szunyog.okologia.mta.hu

 1. „Játékbarát Iskolák” minősítés

A Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány mintaiskolákat keres „Játékbarát Iskolák” minősítés megszerzésére, amelyhez felkészítést biztosít.

A Játékbarát Iskolák minősítés a „Children’s Access to Play in Schools” Erasmus+ program keretében került kidolgozásra egy hatországos partnerség keretében, a Gloucestershire-i Egyetem és a Playwork Partnerships csoport irányításával. A minősítés háromszintű, és azt igazolja, hogy az iskola kiáll amellett, hogy a gyerekek – az ENSZ Gyermekjogi Egyezményében foglaltaknak megfelelően – lehetőséget kapnak a szabad játékra. Egy játékbarát iskolában a gyermekek boldogabbak, kiegyensúlyozottabbak, fizikai és lelki egészségük jobb. Nyitottabbak a tanulásra, tehát azzal, hogy a játékra időt és teret biztosítunk, segítjük a gyermekek egészséges fejlődését.

A minősítésre való felkészítés során a következő segítségeket biztosítjuk az iskoláknak díjmentesen:

– 15 óra iskolai felkészítés és tervezés – tréning lebonyolítása

 • 15 óra játékbarát pedagógus-képzés lebonyolítása, amelyet két formában vehet igénybe az iskola: minimum 3 főt delegál egy ilyen témájú Budapesten tartandó képzésre
 • amennyiben a tantestület nagyobbik része részt venne a képzésen, a képzést az iskolában tartjuk meg

– folyamatos kapcsolattartást, és mentorálást, a felkészülés segítését havi min. egy alkalommal személyesen, illetve online

Mit kérünk a jelentkező iskoláktól?

– mivel ez a program a teljes iskolai megközelítésen alapul, fontos a vezetőség támogatása. Ezért a jelentkezés feltétele egy igazgatói támogató nyilatkozat

– a fenti képzéseken részvételt, az iskolai workshopokon a tantestület nagyobbik felének részvételét

– a minősítés megszerzése érdekében ehhez kapcsolódó felelősök kijelölését, saját terv elkészítését (a fenti képzések keretében), és az abban foglaltak végrehajtását

– a játékbarát iskola minősítés fontos feltétele a saját stratégia és állásfoglalás kialakítása

– a játékbarát iskola további feltételei tér és idő biztosítása a játékra

A fenti feltételek alapján az iskola a tanév végére minimum a Smaragd fokozatot megszerzi a minősítési folyamatban.

A minősítést a Játékbarát Iskolák Tanácsadó Testületének a tagjai végzik, akik a játék fontosságát elismerő és támogató egyetemi tanárok, oktatáskutatók és pedagógusok.

Jelentkezni a jelentkezési lapon, igazgatói nyilatkozat csatolásával lehet 2019. július 31-ig. A jelentkező iskolákból négy iskolát választanak ki.

További részletek és jelentkezési lap:

http://rogersalapitvany.hu/hu/tevekenysegeink/projektek/caps-jatekbarat-iskolak-tamogatasa/141-projektek/caps/magyarorszagi-tevekenysegek/292-jatekbarat-iskola-minositeshez-felhivas

 1. Klíma Panasz

Az alábbi közösségi kutatásra hívjuk fel mindenki figyelmét:

https://energiaklub.hu/hirek/elindult-a-klima-panasz-weboldal-4715

A Klíma Panasz nevű honlapon a lakosság bejelentéseit várják az éghajlattal kapcsolatos problémák feltérképezéséhez.

„A Klíma Panasz felületén mind számítógépről, mind mobil eszközökről csupán pár klikkeléssel rögzíthető a probléma: ha szinte leolvad rólunk a cipő a hőségben vagy bokáig járunk a vízben egy hirtelen jött zivatar után. A nyitóoldal térképén be lehet jelölni az adott utcát vagy területet, ahol a problémát észleljük, majd meg kell adni a problémát kiváltó okot, például villámárvíz, belvíz vagy a nagy hőség. Az oldal rákérdez arra is, hogy mi károsodik az adott éghajlati problémától, legyen az egészségügyi, épületszerkezeti vagy környezeti kár.”

A honlapon a lakosság számára is folyamatosan rendelkezésre állnak a legfrissebb adatok, szűrhetően az egyes probléma típusokra és előfordulási gyakoriságra is. A Klíma Panasz oldal így segíti a lakosság tájékoztatását és aktív bevonását is, ami azért fontos, mert az alkalmazkodás első lépése a problémák azonosítása.

Forrás: https://energiaklub.hu/

 1. „Vegyél számba!” kampány

A Nébih „Vegyél számba!” kampánya hármas célt kíván elérni: felhívni a vásárlók figyelmét arra, hogy
1. nem csak a legfrissebb, legszabályosabb, legesztétikusabb zöldség-gyümölcs tápláló,
2. a zöldség-gyümölcs fogyaszthatósági ideje meghosszabbítható a megfelelő élelmiszerbolti, illetve otthoni tárolással,
3. érdemes hazai termékeket vásárolni, mert azok garantáltan frissebbek, frissességük „kevésbé időzített”.

A kampány edukációs anyagaival elsősorban a Nébih Maradék Nélkül élelmiszerpazarlás elleni programjának felületein (web, social media, youtube) találkozhatnak az érdeklődők.

A „Vegyél számba!” kampány eddigi anyagait a http://maradeknelkul.hu/vegyel-szamba/ honlapon lehet elérni.

Forrás: https://greenfo.hu/hir/vegyel-szamba-a-csunya-zoldseg-is-lehet-finom/

 1. „Keresd meg, találd meg, dobd át a Vadonlesőre!”

A Vadonleső Program európai szinten is egyedülálló kampányt indít 2019 nyarán a társadalom bevonásával a természetes vizeinkben élő védett fehér tündérrózsa elterjedésének feltérképezése érdekében.

A fehér tündérrózsa vizes élőhelyekhez kötődő, csodaszép, őshonos növényfajunk, amely a hazai jogszabályok alapján védett, konkrét előfordulási helyei azonban sajnos kevéssé ismertek. Ebben az évben egy széleskörű kampánnyal szeretnék feltérképezni Magyarország fehér tündérrózsa állományát, amelyhez minden vízparton nyaraló, vagy vízitúrázó, táborozó segítségét kérik.

A feltöltés felülete a Vadonleső Program interaktív térképe: https://www.vadonleső.hu/fajok/feher_tunderrozsa#map

Forrás: https://greenfo.hu/hir/a-nagy-tunderrozsa-akcio/

 1. Utazás a Mikrovilágba” – fotókiállítás

A különleges fotókiállítás a minket körülvevő mikroszkopikus világról a nyári táborozási program része lehet!

Helyszín: Magyar Természettudományi Múzeum

A kiállítás látogatható: 2019. június 18. – 2019. augusztus 20.

Felnagyított részletek állatokról, növényekről, kövületekről, technikai tárgyakról úgy, ahogyan emberi szemmel sosem tapasztalhatnánk meg. Az ELTE TTK oktatói és kutatói az elektronmikroszkópok által feltárt varázslatos világba engednek betekintést az „Utazás a Mikrovilágba” című fotókiállításon.

Forrás: http://www.nhmus.hu/hu/Utazas_a_Mikrovilagba

 1. MI ALAKÍTJUK/Agrár • Környezet • Védelem”

Új állandó kiállítás a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban!

Helyszín: Magyar Mezőgazdasági Múzeum

Időszak: 2019. június 20. – 2019. december 31.

A kiállítás hat főbb témakört érintve mutatja be a környezetvédelem fontosságát, az emberi tevékenység hatását Földünkre. Foglalkozik az erdők és klímaváltozás kapcsolatával, a füves puszták, gyepek fenntartásával és megóvásával, a vizes élőhelyek védelmével, a szántók diverzitásának megőrzésével, a gyümölcsösök és a beporzó rovarok kapcsolatával, valamint a városi élőhelyek sajátosságaival.

A problémák bemutatása mellett azokkal az apró, mindenki által alkalmazható „praktikákkal” is megismerkedhetnek a látogatók, amelyekkel mindannyian hozzájárulhatunk környezetünk állapotának megőrzéséhez, javításához.

Táboroztatók figyelmébe ajánljuk! A tárlathoz a gyerekek bevonása érdekében játékos kiállításvezető is készült. A kisegér, Aurél történetén keresztül a fiatalabbak számára is átélhető a Földünket érintő környezeti kihívások problémaköre, a környezetszennyezés vagy éppen az állatok természetes élőhelyeinek eltűnése és ennek hatása az ökoszisztémára.

Forrás: http://www.mezogazdasagimuzeum.hu/kiallitasok/mi-alakitjuk-agrartermeszetvedelem

„500. évfordulós” örömhír!

 1. Ökoiskolai inspirációk
 2. Ünnepeljünk galambokkal az iskolai eseményeket!
 3. ERDŐVARÁZS – ingyenes részvétel mellett nyerj osztálykirándulást!
 4. Jane Goodall üzenete: „Együtt meg tudjuk csinálni, és meg is fogjuk csinálni!”
 5. „500. évfordulós” örömhír!

Örömhír számunkra, az Ökoiskola Hírlevél összeállítói, a fenntarthatóságra nevelés szakértői számára, hogy 500. hírlevelünkben adhatunk hírt arról, hogy bekerült a pedagóguskompetenciák közé a környezeti nevelés! Ezzel elismerést és megerősítést nyert, hogy a környezeti nevelői munka elengedhetetlenül fontos része a nevelési-oktatási folyamatnak.

Sokan nagyon régóta dolgozunk környezeti nevelőként, de nem elegen. Hisszük, hogy minden pedagógus környezeti nevelői munkájára szükség van ahhoz, hogy a jövő generációja kritikus, problémamegoldó, innovatív, környezettudatos, fenntarthatóságot szem előtt tartó döntéshozóvá váljon.

A feltételrendszer minden pedagógusra vonatkozik, az óvodapedagógusoktól a kollégiumi nevelőtanárokig, érinti a Ped. I-II. kategóriát, valamint a mesterpedagógus és a kutatótanár fokozatot elérni szándékozókat.

 1. A környezeti nevelésben mutatott jártasság, a fenntarthatóság értékrendjének hiteles

képviselete és a környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök átadásának módja

A 7. pedagóguskompetencia indikátorai

7.1 Segíti a gyermekeket, tanulókat, hogy megértsék a nem fenntartható és fenntartható fejlődés különbségeit.

7.2 Kihasználja saját szakterületén, illetve intézményében a fenntarthatóságra nevelés pedagógiai lehetőségeit.

7.3 Lehetővé teszi a tanulók számára, hogy saját cselekedeteikkel, viselkedésükkel hozzájáruljanak a

fenntarthatósághoz, tudatosítva bennük, hogy a jövő rajtuk is múlik.

7.4 Segíti tanulóit, hogy a múlt és a jelen tükrében kreatívan gondolkodjanak a lehetséges jövőről.

Forrás:

„Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez” (Oktatási Hivatal, 6. módosított változat; Hatályos: 2019. június 14-től)

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_a_pedagogusok_minositesi_rendszereben_6.pdf

Jelen Útmutató 6., módosított változata először a 2020. évi pedagógusminősítések során alkalmazandó.

 1. Ökoiskolai inspirációk

A Malmöi Egyetem két mesterszakos hallgatójának közös diplomamunkája ökoiskolákban végzett interjúk alapján készült. Catarina Alves és Felipe Araya tíz ökoiskola tanárral és két nemzeti koordinátorral készített interjút nyolc különböző országból. Interjúalanyaik motivációja az ökoiskola programban való részvételre összesen csak kétféle: személyes és/vagy szakmai motiváció. Ebből arra következtettek, hogy az ökoiskolák tanárai tudatos, sajátos szellemiségű emberek, magas környezeti és társadalmi tudatossággal, a jövő iránti aggodalommal és tettvággyal telve. Ezek az aggodalmak ösztönzik őket új pedagógiai módszerek kidolgozására, a tudatosság és az ismeretek továbbadására, munkájuk hatékonyságának növelésére.

A helyi ökoiskola program korlátai közt elsőként említették az időhiányt, főleg azért, mert a válaszadók az ökoiskolai koordinátori szerepet a normál iskolai tanári szerepülök felül látják el. Néhány megkérdezett tanár arról is beszélt, hogy van iskola, amely kevés támogatást nyújt, különösen a helyi ökoiskolai program megvalósításának korai szakaszában. Ezen kívül a legtöbb interjúalany felhívta a figyelmet az erőforrások hiányára. Például az egyik tanár fákat akart ültetni a tanulókkal, de nem volt pénze szaporítóanyag vásárlására. Ennek ellenére, a nehézségeken és az akadályokon túl, mindegyikük nagyon hálás volt az ökoiskolaságból fakadó előnyökért, és az ökoiskolákat működtető szervezeteknek a folyamat támogatásáért és irányításáért. Néhány válasz: “Boldog vagyok, mert a program nagyon jó”, “Kapcsolódhatok más tantárgyakhoz”, “Hálózatot építek más iskolákkal az országban és külföldön”. Az egyik tanár így ecsetelte a hálózatépítés értelmét és örömét: “a tanárok egymást motiválják”.

A felmérés szerint az ökoiskolai koordinátorok sok erőt és időt fordítanak a legjobb erőforrások és innovatív ötletek megtalálására. Ők általában a közösségük aktív vezetői. Tudják, hogy a kollégák bevonása nemcsak a projektekbe nagy kihívás, csakúgy, mint a fenntarthatóság integrálása a tantárgyakba. Az ökoiskolaság értelmében az iskolák körüli egész közösséget be kell vonni a fenntarthatóság tanulásába, ideértve a családokat és a szomszédokat is. Ez nem csupán felelősséget jelent, de annak szükségességét is, hogy felkészültek és képesek legyenek mindannyiuk összekapcsolására és bevonására, beleértve diákjaik felkészítését és képessé tételét is a projektek (helyi akciók) vezetésére azáltal, hogy nemcsak tudatosságukat, hanem a sémákból kilépő gondolkozásukat is fejlesztik, a változás ágensei válva.

A kutatás az ökoiskolák projektjeinek megvalósításához szükséges támogatási és együttműködési forrásokra és az együttműködésre összpontosított, valamint arra, hogy az ökoiskolai tanárok közötti együttműködés általában kulcsfontosságú eleme a hatékonyság növelésének, de a hálózat megerősítésének is. Az együttműködés többféleképpen képes kezelni az érzékelt nehézségeket és akadályokat. Szenvedélyességük (elkötelezettségük) miatt az érintettek sokféle módon keresnek támogatást és megoldásokat. Ilyenek az ökoiskolai munkacsoportok, majd a nemzeti ökoiskola koordinátorok. Rájuk a tanárok mindig is számíthatnak erőforrásként és támogatóként. A támogatás harmadik csoportját más ökoiskolák tanárai alkotják. Velük a nemzeti vagy régiós konferenciákon, továbbképzéseken találkoznak személyesen, s később online kapcsoltot tartanak. Néhány ökoiskola pedagógus ökoiskolák közötti projekteket hoz létre, akár más országok ökoiskoláival is, amelyek elősegítik a társadalmi értékek, például a tisztelet, az empátia és a kommunikációs képességek fejlődését.

A szerzőket különösen érdekelte, hogy hogyan segítik az ökoiskolai programok a jövő vezetőinek nevelésében. A jövő vezetői a ma tanulói. Ismert, hogy a tanárok maguk inkább befolyásolják a hallgatók tanulását és viselkedését, mint a tanterv. Az ökoiskolák tanulási projektjei vagy akciói nemcsak a felelősségvállalásra és a fenntartható viselkedés elfogadására nevelnek, hanem – mivel nem formális és informális tanulási módszereket is alkalmaznak, – fejlesztik a jövő vezetőinek ún. puha képességeit is: a problémamegoldást, a rendszergondolkodást és a toleranciát.

A szerzők Jacques Delors-t idézik, az Európai Bizottság volt elnökét, aki azt mondta: „a tanárok azért vannak, hogy emlékeztessenek minket, és különösen a fiatalabb generációkat arra, hogy mi mindent tanult már meg az emberiség önmagáról”. Záró üzenetük az, hogy az ökoiskola-pedagógusok a meggyőződésük révén leküzdik a nehézségeket, miközben önmaguk a jövőbe vetett remény forrásai.

A diplomamunkát bemutató cikk itt olvasható teljes terjedelmében: https://www.ecoschools.global/news-stories/2019/8/7/getting-inspired-by-eco-schools-teachers

 1. Ünnepeljünk galambokkal az iskolai eseményeket!

Fenntarthatóság, környezettudatos viselkedés az ünnepeink során is

Minden intézmény életében vannak fontos események, amelyek a közösség építését szolgálják azzal, hogy maradandó, felemelő élményt adnak a résztvevőknek.

Az évnyitók, a ballagások, az évzárók szervezése során tudatosan választhatunk olyan látványelemeket, amelyekkel példamutatóan tehetünk a környezetünk védelme érdekében is.

A környezetünkre ártalmas műanyag dekorációk helyett javasoljuk az ünnep színesítését postagalambokkal, hiszen a postagalambok röptetése minden esetben felemelő érzést ad a résztvevőknek.

A galambok a történelmünk során mindig a béke és a szeretet szimbólumai voltak, ezen értékek erősítésére napjainkban különösen nagy szükség van.

A látványon túl a postagalambokkal való találkozás, ismerkedés az ember és a természet harmóniáját, együttélését mutatja meg a fiataloknak. A galambok szárnyalása mindig is a szabadságot jelképezte, amely a fiatalok tudásvágyának, nyitottságának és „indulásának” jelképe is lehet.

A Magyar Postagalamb Sportszövetség alkalomszerűen korábban is részt vett az iskolák, oktatási- nevelési intézmények életében, és a jeles alkalmakkor postagalambok feleresztésével tették látványossá és ünnepélyessé az eseményeket.

Magyarországon minden iskola számára elérhető ez a szolgáltatás, amely jelképes összegbe kerül, hiszen minden megyében vannak jól szervezett postagalambász egyesületek, amelyek számára öröm, ha fiatalok is megismerhetik azt az értéket, amivel ők foglalkoznak.

Információ és árajánlat kérhető:

Magyar Postagalamb Sportszövetség

email: info@postagalamb.hu

Az emailben jelezni szükséges az intézmény nevét, címét, a kapcsolattartó elérhetőségét, az esemény helyszínét és pontos időpontját a rendezvény előtt 10 nappal.

Dr. Horváth Ágnes

tudományos főmunkatárs

Eszterházy Károly Egyetem OFI

 1. ERDŐVARÁZS – ingyenes részvétel mellett nyerj osztálykirándulást!

2019-ban ismét beköltözik az erdő a belvárosba! Ökoiskolákból érkező, alsó tagozatos iskolás csoportok jelentkezését várja 2019. szeptember 20-án, pénteken 12:30-tól vagy szeptember 21-én, szombaton 10:00-től a Szabadság téren zajló „Erdővarázs” családi nap erdei iskola programjaira az eseményt lebonyolító Országos Erdészeti Egyesület.

A tavalyi siker után az Erdővarázs Családi Napon 2019-ban ismét erdész szakemberek mutatják be az erdő varázslatos világát az érdeklődő iskolások számára. Összesen 15 tematikus sátorban két-két erdőgazdaság biztosít az erdészeti erdei iskolák pedagógiai programján alapuló foglalkozásokat és bemutatókat egy-egy fontos erdészeti tevékenységi terület megismeréséhez.

A szervezett erdei iskola programokra idén is két időpontban lehet jelentkezni. A szervezett foglalkozásokon kívül is a rendezvény szabadon látogatható.

Szervezett erdei iskola foglalkozások időpontja:

 1. szeptember 20. (péntek) 12:30-16:00
 2. szeptember 21. (szombat) 10:00-12:00

Helyszín: Budapest, Szabadság tér (V. kerület)

A résztvevők köre: ökoiskolák alsó tagozatos diákjai.

A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. — jelentkezési lap hamarosan letölthető a http://erdovarazs.hu/ honlapról.

Jelentkezési határidő: 2019. szeptember 9.

A megjelenő iskolák sorsoláson vesznek részt, ahol 3 db 1 napos, erdészeti erdei iskolában eltöltött kirándulást nyerhetnek a szerencsés résztvevők (utazás, erdei iskola program szakvezetéssel, étkezés).

Kövessék figyelemmel a IV. Erdővarázs Családi Nappal kapcsolatos híreinket a rendezvény augusztus végén nyíló honlapján http://erdovarazs.hu/

 1. Jane Goodall üzenete: „Együtt meg tudjuk csinálni, és meg is fogjuk csinálni!”

Fogjunk össze a jövőnkért! Ezt hangsúlyozta Dr. Jane Goodall világhírű etológus, környezetvédelmi aktivista, aki a magyarországi Jane Goodall Intézet meghívására Budapesten járt. Augusztus 8-án a Sziget Fesztiválon találkozott fiatalokkal, másnap pedig a Jane Goodall Rügyek és Gyökerek programjának és a Life4OakForests projekt keretében facsemetét ültetett gyerekek társaságában a Sas-hegyen.

Jane Goodall elmondta, hogy élete során sok olyan fiatallal találkozott, akik reménytelennek látták a jövőt, és ezért indította el a Rügyek és Gyökerek programot, ahol a fiatalok olyan projektekben vehetnek részt, amik őket érdeklik, és melyekkel az őket körülvevő világ környezeti problémáit megoldhatják. Mára számos országban, Magyarországon is vannak csoportjaik, és mindenkit szívesen látnak soraikban, gyerekeket és felnőtteket egyaránt. Jane Goodall legfontosabb üzenete az, hogy minden egyes nap bárki tehet azért, hogy jobb legyen a világ. Tanzániában, ahonnan indult a Rügyek és Gyökerek program, a megbeszélések végén ezt mondják: „Together we can, together we will!” (Együtt meg tudjuk csinálni, és meg is fogjuk csinálni!)

Forrás: Greenfo

Előzetes adatok az idei ökoiskolai vizsgálatokból

 1. Országos Környezeti Nevelési Konferencia, 2019
 2. „Klíma-kiskövetek” – Mozdulj a klímáért! 2019
 3. „Vissza a természethez – határokon átnyúló környezeti nevelés innovatív módon” Mezőörsön
 4. Agrár oktatócsomag az Európai Bizottságtól
 5. Láttál-e nyáron fehér tündérrózsát?
 6. A Világ Legnagyobb Tanórája
 7. Nulla Hulladék Hierarchia
 8. Kedvezményes erdei iskola a Nyugat-Mátrában (pályázat), 2020
 9. Vadonleső: Év Emlőse Programhoz kapcsolódó rajzpályázati felhívások
 10. Drámapedagógiát a mindennapokba
 11. Előzetes adatok az idei ökoiskolai vizsgálatokból

Idén az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetében több összehasonlító vizsgálatban vettünk részt. Például az izraeli és a magyar ökoiskola hálózat működését és tapasztalait vetettük össze egy főképp deduktív megközelítéssel, szinte hermeneutikai eljárással. Mindkét országban 2005-ben indult formálisan is az ökoiskolai hálózat, és mindkét országban nagyjából 1000 ökoiskola van ma. Egyik ország sem tagja a nemzetközi (fizetős) Ökoiskola Hálózatnak (https://www.ecoschools.global/national-offices). Az izraeli ökoiskolák sokszor egyszeri szervezeti változásként érzékelik az ökoiskolaságot, míg a magyarok esetében sokkal általánosabb a fokozatos vagy folyamatos ökoiskolai szervezeti fejlődés.

Az ökoiskolaság fogalmának, illetve külső feltételrendszerének változását az is jelzi, hogy hogyan változik a pályázati felhívás (a kritériumrendszer) évről-évre. Ez utóbbiból szeretnék bemutatni egy részletet, számítva régi és új ökopedagógus-olvasóink érdeklődésére. A 2005-ös (2004 őszén megjelent) első Ökoiskola Felhívás kritériumrendszerét hasonlítottam össze a mostani szempontokkal, és lehetőség szerint igyekeztem azonosítani azt is, miért került törlésre egy-egy régebbi kritérium.

2005-ben 94 szempont volt; 2018-ban 95, 2019-ben 83. 2005-ben még lényegesen több kötelező szempont volt. A kötelezőség törlésének nyilvánvaló oka, hogy az ökoiskola pályázat kifejezetten az összes iskolának szól, így nem lehet benne olyan kizáró ok, amelyet valamelyik iskola nem tud teljesíteni. Kötelező volt például az iskola működésének környezeti hatásairól és erőforrás használatáról részletes éves beszámolót készíteni. Kötelezően kellett lennie környezeti nevelési munkacsoportnak, melynek tagjai közt a reál, humán, illetve művészeti tárgyak és a testnevelés tanárai is ott voltak. Kötelező volt a madáretető is, vagy éppen a környezet- vagy természetbarát táborok szervezése. Nem minden esetben lehetett eldönteni, hogy miért szűnt meg egy-egy szempont, vagy miért változott a státusza. Részletes építészeti és berendezési blokk volt a régi felhívásban.

Az allergén növényektől mentesség, vagy a vegyszerek megfelelő tárolása jogszabályi kötelezettség, emiatt nem kellett sem választható, sem kötelező szempontként felsorolni. A szelektív hulladékgyűjtés korábbi kötelező szempontból egy gyengébb, ám számszerűsített (tehát ellenőrizhetőbb) lehetőséggé vált, miközben tudjuk, hogy már fél évtizede kötelező a településeken a szelektív hulladékgyűjtés, nemcsak ökoiskolák számára. Az ezredforduló utáni időszak akut problémáit jelezte például ez a három szempont: „Az iskola vezetőségi tagjai közül legalább egy személy kommunikációképes egy idegen nyelven.” „Az iskola sokféle fizikai, mozgásos tevékenység számára biztosít lehetőséget (tornatermi, sportudvari, játszótéri, kültéri szervezett és kötetlen mozgáslehetőségek).” „Az iskolában a pedagógiai projektmódszer alkalmazása elfogadott.”

Több szempontot azért töröltek, mert értelmezhetetlen, vagy mérhetetlen, ellenőrizhetetlen volt. Ugyanakkor a megújuló energiaforrások használata, mint ökoiskolai teljesítmény, régebben szerepelt a listában. Most már régóta csak az általános erőforrás-takarékossági szempontok, illetve az iskola specialitásai, az iskola bemutatása ad lehetőséget arra, hogy a szerencsés vagy kitartó ökoiskolák kimutathassák büszkeségüket. A szempont feltehetően azért került ki a felhívásból, mert túlságosan fájdalmas, konfliktusos helyzeteket teremtett azáltal, hogy lehetett bármennyire elkötelezett, és a fenntartója által is támogatott egy ökoiskola, akkor sem biztos, hogy akár egy évtized alatt elérhette a megújulós energetikai korszerűsítést. A 2005-ös C7 szempont (a nevelőtestület minden tagja ismeri a legfontosabb környezeti problémákat és a fenntartható fejlődés elveit) tavaly július óta, amikor besorolódott a fenntarthatóságra nevelés a pedagógus kompetenciák közé, már minden pedagógus, óvodapedagógus számára kötelező.

Olvasóink nagy része válaszolt a fenntarthatóságra nevelés pedagógiai értékeléséről szóló kérdésekre az év eleji online felmérésben. Az 1005 kiküldött kérdőívre 742 válasz érkezett, a válaszokat ezúttal is köszönjük. A válaszokat feldolgoztuk, az eredményeket dr. Varga Attila bemutatja az őszi európai Oktatáskutatói Konferencián (ECER). Néhány érdekesebb összefüggést szeretnék most megosztani előzetesen.

A nagyon alacsony kihasználtsággal működő, tanulóhiányos iskolák lehetőleg minden újabb feladattól, különösen értékelési feladattól igyekeznek távol maradni. Mintegy 60 ilyen iskola válaszait külön kezeltük az elemzések során. A többi esetre elmondható, hogy nagyjából az iskolák fele nemcsak a szokásos iskolai önértékelések és értékelések módosítását tartja alkalmasnak, de nyitott a külső, független mérésekre, tesztekre is pedagógus értékelés és tanulói értékelés esetén is. Különösen igaz ez a középiskolákra, s közöttük is a gimnáziumokra, valamint az egyházi és alapítványi fenntartású iskolákra. Tíz alatt volt azoknak az iskoláknak a száma, amelyek kizárólag a külső méréseket tartanák alkalmasnak, azaz az önértékelési folyamatok helyett is a külső, független, illetve saját erőforrást (munkaidőt) nem igénylő mérésekre építenének.

Az intézmények környezeti erőforrás-használatát valamennyire tükröző lehetőségek közül a legelfogadhatóbbnak a különben nehezen mérhető ökolábnyomot, míg legkevésbé alkalmasnak a könnyebben mérhető karbonlábnyomot tartották válaszadóink. Általános elfogadottságra találtak azok, az ökoiskolai pályázatokból is megszokott értékelési ötletek, amelyeket könnyedén tudnak teljesíteni az iskolák, és némi időráfordítással, de könnyen be is tudnak mutatni, mint az arculat környezettudatossága, a pedagógiai program fenntarthatóságra nevelési tartalma, vagy a tanulók, pedagógusok aktivitása, bevonódása a fenntarthatósági projektekbe, akciókba. Sok ökoiskolában működik helyi pontrendszer, vagy valamilyen rendszeres helyi értékelési rendszer – ezek előkészítették a mostantól kötelező értékelési feladatot, és adataik, eredményük illeszthető a hivatalos pedagógusértékeléshez. A kapott szabad szöveges válaszok egy része az értékelés szükségességét vitatja, ami azonban már 2005 óta nem kérdés, hiszen kötelező közoktatási, köznevelési feladat a környezeti nevelés és a fenntarthatóságra nevelés.

A korábbi években is megszokott, a helyi ökoiskolai program működésének trendjét firtató kérdésre továbbra is alapvetően optimizmust sugalló válaszokat kapunk. Az általános iskolák szignifikánsabban pozitívabban állnak a trendjükhöz, mint a nem általános iskolák. A középiskolák sokkal ambivalensebbek a saját ökoiskola-trendjükhöz, mint a többiek. Idén eltérő a kis és nagyméretű, illetve a tanulóhiányos ökoiskolák trendérzékelése is a többiekétől. Különösen feltűnő a stagnálásos, és még kissé eltérő az ugrálásos válaszok jelenléte a kis iskoláknál. A nagy iskoláknál kiugró az ingadozó trendválasz jelenléte, valamint a két legpozitívabb trend alulteljesítése. A már 9-12 éve ökoiskola címmel bíró („idős”) ökoiskolák jellemzően már tapasztaltak visszaesést, és kissé ambivalensebb a trendérzékelésük. A stagnáló, de főképp a pozitív vagy jelenleg pozitív trendet a 0-7 éves ökoiskolák jelentik. Sem a környezeti nevelés iskolában való megjelenése (pl. ökoiskolasággal együtt, vagy már sokkal régebben is végezték), sem a válaszadónak az években mért helyi pedagógiai tapasztalata nem befolyásolta, hogy milyen trendet érzékelnek az iskolák.

Az ökoiskolák száma (2018 szeptembertől egészen addig, amíg ki nem derül, hogy az elvileg december 31-én lejárt 19 ökoiskola benyújtott és nyer-e megújító címet) 1003, beleértve a 432 örökös ökoiskolát. Ezek a címek és oklevelek legalább 1086 helyszínre vonatkoznak. Az ökoiskolák aránya a 4157 potenciális iskolai helyszínt alapul véve: 24%. Ökoiskolában tanul a tanulók 30%-a. (Korábbi években már feltárt adat: a nagyobb iskolák könnyebben válnak ökoiskolává, például azért, mert nagyobb valószínűséggel vannak pedagógusaik között fenntarthatóság iránt elkötelezettek.) Iskolatípusonként a tanulók között az ökoiskolában tanulók aránya: 32% általános iskolás, 31% szakközépiskolás, 26% gimnazista vagy szakgimnazista, 27% szakiskolás, 47% készségfejlesztő iskolai tanuló számít ökoiskolásnak. Több kollégium ökokollégium, azonban a 10 ezer ökokollégista arányát nem tudjuk megadni, az adatok összevethetőségének bizonytalansága miatt. Az összes köznevelésben dolgozó pedagógus 28%-a ökoiskolában tanít, illetve az óvodapedagógusok 26%-a zöld óvodában dolgozik. Ugyancsak 26% a zöld óvodába járó gyermekek aránya.

Ugyan tudjuk, hogy ezek az eredmények így nagyon „tömények”, mégis megosztjuk most Önökkel, bízva abban, hogy mindenki talál közöttük számára fontos, vagy éppen a tanévi tervezésnél hasznos gondolatot. Amennyiben kérdése lenne az elemzésekkel kapcsolatban, azt a konczey.reka@ofi.hu mailcímen teheti fel. A cikkek megjelenéséről a későbbiekben természetesen tájékoztatjuk az Ökoiskola Hírlevél olvasóit.

Könczey Réka

 1. Országos Környezeti Nevelési Konferencia, 2019

A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület 2019. szeptember 28-án, 10:00-16:00 között konferenciát szervez a „Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia – Alapvetés” megújítására Budapesten, a TIT Stúdióban (1113 Zsombolyai u. 6.).

Jelenleg közel 40 szakmai szervezet több mint 60 szerzője és lektora dolgozik az Alapvetésen.

Az NKNS a környezeti nevelők, a természettudósok, a természetvédők mellett több ágazat (oktatás, művelődés, gazdaság, nemzetközi kapcsolatok, jog, hulladékgazdálkodás, agrár, klímavédelem, energiaügy, egészségügy, vidékfejlesztés stb.) hivatali és üzleti szereplői számára is fontos forrás. Nemzetközileg is felmutatható siker, és különleges közösségi és civil folyamat eredménye. A konferencia résztvevői szakmai javaslataikkal hozzájárulnak a megújított Alapvetés véglegesítéséhez, a 4. kiadás megjelenéséhez.

A konferenciára a következő regisztrációs linken lehet jelentkezni szept. 16. éjfélig:

http://mkne.hu/nkns_2019.php

(Túljelentkezés esetén a jelentkezést a határidő előtt lezárhatjuk.)

Az Országos Környezeti Nevelési Konferencia az Agrárminisztérium Zöld Forrás, 2019 forrásból, valamint szakmai szervezetek és egyéni adományozók támogatásával valósul meg.

Számítunk az ökoiskola pedagógusok részvételére is!

Szervező: MKNE (http://mkne.hu)

További információ: mkne@mkne.hu, +36-1-321-4796

 1. „Klíma-kiskövetek” – Mozdulj a klímáért! 2019

A Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség idén is megrendezi “Mozdulj a klímáért!” c. iskolai kampányát.

Az idei kampány központi gondolata a „Klímakiskövetek”, mellyel utalni szeretnénk arra, hogy a jövő generációinak, a fiataloknak fontos szerepe van a klímaváltozás folyamatában és közös felelősségünk, hogy egy élhető környezetben nőhessenek fel. Az iskolai kampányhét megrendezésére ismét hosszabb időszakban biztosítunk lehetőséget, 2019. szeptember 9. és október 18. között, és a diákok mellett ismét várjuk az oktatási intézmények pedagógusainak, munkatársainak jelentkezését is!

Helyi kampányidőszak

Az iskolák maguk dönthetik el, hogy mikor szervezik meg a helyi kampányt 2019. szeptember 9. és október 18. között, így az csatlakozhat az Európai Mobilitási Héthez vagy más jeles naphoz, időszakhoz. A helyi kampányidőszak legalább öt napig tart, de akár több hetes is lehet. A beszámolók beküldésének határideje 2019. október 25.

Jelentkezés

Jelentkezni a Jelentkezési lap határidőre történő kitöltésével lehet!
https://forms.gle/2FhhLTDcVxJtFNV96
Jelentkezési határidő: 2019. szeptember 27. (illetve legkésőbb az iskolai kampány megkezdése előtt 7 nappal)
Nem csak a diákok, hanem az iskola pedagógusainak, munkatársainak jelentkezését is várjuk!
Elsősorban általános iskolák részvételére számítunk, de elfogadjuk óvodák és középiskolák jelentkezését is!

Részletes felhívás és feladatlírások letöltése

Szervező: Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség

Forrás: http://www.eghajlatvedelmiszovetseg.hu/index.php/mozdulj-a-klimaert/248-klimakiskovetek-mozdulj-a-klimaert-2019-felhivas-es-feladatok

 1. „Vissza a természethez – határokon átnyúló környezeti nevelés innovatív módon” Mezőörsön

A mezőörsi Magyar Műhely ÁMK az ERASMUS+ Stratégiai partnerségek keretén belül, két partnerintézménnyel együttműködve új színt próbál vinni az iskolai nevelésbe. Fontosnak tartjuk, hogy a nevelés ne csak az osztálytermekre korlátozódjon, sokkal inkább gyakorlatias, játékos legyen és a tapasztalás útján sajátítsák el a gyerekek őseink tudását.

Ennek érdekében adtuk be pályázatunkat a szlovákiai MARIANUM Egyházi Iskolaközponttal és a romániai Márton Ferenc Általános Iskolával közösen, amelyet meg is nyertünk. A három éves projekt így indulhatott el 2016-ban „Vissza a természethez – határokon átnyúló környezeti nevelés innovatív módon” címmel. Hamar meg is kezdtük a munkát, az intézmények területén létrehoztunk egy gyógynövényes kertet és beszereztük a munkához szükséges eszközöket, majd egy időjárás-állomást telepítettünk a kertnél, amelynek adatait folyamatosan elemeztük a többi intézménnyel közösen, összehasonlítva. A gyógynövények szépen fejlődtek, amit a sok kis gondos gyerekkéznek köszönhettünk. Így elkezdtük a gyógynövényeket feldolgozni. Mindhárom intézménynél számos előadást hallgathattunk meg a témával kapcsolatosan. Ezen kívül egy-egy témahetet szerveztünk a három településen: Komárnoba, Mezőörsön és Csíkpálfalván. A témaheteken beszámolókat tartottak a gyerekek a kertekben folytatott munkáról, az időjárási adatokat elemezték és a gyógynövények feldolgozásának lehetőségeivel ismerkedhettek meg a gyakorlatban. Így vehettek részt egy viharvadász előadásán, készítettek hagyományos gyógynövényes szappant, teakeveréket, körömvirág krémet, szörpöt, fürdősót és még az ételeinkbe is becsempészték a gyógynövényeket.

A három év tapasztalatai alapján megalkottunk egy tematikus füzetet, amely lehetővé teszi, hogy más csoportok is átvegyék ezt a gyakorlatias foglalkozást, egy gyerekek által alkotott gyógynövény-ismertetőt, egy gyógynövényes társasjátékot és egy kártyajátékot, amely a gyógynövények megismerését szolgálja. Ezek jelenleg a helyi könyvtárban érhetők el bárki számára, a későbbiekben pedig digitálisan is hozzáférhetővé tesszük.

Bár a projekt véget ért, az együttműködést és a munkát folytatjuk és keressük a további lehetőségeket az együttműködés támogatására. Addig is élvezzük a kertészkedés és az alkotás örömét és gyönyörködünk a gyerekek felhőtlen mosolyában, mely mindvégig jellemezte őket a közös tevékenységek alatt, ami igazából a pedagógus hivatás legnagyobb ajándéka.

Filep Róbert

Magyar Műhely ÁMK, Mezőörs

 1. Agrár oktatócsomag az Európai Bizottságtól

A csomag olyan használatra kész oktatási és tanulási segédanyagok gyűjteménye, amely a 11–15 év közötti európai fiatalok ismereteit bővíti azzal kapcsolatban, hogy az EU számára mennyire fontosak az élelmiszerek és a mezőgazdaság. Három témával foglalkoznak: élelmiszer-termelés, környezetgazdálkodás és vidékgazdálkodás. A modulok tartalma:

 • tanároknak szóló rövid bevezetés, amely felvázolja az oktatási célokat, és hivatkozásokat tartalmaz a segédanyagokhoz;
 • tanulóknak szánt feladatokat tartalmazó feladatlapok;
 • azoknak a tanulóknak szóló projektvázlat, akik a modul témájából tantárgyközi projektben kívánnak részt venni.

A csomag különféle tantárgyi területeket, például a földrajzot, a természettudományi tantárgyakat, az állampolgársági ismereteket, a közgazdaságtant, az európai tanulmányokat, a háztartástant, az agrártudományt, az információs és kommunikációs technológiát és a társadalomtudományt stb. oktató tanároknak szól. Egy sor változatos és egymást kiegészítő eszköz és feladat kiválasztásával a tanárok segíthetik tanítványaikat az alábbi három lényeges és aktuális terület megismerésében: élelmiszer-termelés, környezetgazdálkodás és vidékgazdálkodás. Az oktatócsomagnak nem az a célja, hogy az uniós szakpolitikáról tartalmazzon diákoknak szóló oktatóeszközöket, hanem hogy bemutassa, milyen előnyökkel jár a mezőgazdaság az EU polgárai számára.

A teljes csomag egyben letölthető itt: https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/teachers-pack/material/all_hu.zip vagy részleteiben itt: https://ec.europa.eu/agriculture/teachers-pack/index_hu.

Kíváncsian várjuk a magyar ökoiskolai pedagógusok és diákok véleményét az oktatócsomagról ezen a címen: okoiskola@ofi.hu !

 1. Láttál-e nyáron fehér tündérrózsát?

Aki nyaralt idén vízparton és látott fehér tündérrózsát, kérjük, adatai feltöltésével segítsen a Vadonleső fehér tündérrózsa elterjedés térképének tökéletesítésében!

https://xn--vadonles-8sb.hu/fajok/feher_tunderrozsa

 1. A Világ Legnagyobb Tanórája

Ideje: 2019. szeptember 30.–október 4.

A Világ Legnagyobb Tanórája az első világméretű oktatási projekt, amelyen keresztül minden gyermek megismerheti a fenntartható fejlődést szolgáló Globális Célokat.

Magyarországon 2019. szeptember 30. – október 4. (Állatok Világnapja) között az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) támogatásával és a PontVelem Nonprofit Kft. szervezésében megrendezésre kerülő programsorozat fő célja, hogy ezen a héten minél több pedagógus normál tanítás keretei között megtartsa a tanórát. Az idei tanóra témája a biodiverzitás, a tanórához szükséges oktatócsomagot az ENSZ szakértői készítették és a Világ Legnagyobb Tanórája honlapjáról online letölthetők. A témához kapcsolódóan 2019. szeptember 10-től országos pályázatok is meghirdetésre kerülnek a regisztrált iskolák számára.

Regisztrálja iskoláját a Világ Legnagyobb Tanórájára:

www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/regisztracio!

A program nyitórendezvénye – egy rendhagyó tanóra keretében – 2019. szeptember 30-án kerül megrendezésre, neves előadók (Sipos Katalin – WWF, dr. Soós Gábor – UNESCO, dr. Vásárhelyi Tamás – Magyar Környezeti Nevelési Egyesület) közreműködésével. Ez a rendezvény online közvetítéssel az egész országban követhető lesz a honlapon keresztül.

A programsorozathoz kapcsolódóan a PontVelem Okos Program GyűjtsVelem Programja keretében, a diákok a használt mobiltelefonokból gyűjtött pontjaikat a WWF hiúzvédelmi programjára ajánlhatják fel. A SegítsVelem Karácsonyi Mosolymanó program keretében állatos és növényes használt játékaiknak adhatnak új életet azzal, hogy azokat rászoruló gyerekeknek küldik el.

Az Állatok Világnapjához kapcsolódóan a BOOKR KIDS egy hónapon keresztül ingyenes hozzáférést biztosít animált, interaktív meséihez. A könyvek 2019. szeptember 23-tól a https://bookrkids.com/ honlapon érhetők el.

További információ a honlapon: www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu és a facebook oldalon: www.facebook.com/fenntarthatosagi.temahet

Szervező: PontVelem Nonprofit Kft.

 1. Nulla Hulladék Hierarchia

„Hazánkban is megjelent a nemzetközi zero waste mozgalom, egyre többen érdeklődnek a hulladékmentes életmód iránt. Azonban sajnos még mindig sok a tennivaló. Ehhez a gazdasági felfogást és modellt kell drasztikusan megváltoztatni. Ebben nyújt útmutatót és segítséget a Nulla Hulladék Hierarchia.

A hazai hulladéktörvényben is lefektetett hulladékhierarchia hátterében az a gondolat állt, hogy hogyan lehet a hulladékokat a környezetre és egészségre legkevésbé káros módon kezelni. Azonban a körforgásos gazdaság elmélete is azt mutatja, hogy ez sajnos nem elég ahhoz, hogy valóban fenntarthatóságról beszélhessünk, hiszen a jelenlegi hierarchia is a lineáris gazdasági modell része. Azonban a hulladék útja nem a kukában kezdődik, hanem ott, hogy az adott termék előállításához nyersanyagokat bányásztak ki, erőforrásokat használtak fel. A hulladék pedig nem más, mint rosszul hasznosított, elpazarolt erőforrás.”

A Nulla Hulladék Hierarchia az értékmegőrzést helyezi a középpontba, azaz hogy erőforrásaink értékét megőrizzük a gazdaságban az elkövetkező generációk számára. Hulladékgazdálkodás helyett erőforrás-gazdálkodás!

Bővebben: https://humusz.hu/hirek/nulla-hulladek-hierarchia-hulladekgazdalkodastol-az-eroforras-gazdalkodasig/25587

Forrás: greenfo.hu

 1. Kedvezményes erdei iskola a Nyugat-Mátrában (pályázat), 2020

A rózsaszentmártoni székhelyű Gyermekláncfű Kézműves, Oktatási és Környezetnevelési Egyesület, a Rózsa Erdei Iskola üzemeltetője, pályázatot hirdet „Menjünk együtt erdei iskolába” címmel.

Pályázat célja: Lehetőséget biztosítani azoknak az osztályközösségeknek, akiknek a jelen gazdasági helyzetben nincs, illetve korlátozott mértékben van lehetősége erdei iskola program keretében a közösségi szerepvállalás és megélés gyakorlására, tapasztalás útján szerzett ismeretek elsajátítására, környezetünkkel történő toleráns együttélésének megismerésére.

Pályázók köre:

– általános iskolai osztályközösségek

– középiskolai osztályközösségek

Támogatott erdei iskola időpontok:

5 nap/4 éj: 2020. március 30 – április 3.; 2020. május 11 – 15.; 2020. június 2-6.

3 nap/2 éj: 2020. április 15 – 17.; 2020. április 27 – 29.; 2020. május 25 -27.

A Gyermekláncfű Egyesület szervezésében megvalósuló erdei iskola program keretében minden turnusban egy-egy osztályt fogadunk és támogatunk.

Támogatott erdei iskola programterve a megadott elérhetőségen kérhető.

Az erdei iskola program megvalósításának kedvezményekkel csökkentett költsége:

5 nap/4 éj: 21750 Ft/fő/turnus (szállás, étkezés, program).

3 nap/2 éj: 12700 Ft/fő/turnus (szállás, étkezés, program).

– A támogatásban részesülő osztálynak legalább 18 főnek lennie kell.

– -A költségek 18 főre kerültek kiszámításra, amennyiben eltérés jelentkezik a létszámban, úgy a többletlétszámra is 21750 Ft-ot (5 nap/4 éj), 12700 Ft-ot (3 nap/2 éj) kell megtéríteni.

– A kísérő pedagógusok (2 fő) a Gyermekláncfű Egyesület vendégei, térítési díjat nem kell fizetniük.

Erdei iskola helyszíne:

Rózsa Vendégház Rózsaszentmárton, Kölcsey út 80. (információ a szálláshelyről https://rozsa-vendeghaz.hu/)

A benyújtás módja:

A hiánytalanul kitöltött pályázati adatlapokat küldjék el a Gyermekláncfű Egyesület, 3033 Rózsaszentmárton, Kölcsey út 80. postacímre vagy a tothistvan@gyermeklancfu.hu e-mail címre.

Pályázati adatlap 2020. évi kedvezményes erdei iskola, „Menjünk együtt erdei iskolába”c. pályázathoz

Pályázó szervezet adatai: név. cím, telefonszám, e-mail

Kapcsolattartó adatai: név, telefonszám, e-mail

Program adatai: tervezett időpont (2 időpontot kell megadni!), tervezett létszám, korcsoport

A Pályázatot benyújtó osztályközösség bemutatása

Dátum, pecsét, aláírás

Benyújtási határidő: 2019. október 15.

A nyertes pályázókat 2019. október 31 -ig e-mailben értesítjük.

További információ kérhető Tóth Istvántól, e-mailben tothistvan@gyermeklancfu.hu vagy telefonon – 20/9685-791.

 1. Vadonleső: Év Emlőse Programhoz kapcsolódó rajzpályázati felhívások

A Vadonleső Program (https://vadonleső.hu/) egy környezetvédelmi-természetvédelmi szemléletformálással foglalkozó országos program, ami védett növény- és állatfajok előfordulási adatainak önkéntes gyűjtésén keresztül szeretné elérni a társadalom széles rétegeit – köztük a fiatal korosztályokat – és bevonni a természetvédelem munkájába.

A Vadonleső Program idei kiemelt faja a fehér tündérrózsa, amihez egy nagy adatgyűjtő kampányt indítottunk év elején (https://www.youtube.com/watch?v=so_p0PMpCWg&t=5s) és ehhez a fajhoz kapcsolódóan egy rajzpályázatot is meghirdettünk.

Ezen túl a program immár 6. alkalommal választotta meg az Év Emlősét, ami idén az eurázsiai hiúz, és ehhez kapcsolódóan további két rajzpályázatot tettünk közzé.

A pályázati kiírások elérhetőek online a Vadonleső Program weboldalán:

1) Képzelj el egy filmet „A hiúz titokzatos élete” címmel és tervezz és rajzolj hozzá filmplakátot!

Két kategóriában lehet pályázni gyermek (18 éves korig) és felnőtt kategória (19 éves kortól 99 éves korig).

A pályázatok elküldési és postára adási határideje: 2019. szeptember 30.

A gyermek kategóriás pályaműveket a lakóhely szerint érintett nemzetipark-igazgatósághoz kérjük beküldeni, a felnőtt pályaműveket pedig a Vadonleső Központba (Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. 1223, Budapest, Park utca 2., info@vadonleső.hu).

Teljes pályázati kiírás itt.

2) „Ember a tündérrózsák birodalmában” rajzpályázat.

Ha vízitúráztál, kirándultál vagy nyaraltál vízparton, talán láttál fehér tündérrózsát is. A vízparton számos csodás élőlénnyel találkozhatsz, nosza mozgasd meg a fantáziád és képzeld el vagy emlékezz vissza saját élményeidre milyen mesék, történetek és kalandok eshetnek meg a csodás vízi birodalomban.

Két kategóriában lehet pályázni: általános iskola alsó évfolyam vagy általános iskola felső évfolyam.

A pályázatok elküldési és postára adási határideje: 2019. szeptember 30.

A pályaműveket a Vadonleső Központba kérjük beküldeni (Herman Ottó Intézet nonprofit Kft. 1223, Budapest Park utca 2., info@vadonleső.hu).

Teljes pályázati kiírás itt.

3) “Év emlőse: a Hiúz” című, a Magyar Természettudományi Múzeummal közös rajzpályázat:

Három kategória: Óvodás (4-7 éves), alsó tagozat (7-11 éves) és felső tagozat (11-14 éves).

Két téma:

1) A rejtőzködő hiúz nyomában Hol él? Hogy néz ki? Mit eszik?

2) Hiúzságom egy napja – képes szöveges ismertető egy oldalon.

A pályázatok elküldési és postára adási határideje: 2019. október 23.

Teljes pályázati kiírás itt.

Eredményhirdetések és díjazás az „Év Emlőse: a Hiúz” záró-rendezvényén 2019. november 22-23-án a Magyar Természettudományi Múzeumban.

További információ: Koczka Krisztina (koczka.krisztina@hoi.hu), Bata Kinga (bata.kinga@hoi.hu)

Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft., Természetvédelmi és Ökológiai Osztály

 1. Drámapedagógiát a mindennapokba

Szeretettel várjuk azon iskolák jelentkezését, akik nyitottak heti vagy kétheti rendszerességgel drámafoglalkozásokat indítani tanórai vagy délutáni szakkör keretein belül. Amennyiben az alábbi tájékoztatás felkelti érdeklődését, a lenti elérhetőségen keressen minket bizalommal!

A dráma során egy fiktív világba kalauzoljuk a résztvevőket, ahol más-más köntösben valós és/vagy akár mindennapos problémákkal szembesülhetnek a gyerekek. Arra teszünk kísérletet egy időben/térben eltávolított és ezáltal biztonságot nyújtó világban, hogy a játék által „kínált” problémás helyzetekre, külső és belső konfliktusokra megoldást keressünk. A közös megoldáskeresés, az együttműködés, a saját szerepek felismerése és felvállalása vagy éppen más működések kipróbálása adja a dráma erejét, ugyanis amellett, hogy a drámavezető figyeli, követi, szükség esetén terelgeti, irányítja az eseményeket, ténylegesen a gyerekek zsigeri működése formálják és vezetik az úton az eseményeket. Több éves színházi, önismereti, valamint gyermekekkel és fiatalokkal töltött év után megismerkedve a drámapedagógiával, tapasztaltuk és érzékeltük annak jótékony hatását. A drámapedagógia nem feltétlenül a NAT mentén halad (de segítheti a célok megvalósulását), ill. a gyerekek/fiatalok életének számos területére kihatással lehet. Például: magatartás, társas viselkedés, önértékelés, ön- és társismeret, bizalom (önmagam, társaim és az engem körülvevő világ irányában), problémamegoldás, konfliktuskezelés, koncentráció, tanulás Alsós és felsős korosztály, vagy akár kamaszok esetében egyaránt feldolgozhatók az alábbi témák különböző aspektusokból, melyek természetesen csak az iránymutatást szolgálják. Ezen túl a gyerekek, pedagógusok és szülők szempontjai, érdeklődése egyaránt érvényesülhet. Ajánlott témák: bizalom, együttműködés (megoldásközpontú, egymást támogató attitűd fejlesztése), koncentráció, konfliktuskezelés, másság, ön- és társismeret, stressztűrés, bulling (on- és offline bántalmazás), barátság, környezetvédelem (érzékenyítés), identitás, ellenállás, agresszió csökkentése, túlzott extro- és introvertált személyiségjegyek kiegyensúlyozása.

Módszerek

 • szabályjátékok (egyéni, páros, kis- és nagycsoportos feladatok)
 • helyzetgyakorlatok
 • drámapedagógiai konvenciók (a játékhoz szükséges formai elemek, különböző játékmódok, drámaformák, megállapodások)
 • megbeszélés
 • (ön)reflexió

Megvalósulás

Tanóra vagy délutáni szakkör keretében a háromnegyed órástól a másfél órás foglalkozásig tervezünk elfoglaltságot. Természetesen a személyiségfejlődés érdekében a drámát is – mint sok más fejlesztő tevékenységet – folyamatában érdemes tervezni. Ennek érdekében minimum fél évre kalkulálunk, ám ideális esetben egy hosszú távú folyamatról beszélünk. Az első óra mindenképpen egyszerűbb játékokról, az ismerkedésről, ill. egymásra hangolódásról szól.

Érdeklődni lehet:

Veréb Szilvia: +3630 754-5236; szilvia.verb@gmail.com; Balogh Orsolya: +3630 343-3728 orsolyab@gmail.com (Magyar Drámapedagógiai Társaság által képzett drámapedagógusok, https://drama.hu/.)

Ökoiskola Hálózat 502. hírlevele

 1. Gyors jelentkezéssel „outdoor education” továbbképzés!
 2. Országos Környezeti Nevelési Konferencia, 2019
 3. 2019-2020. évi BISEL országos verseny
 4. FFC Csúcs, 2019. szeptember
 5. Versenykiírás XXII. Bókay Árpád Országos Biológiaverseny
 6. „Zöldszíves lelkülettel a Földünkért”, Tudományos és Művészeti Konferencia
 7. A Világ Legnagyobb Tanórája 2019. pályázatok
 8. Klímaváltozás és pedagógiai kihívások – pedagógus-továbbképzés
 9. „Szerintem… fiatalok egy zöldebb jövőért!”c. pályázat
 10. Észkerék-forgató – VII. Tanárok napja a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban
 11. „Nem kell zacskó, köszönöm!”
 12. Gyors jelentkezéssel „outdoor education” továbbképzés!

A természet, a szabadtéri tevékenységek (outdoor education) és a komplex tanulásszervezési formák fontossága és lehetőségei a tehetséggondozásban”című 30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzést szervez az Új Nemzedékek Központ.

A képzés 2019. szeptember 19-21. között Szolnokon, az Új Nemzedék Központ Közösségi terében (Szolnok, Kossuth út 18.) kerül megvalósításra.

A képzők egyike, Varga Attila (EKE OFI).

A képzésen való részvétel az intézmények, a pedagógusok számára térítésmentes. A képzésbe való bekapcsolódás feltétele: nevelő-oktató munkában eltöltött legalább 1 év szakmai gyakorlat.

A képzés célja a résztvevők felkészítése különböző módszerek és komplex tanulásszervezési formák alkalmazására annak érdekében, hogy a természet és a szabadtéri tevékenységek révén a tehetségek kibontakozását segítsék.

A képzés specialitása, hogy a témaegységek egy részének megvalósítása természetben, kertben vagy parkban zajlik, arra ösztönözve a pedagógusokat, hogy ők is vigyék ki a diákokat a természetbe. A megismert módszereket a pedagógusok és tehetséggondozó szakemberek tanórán vagy tanórán kívüli keretekben (pl. szakkör, erdei iskola, nyári tábor) egyaránt alkalmazhatják.

A képzés teljesítése a zárónapon feladatsor kitöltésével történik.

A képzés témakörei

 1. Természethiány, valamint a természetben eltöltött idő jelentősége
 2. Művészeti képességek fejlesztése a természet segítségével
 3. STEAM oktatás a természetben
 4. A természet által ihletett tervezés I. – ötletek
 5. A természet által ihletett tervezés II. – tervezés
 6. Összefüggések, hálózatok, rendszerek

Regisztrálni az alábbi linken lehetséges:

http://kutatas.unp.hu/index.php?r=survey/index&sid=451642&lang=hu

Kovács Mónika képzésfejlesztési koordinátor (+36-30/9985577, kovacs.monika@unp.hu)
Új Nemzedék Központ (1134 Budapest, Váci út 49.), www.ujnemzedek.hu

 1. Országos Környezeti Nevelési Konferencia, 2019

A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület 2019. szeptember 28-án, 10:00-16:00 között konferenciát szervez a „Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia – Alapvetés” megújítására Budapesten, a TIT Stúdióban (1113 Zsombolyai u. 6.).

Jelenleg közel 40 szakmai szervezet több mint 60 szerzője és lektora dolgozik az Alapvetésen.

Az NKNS a környezeti nevelők, a természettudósok, a természetvédők mellett több ágazat (oktatás, művelődés, gazdaság, nemzetközi kapcsolatok, jog, hulladékgazdálkodás, agrár, klímavédelem, energiaügy, egészségügy, vidékfejlesztés stb.) hivatali és üzleti szereplői számára is fontos forrás. Nemzetközileg is felmutatható siker, és különleges közösségi és civil folyamat eredménye. A konferencia résztvevői szakmai javaslataikkal hozzájárulnak a megújított Alapvetés véglegesítéséhez, a 4. kiadás megjelenéséhez.

A konferenciára a következő regisztrációs linken lehet még jelentkezni pár napig:

http://mkne.hu/nkns_2019.php

Az Országos Környezeti Nevelési Konferencia az Agrárminisztérium Zöld Forrás, 2019 forrásból, valamint szakmai szervezetek és egyéni adományozók támogatásával valósul meg.

Számítunk az ökoiskola pedagógusok részvételére is!

Szervező: MKNE (mkne.hu)

További információ: mkne@mkne.hu, +36-1-321-4796

 1. 2019-2020. évi BISEL országos verseny

VERSENYFELHÍVÁS

Álompatak – patakunk, mint ideális élőhely

Az Agrárminisztérium BISEL – Gumicsizmás természetvédelem programja keretében országos versenyt hirdet „Álompatak – patakunk, mint ideális élőhely” címmel
általános iskolák, szakképző iskolák és gimnáziumok 7-12. évfolyamos tanulói számára
két korcsoportban (7-9. és 10-12. évfolyam). A versenyre 4 fős csapatok jelentkezését várjuk.

A verseny célja: A felszíni áramló vizek BISEL módszerrel történő monitorozása, az élményszerű feladatokon keresztül a víz és környezetének védelme iránti elköteleződés erősítése, az ökológiai összefüggések felismerése.

A verseny felépítése: a verseny három fordulóból és egy országos döntőből áll.

A http://bisel.hu/verseny oldalon megjelenő feladatok megoldásait online kell benyújtani az egyes fordulóknál meghatározott módon, a feltüntetett határidőig.

A versenyre való jelentkezés módja:

 1. amennyiben az iskola korábban még nem vett részt a BISEL programban, először regisztrálnia szükséges a BISEL honlapon a https://bisel.hu/user/registration?url=/ linken
  (a már regisztrált iskolák listája a https://bisel.hu/resztvevok címen tekinthető meg);
 2. a versenyre az első forduló (elméleti feladatsor) megoldásának beküldésével lehet jelentkezni.
 1. forduló:

Egy szabályos BISEL terepi vizsgálat elvégzése kibővített élőhely vizsgálattal valamint az elméleti feladatsor megoldása (online kitölthető feladatlappal).

Kapcsolódó programokkal (pataknap, tanóra a patakról, kreatív foglalkozások kisebbeknek stb.), illetve döntéshozók és szakértők (önkormányzat, vízügyi igazgatóság, kutatók) bevonásával pluszpontokat lehet szerezni.

A vizsgálat és a feladatlap kitöltése a verseny meghirdetésétől kezdve bármikor elvégezhető.

Beküldési határidő: 2019. november 10.

 1. forduló:

Kreatív feladat: max. 3 perces videó készítése az „Álompatak – patakunk, mint ideális élőhely” témában és a film feltöltése a BISEL honlapra. A videó készítése a felhívás megjelenésétől megkezdhető.

Beküldési határidő: 2020. január 20.

 1. forduló:

Poszter készítése a vizsgált patak és környéke fejlesztési lehetőségeinek bemutatására (A1 méretben – 594×841 mm -, szabadon választott technikával). A poszter a videóval párhuzamosan is készíthető. A poszter pdf változatát vagy a poszterről készült fényképet kell a BISEL honlapra feltölteni.

Beküldési határidő: 2020. február 1.

Döntő

A három forduló összesített eredménye alapján a két korcsoportban a legmagasabb pontszámot elérő 10-10 csapat jut a döntőbe. A csapatok nem az összesített pontszámot viszik tovább a döntőbe, hanem a helyezésüknek megfelelő pontszámot (az 1. helyezett 20 pontot, a 2. helyezett 18 pontot stb.).

A döntő várhatóan 2020. március 20-án a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban kerül megrendezésre, ahol a csapatoknak egy 5-8 perces prezentációban kell bemutatniuk az elkészített filmet és a posztert. A prezentációt a zsűri pontozza, a poszterekre a csapatok és a tanárok szavaznak (minden csapat szavazhat az általa 1.-3. helyezésre javasolt poszterre).

A korábbi versenyektől eltérően, a BISEL vizsgálat kiegészül:

 • a megfigyelés nem korlátozódik a makro-gerinctelenekre, hanem a gerincesekre – kétéltűek, hüllők, madarak, emlősök – és a növényekre is kiterjed, bemutatva, hogyan befolyásolja az életüket az élővíz minősége és mennyisége, illetve az emberi hatások;
 • a sokféleség a vizsgálat tárgya, a patak és közvetlen környezete botanikai, zoológiai vizsgálata (nem a fajok pontos meghatározása a cél, hanem hogy hányféle faj figyelhető meg, melyek a jellemző/megkülönböztető bélyegek, a megfigyelt fajok pontos leírása).

Ösztönözzük az iskolák közötti együttműködést, illetve a korábban vizsgált vízfolyás vizsgálatának folytatását, a vizsgálati eredmények időbeli változásának bemutatását. A csapatok több vízfolyást, vagy egy vízfolyás több szakaszát is vizsgálhatják és összevethetik az eredményeket.

Korcsoportonként az első három helyezett munkáját díjazzuk a döntő napján, és lehetőség van különdíjak odaítélésére is.

Jutalmazás:

 • Nemzeti Parkba szóló belépő és részvétel egy nemzeti parki programon
 • Tárgy- és könyvjutalmak

A fordulónkénti feladatok, további részletek a versenyről, valamint a pontos versenyszabályzat a http://bisel.hu/verseny oldalon jelennek meg.

A versenyfelhívással, vagy a BISEL programmal kapcsolatos kérdését a bisel.fm@gmail.com címre küldheti el.

 1. FFC Csúcs, 2019. szeptember
 2. szeptember 24-25-én, az ENSZ aktuális Közgyűlésén belül Agenda2030 Csúcstalálkozó lesz, ld. https://sustainabledevelopment.un.org/sdgsummit. Ez az első ilyen esemény, amióta az Agenda2030-at elfogadták a tagállamok 2015 szeptemberében. A csúcstalálkozón a vezető személyiségek megvitatják az eddigi eredményeket és trendeket. Biztosan téma lesz a 4. fenntartható fejlődési cél, amely a minőségi oktatásról, s ezen belül a fenntarthatóság tanulásáról is szól. A 17 FFC teljesülését hároméves ciklusokban vizsgálják a döntéshozók, s most telt le az első teljes ciklus. Jelenleg az összes cél teljesüléséről elérhetőek a nemzeti, és a globális jelentések, összefoglalók.

2017-ben az 1., 2., 3., 5., 9., 14., 17. célokról.

2018-ban a 6., 7., 11., 12., 15., 17. célokról. Magyarország is 2018-ban készített részletes nemzeti jelentést, amely itt olvasható: https://ensz.kormany.hu/elkeszult-magyarorszag-elso-onkentes-nemzeti-jelentese-a-fenntarthato-fejlodesi-keretrendszer-2030-hazai-vegrehajtasa-teren-elert-eddigi-eredmenyekrol teljes egészében angolul, az összefoglalója magyarul is.

2019-ben a 4., 8., 10., 13., 16., 17. célokról készültek ún. Önkéntes Nemzeti Jelentések. Idén 47 állam készített jelentést, heten közülük másodszorra.

Az összefoglaló jelentés itt elérhető angol nyelven: https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/, az eddig a 17 Fenntartható Fejlődési Cél telesüléséről összegyűjtött hazai adatok pedig itt: https://country-profiles.unstatshub.org/hun.

Könczey Réka

 1. Versenykiírás XXII. Bókay Árpád Országos Biológiaverseny

A Kerek Világ Alapítvány (Budapest XVIII. Kerületi Bókay Árpád Általános Iskola) Országos Biológiaversenyt hirdet.

A verseny célja:

a természetet szerető, értő gyerekek további ismeretszerzésre ösztönzése, tehetséggondozás.

A versenyünkkel huszonkettedik éve kívánunk emlékezni névadónk: dr. Bókay Árpád orvosprofesszor tudományos- és emberi nagysága előtt.

A versenyt 5 -6. és 7 -8. osztályban indítjuk. (A versenyen a 6 és 8 osztályos gimnáziumok aktuális évfolyamán tanulók is indulhatnak!)

A verseny benevezési feltétele: pályamunka készítése.

A pályamunka témája 7-8 . osztá ly : Világraszóló orvosi felfedezések

Bizonyára többször jártatok már orvosnál, fogorvosnál, ahol természetes, hogy különböző műszerek, gyógyszerek segítik a betegségek felfedezését és a gyógyítást. De vajon hogyan, mikor, és kiknek a nevéhez fűződnek ezek a felfedezések?

Milyen események, körülmények játszottak közre a létrejöttüknél?

Pl. mi az a vastüdő, az EKG, a védőoltás, az endoszkóp, és valóban van művér?

Vajon mi is a gumikesztyű története, vagy mit tud a lézersebészet?

A pályázatban írhattok egy, vagy akár több felfedezésről, annak jelentőségéről!

A pályamunka témájához kapcsolódva, annak feldolgozásaként készítsetek érdekes rejtvényt, társasjátékot, makettet, lapbookot, stb.

A pályamunka terjedelme max. 5 gépelt oldal + a mellékletek.

Értékelés: Pályamunka: 70 pont

Rejtvény: 30 pont

A pál yamu nka témáj a, 5-6. osztá ly : Árokparti patika

Nem is gondolnánk, hogy a kertben, úton-útfélen, árokpartok mellett valóságos patikát nyitnak a sokak által csak gazoknak nevezett növények.

Ismerkedjünk a gyógyító növények titkaival, amelyek értő kezekben csodás hatásúak, de a hozzá nem értőknek sok veszélyt rejtenek.

Pályamunkáitokban mutassátok be a leggyakoribb hazai gyógynövényeket (élőhely, testfelépítés, felismerhetőség, otthoni, vagy gyógyszergyári felhasználás)!

Bemutathattok egy, vagy akár több növényt is.

Pályamunkáitok témájához kapcsolódva, annak feldolgozásaként készítsetek érdekes rejtvényt, társasjátékot, makettet, lapbookot, stb.

A pályamunka terjedelme max. 4 gépelt oldal + a mellékletek.

Értékelés: Pályamunka: 70 pont

Rejtvény: 30 pont

Bekü l dési hatá ridő:

(postára adás végső dátuma)

 1. január 13.

Nevezési díj: 1500 Ft/fő, amelyet iskolánk alapítványa, a

Kerek Világ Alapítvány 11718000-20329701 számlaszámára kérjük utalni, vagy

Kerek Világ Alapítvány 1181 Budapest, Wlassics Gyula utca 69. címre rózsaszínű postautalványon befizetni.

Az utalásnál és a befizetési csekknél is kérjük feltüntetni: Bókay Árpád Országos Biológiaverseny.

A befizetési bizonylat másolatát a pályamunkákhoz mellékelni szíveskedjenek!

A pályamunkákat Bókay Árpád Országos Biológia Verseny

1181 Budapest, Wlassics Gyula u. 69. címre várjuk.

A pályamunkák beérkezése után két komplex feladatsort kell otthon megoldani, amelyekben kísérletek és megfigyelések is szerepelnek.

Értékelés: 100 –100 pont

Hatá ridők:

Pál yamu nkák bekü l dési határideje: 2 020. janu ár 13.

 1. feladatsor (feladatlap) internetes megjelenése: 2020. január 15.
 1. feladatsor (feladatlap) beküldési határideje: 2020. február
 2. feladatsor (feladatlap) internetes megjelenése: 2020. február
 3. feladatsor (feladatlap) beküldési határideje: 2020. március A feladatlapok, megoldólapok a www.biologiaverseny.hu honlapról letölthetők.

DÖNTŐ: 2020. április 24-én a Bókay Árpád Általános Iskolában, ahol az összesített eredmények alapján a legtöbb pontot elért 20 – 20 tanuló méri össze tudását előre megadott tematika alapján.

Ju ta l maz ás

 1. helyezettek – tablet
 2. helyezettek – távcső
 3. helyezettek –tárgyjutalom

Valamennyi résztvevő emléklapot kap, külön díjazzuk a legjobb pályamunkákat, legeredményesebb iskolát.

További felvilágosítás: Krakkerné Berki Hajnalka (06-1 /29148 36)

Bővebb információ: http://www.biologiaverseny.hu/

 1. „Zöldszíves lelkülettel a Földünkért”, Tudományos és Művészeti Konferencia

30 éves a Zöld Szív!

Helyszín: Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár (2013 Pomáz, Huszár u. 2.)

Időpont: 2019. október 19.

10:00 – 10:15 Megnyitó, ének, zene, köszöntő ( Orgoványi Anikó, Victor András)

10:15 – 10:20 Vers (Faludy György: Tanuld meg ezt a versemet – Balázs László Gábor)

10:20 – 10:50 Orgoványi Anikó: Bajban a bolygónk – a művészet szemével

10:50 – 11:50 Vida Gábor akadémikus: Bajban a bolygónk – a tudomány szemével

11:50 – 12:30 Weidinger Tamás meteorológus: Víz a légkörben

12:30 – 13:30 Ebédszünet – –

13:30 – 13:40 Vers (Szabó Lőrinc: A bolond igazsága – Balázs László Gábor)

Közreműködik: Hegedűs Dániel

13:40 – 14:30 Juhász Árpád: Gleccserek, a Föld hőmérői

14:30 – 15:00 Jantnerné Oláh Ilona: Szemléletformálás a Zöld Szív 10 pontja alapján

15:00 – 15:15 Kávészünet, ének-zene –

15:15 – 16:00 Victor András: Zöldszíves lélek: értelem, érzelem, hit egysége

16:00 Zárás

Étel, ital és kávé a művelődési ház büféjében vásárolható.

Kapcsolat: Tel: 06-26-0785-593

Bővebb információ, jelentkezés: orgovanyi.aniko@gmail.com

 1. A Világ Legnagyobb Tanórája 2019. pályázatok

A 2019. évi kezdeményezéshez kapcsolódva a tanóra megtartása mellett a Világ Legnagyobb Tanórája témáit továbbgondolva, a biodiverzitás témakörében és az október 4-én megrendezésre kerülő Állatok Világnapjához kapcsolódóan országos pályázatokat hirdetünk meg 3 korosztály (általános iskola alsó tagozat és felső tagozat, középiskola) számára: https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/palyazatok/

 1. A VÉDD A VADONT! Természetvédelmi kampányfilm-készítő pályázatra a Világ Legnagyobb Tanórájára készült, a biodiverzitás témára kidolgozott ÓVD A TERMÉSZETET! óratervben előírt kampányfilm (2. interaktív foglalkozás) készítésével lehet pályázni. A kampányfilm témája: Mit lehet tenni a természet védelme és a 14. és 15. Globális Cél elérése érdekében? A legjobb pályaműveket benyújtó iskolai csoportok anyagi támogatásban részesülnek a kampányuk megvalósításához és a nyertes filmek megjelennek a honlapon.
 2. Az ÁLLJ KI AZ ÁLLATOKÉRT! Flashmob pályázat célja, felhívni az emberek figyelmét a biodiverzitás fontosságára és a veszélyeztetett állatok védelmére. A pályázatra az Állatok Világnapjához kapcsolódó flashmobbal lehet pályázni. A legjobb pályaműveket benyújtó iskolai csoportok anyagi támogatásban részesülnek és a nyertes flashmob filmek megjelennek a honlapon.
 3. Az ÉLET-FA pályázat célja, hogy a Világ Legnagyobb Tanóráján részt vevő osztályközösségek egy fához, mint élőhelyhez kapcsolódóan bemutassák az élővilág sokszínűségét. Az első három helyezett osztályközösséget természetvédelmi–szabadidős élményprogramokkal díjazzuk.

A pályázatokon bármely magyarországi általános iskola és középfokú intézmény iskolai csoportja indulhat, akinek iskolája regisztrált a 2019. évi Világ Legnagyobb Tanórájára: https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/regisztracio.

A pályázatok beadási határideje: 2019. október 31.

Kapcsolat

info@avilaglegnagyobbtanoraja.hu

+36-30-590-20-85

 1. Klímaváltozás és pedagógiai kihívások – pedagógus-továbbképzés

A Humusz Szövetség ingyenes 18 órás képzést indít általános iskolai (felső tagozat) és középiskolai tanárok, környezeti nevelők számára. A képzés célja, hogy felvértezzük a környezeti nevelőket a klímaváltozás okozta pedagógiai kihívásokkal szemben.

Célunk, hogy:

– áttekintést adjunk a globális környezeti összefüggésekről,

– a problémákra megoldásokat találjunk a résztvevők közös tudására alapozva, jó gyakorlatok megosztásával.

– konkrét eszközöket, „muníciót” adjunk a környezeti nevelők számára ahhoz, hogy a diákok felé minél hatékonyabban tudják közvetíteni a problémát és az arra adható megoldásokat.

– a képzés résztvevőinek szeretnénk a nevelő-pedagógia munka rekreációs megközelítését nyújtani, a meglévő erőforrásokat aktiválni, az egyéni és a közösségi motiváltságot növelni.

Módszer:

– A műhelyben a cselekedtető, élmény alapú pedagógiai megközelítést használjuk.

– A globális környezeti helyzettől indulva a saját tapasztalatok, érzelmek útján keresztül szeretnénk eljutni az általános és egyéni megoldásokhoz, kiutakhoz.

– A témákat olyan játékokkal, módszerekkel dolgozzuk fel, melyek a környezeti nevelési munkában (az általános és középiskolás korosztály számára) felhasználhatók.

Tematika:

 1. Helyzetjelentés a Földről – A környezetvédelmi problémakör összefüggései
 2. Meddig faljuk még? – A túlfogyasztás ördögi köre
 3. A technológia majd mindent megold? – A technológia helye, szerepe, reklámok és egyéb csapdák
 4. Hogyan csökkenthető a hulladéktermelés? – zero waste alapismeretek
 5. Helyünk az ökoszisztémában – Élet a természetben egy nagyváros közepén
 6. Pedagógiai kitekintés – Kit nevelünk ma és milyen módszerekkel?

Projektfeladat

A program fontos eleme az egyéni projektfeladat megvalósítása saját terepen. A projekthez ötleteket biztosítunk, de fontosnak tartjuk a helyi viszonyokhoz való alakítását. Olyan projektötleteket várunk megvalósítani, amik növelik az adott intézmény/csoport tudatosságát a fenntarthatóság területén.

A projekt megvalósításának határideje a 2019/2020-as tanév vége.

Jelentkezés:

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A résztvevők maximális létszáma 18 fő. A regisztrációs kérdőív kitöltése nem jelenti automatikusan a műhelysorozat résztvevőinek listájára való felkerülést.

A szervezők a beérkezett regisztrációk alapján fenntartják a jogot a résztvevői lista összeállítására. Túljelentkezés esetén várólistát hozunk létre.

Regisztrációs kérdőív kitöltésének határideje: 2019. szeptember 24.

Visszajelzést küldünk a jelentkezés sikerességéről legkésőbb szeptember 27-ig.

A 18 órás műhelysorozat (3×6 óra) 3 alkalomból áll. Előnyt élveznek azok a jelentkezők, akik vállalják mind a három alkalmon való részvételt.

A műhelysorozat alkalmai és helyszínei:

 1. október 12. szombat 9.00-16.00 Humusz Ház (1111 Budapest, Saru utca 11.)
 2. október 19. szombat 9.00-16.00 Humusz Ház (1111 Budapest, Saru utca 11.)
 3. október 20. vasárnap 9.00-16.00 Budai Sas-hegy TT (1112 Budapest, Tájék utca 26.)

A műhelyfoglalkozások alatt ökofrankó büfét és szendvics ebédet biztosítunk.

Jár-e kredit a képzésért?

A műhelysorozat nem akkreditált képzés, viszont a 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet értelmében a kötelezően megszerzendő 120 (kredit) óra továbbképzés legfeljebb huszonöt százaléka (azaz 30 óra) elszámolható. Jelen esetben – 18 órás képzésről lévén szó – 18 kredit számolható el. A beszámítás a munkáltató által történik.

A Humusz Szövetség, mint szervező, a résztvevők számára tanúsítványt állít ki a program végén.

A tanúsítvány megszerzésének feltétele a képzés egészén való részvétel, valamint egy egyéni projektfeladat megvalósítása a saját intézményben.

További információk:

Merza Péter oktatási programvezető – Humusz Szövetség

peter@humusz.hu, 06-1-3862648 (hétköznapokon 10.00-12.00)

Pilinger Zsuzsanna környezeti nevelő, drámapedagógus

pilingerzsuzsa@gmail.com, 06 70 6087792

 1. „Szerintem… fiatalok egy zöldebb jövőért!”c. pályázat

Az APPLiA Magyarország Egyesülés pályázatot hirdet azon általános és középiskolás diákok részére

– akiket érdekel környezetünk sorsa, bolygónk és az emberiség jövője,

– akik úgy látják, hogy mi, felnőttek rosszul csinálunk valamit és lehetne jobban, ezért képesek változtatni,

– és akik szeretnék ebbéli gondolataikat másokkal is megosztani és azt úgy kezdeni, hogy „Szerintem…”

A „Szerintem… fiatalok egy zöldebb jövőért!” címmel meghirdetett pályázatról bővebb információ: www.applia.hu

A pályázatok beküldési határideje: 2019. október 6.

Pályázati kiírás és a pályázati adatlap: https://www.applia.hu/2019/09/06/szerintem-fiatalok-egy-zoldebb-jovoert/

 1. Észkerék-forgató – VII. Tanárok napja a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban

„A világ csodái – felfedezések kora” – Magellán 500. évfordulója kapcsán

 1. 10. 04. péntek, 15.00 – 20.00

Az „Észkerék-forgató” napon a legősibb találmány, a KERÉK nyomába eredünk. Önállóan nyomozhatnak a csigás emelő, a fogaskerék, a fazekas korong vagy a szekér után. Kerékpárra pattanva „Malomkerék túrán” vehetnek részt, majd a kortárs „felfedezőktől” a speciális fejlesztés, a tehetséggondozás, és a természettudományok élménydús feldolgozásáról meríthetnek szakmai ötleteket.

PROGRAM

15.00-16.15

 • regisztráció az INFÓ pultnál (a Vasútállomás épületében), majd önálló „keréknyomozás” a Nyomozati füzet iránymutatása szerint az Alföld és a Kisalföld tájegységben
 • regisztrációt követően „Malomkerék túra” Molnár József múzeumpedagógus „gördülékeny” vezetésével saját, vagy bérelt kerékpáron (kerékpárbérlés 600.-Ft /fő/nap, 16.00-kor leadandó) a Skanzen malmai között

16.30 – 18.00

Észkerék-forgató helyszínek előadásai 2 turnusban, cserével, előzetes regisztráció szerint

Válasszon két témát az alábbi négy közül, melyeken egymást követően tud részt venni.

16.30 – 17.10, 17.20 – 18.00

18.00-20.00 a Csilléry Klára Oktató Központban, a „ringben” mind a négy helyszínről áttekintést kapnak a résztvevők, feltehetik kérdéseiket az előadóknak a kerek asztal mellett.

Témák

 1. Tudja-e a jobb szem, mit csinál a bal kéz?

Újfajta megvilágításba helyezi a nap „start up” programja a tehetséggondozást Dr. Mészáros Lukács mentor tanár és a kutató diákok példáján keresztül.

Matányi Marianna és Kákonyi Marcell – orvostanhallgatók

A 2019-ben Magyar Örökség Díjjal jutalmazott szentendrei Ferences Gimnázium volt diákjai. „Cervelox 2.0 – Avagy: „Tudja-e a jobb szem, mit csinál a bal kéz?” néven ismertté vált kutatásukkal 2018-ban, az akkor még középiskolás diákok első helyezést értek el a 27. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen. A versenyzők által kifejlesztett, eddig sehol nem alkalmazott módszer egyszerűsége, olcsósága és gyorsasága lehetővé tenné, hogy akár minden, iskolába kerülő kisgyermeken elvégezhessenek egy tesztet, hogy megtudják, nem ajánlatos-e további, részletes vizsgálatokat végezni a két agyfélteke nem megfelelő együttműködésének felderítése és a mielőbbi segítségnyújtás érdekében.”

 1. Furfangos fejlesztés

Kis Ildikó – gyermekvédelmi szakértő, szakvizsgázott gyógypedagógus, kézműves mester

Több évtizedes tapasztalatára építve a tíz év feletti, felső tagozatos, illetve középiskolás speciális nevelési igényű tanulók fejlesztésére kidolgozott módszertanát mutatja be, amelyben a néprajzi alapismereteket alkalmazza a tíz fejlesztési területen.

 1. Fortélyos forgó játékok

Vásárhelyi Tamás – tudománykommunikátor, biológus, főmuzeológus

A 2013-ban elsőként Múzeumpedagógiai Életműdíjban részesült sokoldalú szakember, a Természettudományi Múzeum volt főigazgató-helyettese, a hazai múzeumpedagógiai szakma módszertani megújítását folyamatosan segítő alkotó ember is. A Konok Tamás festőművésszel a Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galériában Tér-Mozgás-Játék címmel közösen rendezett kiállítása után most beavatja a pedagógusokat abba a titokba, hogy gyermekjátékokkal és játékos eszközökkel, hogyan lehet tudományos jelenségeket élményszerűen megtapasztalhatóvá tenni.

 1. Fifikus fizikai kísérletek

Mészáros Péter – tudománynépszerűsítő fizika tanár

A győri Krúdy Gyula Gimnázium fizika napjainak ötletgazdája, és elindítója, a Mobilis Látogató Központ volt alapító szakmai vezetője, a mosonmagyaróvári Futura Természettudományos Látogatóközpont egykori munkatársa. Jelenleg tehetséggondozással, tanárok továbbképzésével is foglalkozik. A győri Rómer Flóris Múzeum tulajdonában lévő Öveges József hagyaték feldolgozója és gondozójaként módszertani megoldásokkal és ötletekkel szolgál minden korosztályt tanító pedagógusnak Öveges professzor nyomdokain látványos, interaktív előadásával.

 1. „Nem kell zacskó, köszönöm!”
 2. Táska varrása meglévő anyagból (ne terheljük a környezetet új anyag vásárlásával). Videós segítség: http://nemkellzacsko.hu/video/!
 3. Legyen rajta a nemkellzacsko.hu weboldal cím, ill. „néma üzenet” – hímezheted, írhatod, festheted…!
 4. Kerülj fel a térképre! Térkép és beküldő űrlap: http://nemkellzacsko.hu/terkep/!
 5. Mindig vidd magaddal – akkor is, ha nem készülsz vásárolni. A spontán vásárlásokkal vándorol haza a legtöbb műanyag szatyor.

Forrás, bővebb információ:

http://nemkellzacsko.hu/

https://www.facebook.com/groups/nemkellzacsko/

http://nemkellzacsko.hu/taska-keszitese/

Az EMMI pályázati hírei

 1. Komposztálás Ünnepnapja
 2. TreeDependent – Fákkal felelősen c. program
 3. „Zöldszíves lelkülettel a Földünkért”, Tudományos, Művészeti és Pedagógiai Konferencia
 4. Teremtés hete
 5. XXIII. Erdők Hete
 6. Az EMMI pályázati hírei

A 2019-es Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím pályázatra 295 pályamunka érkezett be. 241 iskola fenntarthatóságra nevelés terén végzett munkáját az Emberi Erőforrások Minisztériuma Ökoiskola vagy Örökös Ökoiskola címmel ismerte el. Az oklevelek ünnepélyes átadására 2019. október 18-án kerül sor Budapesten, a Balassi Intézet színháztermében. A rendezvényre szóló meghívókat az iskolák szeptember 30-ig bezárólag megkapták.

A Cím viselésével a nyertes iskolák a fenntarthatóságra nevelés egész intézményes megközelítése melletti elköteleződésüket nyilvánítják ki. Az Ökoiskola cím elismerése annak a pedagógiai és intézményvezetési folyamatnak, melynek eredményeképpen tanulóik számára természetessé válik az egészség- és környezettudatos életmód, az igazságos társadalmi berendezkedés iránti igény és a globális és lokális problémák iránti nyitottság, valamint aktívan tudnak tenni a felismert problémák megoldásáért. Az iskolában megszerzett tudást és értékrendet a tanulók családjuk vagy tágabb környezetük felé is közvetíthetik.

A 2019-es pályázati évtől kezdve egyre nagyobb hangsúlyt kap az egész intézményes fenntarthatóságra nevelés intézményi szintű kommunikációja. Ezért idén az Ökoiskola pályázat benyújtásának az is feltétele volt, hogy az iskolák saját honlapjukon alakítsanak ki egy rovatot, amelyen keresztül bemutatják fenntarthatóságra nevelési tevékenységüket. A már Ökoiskola címmel rendelkező iskolák pedig tájékoztassanak az ökoiskolai munkájukról.

Jó gyakorlatként két olyan honlapot ajánlunk mindenki figyelmébe, amelyek tartalmukban és felépítésükben is például szolgálhatnak. Az egyik, az idén első Ökoiskola címét elnyert Gárdonyi Zoltán Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola honlapjának ÖKO TEVÉKENYSÉGEK aloldala: http://www.gardonyirefi.hu/index.php?mit=60040, a másik az Örökös Ökoiskola címet elnyert Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola honlapjának ÖKOISKOLA aloldala http://iskola.herceghalom.hu/index.php?module=news&fname=okoiskola.

Kérünk minden Ökoiskola címmel rendelkező iskolát, hogy honlapjának ökoiskola tartalmát a tanév során frissítse, győződjön meg arról, hogy a birtokolt címének megfelelő logó (Ökoiskola vagy Örökös Ökoiskola) szerepeljen az oldalon, valamint gondoskodjon arról, hogy a logó átmutasson az Ökoiskola Hálózat honlapjára (www.okoiskola.hu).

Figyelmüket előre is köszönjük!

 1. Komposztálás Ünnepnapja

Idén is meghirdetésre került a Komposztálás Ünnepnapja!

2019-ben a következő fő témákat ajánlják a figyelmünkbe, s ennek keretében bármely komposztálással kapcsolatos témában lehet pályázni.

– Komposzttal a klímáért!

– „A talaj szereti a komposztot!” 2020. évi Nemzetközi Komposzttudatos Hét szlogenje – https://www.compostfoundation.org/ICAW/ICAW-Home

– Zéró hulladék és az élelmiszerpazarlás csökkentése.

– Biológiai sokféleség a talajban, a természetben!

Kiírás, regisztrációs link:

https://humusz.hu/komposztalj/felhivas

Regisztráció október 10-ig.

Csatlakozni lehet az országos rendezvényhez óvodai csoportokkal, iskolai osztályokkal, civil helyi akciókkal, közösségi kerti tevékenységekkel, avagy alkotóművészeti pályamunkával.

Magukat a tevékenységeket október hónap folyamán bármikor meg lehet valósítani, akár egynapos, akár egy hetes, akár több hetes időszakban.

A tevékenységek beszámolóival lehet pályázni a legjobbak díjára, kategóriánként a 3 legötletesebb pályázatot díjazzák. A pályaművek (5 kép, jpg, jó felbontású, valamint külön egy szöveges fájl) beérkezési határideje: 2019. november 17, vasárnap 24:00 óra.

Beküldés módja: e-mailben a komposztunnep@gmail.com címre. A levél tárgyában szerepeljen az intézmény/csoport/szervezet neve.

Eredményhirdetés: 2019. december 14. szombat

Forrás: Humusz Szövetség

 1. TreeDependent – Fákkal felelősen c. program

A “TreeDependent – Fákkal felelősen” program keretében a GreenDependent Intézet befogadó intézményeket (így többek között iskolákat, óvodákat) keres, amelyek szívesen ültetnének kertjükbe őshonos gyümölcsfákat. A kiosztásra kerülő őshonos (különböző táj- és történelmi fajtájú) gyümölcsfák egy fajtamegőrzéssel foglalkozó „tündérkertből” származnak, beszerzési költségeiket a GreenDependent megrendelői (magánszemélyek, cégek, egyéb szervezetek) fizetik karbonsemlegesítési szolgáltatás részeként (erről bővebben: http://intezet.greendependent.org/hu/node/478).

A fákat befogadó intézményektől a GreenDependent anyagi ellenszolgáltatást nem kér, az ő feladatuk a fák átvétele, elszállítása, elültetése, gondozása, illetve ennek dokumentálása.

A befogadók közé ennek az űrlapnak a kitöltésével lehet jelentkezni:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKRK_CbxGHtnkIWjSCqRDtxo-MeOjLwP70eHONisJ8hSZPQw/viewform

Bővebb információ:

Horváth Gergely

Tel: +36-20-334-2889

Email: gergo@greendependent.org

Web: www.intezet.greendependent.org

 1. „Zöldszíves lelkülettel a Földünkért”, Tudományos, Művészeti és Pedagógiai Konferencia

Bajban van a bolygónk! A 30 éves Zöld Szív ITM konferenciát szervez a klímaváltozásról a tudomány és a művészet szemszögéből.

A klímaváltozás az ember bűne, vagy természetes folyamat? Mit tudunk tenni a folyamat fékezéséért és a hozzá való alkalmazkodás érdekében? Ezeket a kérdéseket neves tudósok és művészek járják körül.

Helyszín: Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár (2013 Pomáz, Huszár u. 2.)

Időpont: 2019. október 19.

10:00 – 10:15 Megnyitó, ének, zene, köszöntő (Orgoványi Anikó, Victor András)

10:15 – 10:20 Vers (Faludy György: Tanuld meg ezt a versemet – Balázs László Gábor)

10:20 – 10:50 Orgoványi Anikó: Bajban a bolygónk – a művészet szemével

10:50 – 11:50 Vida Gábor akadémikus: Bajban a bolygónk – a tudomány szemével

11:50 – 12:30 Weidinger Tamás meteorológus: Víz a légkörben

12:30 – 13:30 Ebédszünet – –

13:30 – 13:40 Vers (Szabó Lőrinc: A bolond igazsága – Balázs László Gábor)

Közreműködik: Hegedűs Dániel

13:40 – 14:30 Juhász Árpád: Gleccserek, a Föld hőmérői

14:30 – 15:00 Jantnerné Oláh Ilona: Szemléletformálás a Zöld Szív 10 pontja alapján

15:00 – 15:15 Kávészünet, ének-zene –

15:15 – 16:00 Victor András: Zöldszíves lélek: értelem, érzelem, hit egysége

16:00 Zárás

Étel, ital és kávé a művelődési ház büféjében vásárolható.

Kapcsolat: Tel: 06-26-0785-593

Bővebb információ, jelentkezés: orgovanyi.aniko@gmail.com

 1. Teremtés hete

A magyar egyházak minden évben október első hetében tartják a közös ökumenikus megemlékezést a teremtés iránti keresztény felelősségről.

Idén a Teremtés hete szeptember 29. és október 6. között tart.

Mottója: Hála és felelősség

Bővebben: http://teremtesunnepe.hu/?q=node/5025

Segédanyag letölthető: http://teremtesunnepe.hu/sites/default/files/teremtes_hete_2019_szines_vegleges.pdf

Forrás: Naphimnusz Egyesület (http://www.teremtesvedelem.hu/)

 1. XXIII. Erdők Hete

Az idei a XXIII. Erdők Hete, amelynek jelmondata –„Óvd és gyarapítsd az erdőt az élhető klímáért!” – az erdők szerepe kulcsfontosságú a klímaváltozás elleni harcban.

A rendezvénysorozat időpontja: 2019. szeptember 30. – október 06.

Forrás: http://www.erdokhete.hu/

Nevelés természetközelben

 1. Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 2019/2020.
 2. Világ Legnagyobb Tanórája nyitórendezvényről
 3. Pályázat – Kódséta a méhek országában
 4. Áldott légy – teremtésvédelmi programsorozat – ÖkoMűhely – Intézmények, közösségek képviselőinek
 5. Indulj el egy úton! Természetismereti, turisztikai vetélkedő
 6. Nevelés természetközelben

Ökopedagógusok számára közismert, hogy mennyire fontos tanulási helyszín a természet. Sok olvasónk hallott már arról, vagy látogatott olyan intézményt, ahol hangsúlyosan, az idő nagy részében a szabadban, a természeti környezetben folyik a nevelés. Függetlenül az időjárástól, a nevelők arra bátorítják a gyerekeket, hogy játsszanak, szabadon fedezzék fel és tapasztalják meg a természeti környezetet. Az élő természeti környezetben (pl. erdő, park, kert, tanya, udvar) való tartós jelenlétre kell gondolni, ami tudatos kilépést jelent napjaink mesterséges, épített tanulási környezetéből.

A Zöld Óvoda Bázisintézmények értekezletén (http://zoldovoda.hu/hu/hirek-kepzesek/aktualis-esemenyek/zold-ovodak-bazisintezmenyek-ertekezlete) bemutatkozott a Farm Alapú Nevelésért Egyesület (https://farmiskola.hu/jelenunk/projektek/a-v4-projektrol/termeszetkozeli-nevelesert), amely most egy V4-projekt segítségével a szabadég-nevelés intenzív koncepcióját a hazai óvodák és az óvodai nevelés döntéshozói körében mutatja be. Az Egyesület iskolai csoportok számára is kínál természetközeli tanulási lehetőségeket.

Természetközeli nevelési intézmény sokféle néven ismert hazánkban és a nagyvilágban is, és a hazai erdei óvodák, erdei iskolák fogalma talán bővíthető ebbe az irányba. A világban több évtizede működnek úgy óvodák, iskolák, hogy a nevelési idő jelentős részét töltik szabadban a gyerekek Dániától Németországon át az Egyesült Államokig. Csehországban 140 óvoda tartozik közéjük, és a Visegrádi országok közül elsőként itt megszülettek azok a jogszabályok, amelyek nem lehetetlenné, hanem lehetővé teszik az erdei óvodai működést ilyen időtartamban.

A Zöld Óvoda Bázisintézmény óvodák feladatait ld. itt: http://zoldovoda.hu/hu/bazisovodak/zold-ovoda-bazisintezmenyek. Érdekesség, hogy a Zöld Óvoda Bázisintézmények közül 3-5 egyben a térségi POK-nak is bázisóvodája.

Könczey Réka

kutató-elemző

 1. Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 2019/2020.

ELŐZETES versenyfelhívás

Téma: „A VILÁGŰR ÉS AZ EMBER”

A verseny meghirdetője

Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OPKM) ebben a tanévben is meghirdeti a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Versenyt.

A verseny célja

A tehetséggondozás, a tanulók információs műveltségének – azon belül is legfőképpen könyvtárhasználati tudásuk, szövegértésük, logikus gondolkodásuk és kreativitásuk – fejlesztése. Célja továbbá az önálló tanuláshoz szükséges kompetenciák fejlesztése, az iskolai tanulási folyamat során részekre bontott ismeretelemeket egységbe foglaló, szintetizáló, az információs műveltséget és a forráshasználati képességeket mozgósító tudás mérése, értékelése.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint

 1. korcsoport: 7-8. évfolyamos tanulók
 2. korcsoport: 9-10. évfolyamos tanulók

A részvétel feltételei

A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny magyar nyelvű egyéni verseny, bármely magyarországi iskola 7-10. évfolyamos tanterv szerint tanuló diákját nevezheti könyvtárostanára vagy bármely szakos tanára.

A felkészüléshez felhasználható irodalom

A verseny témájához – könyvtárhasználati, információkeresési verseny lévén – nincs megadott bibliográfia. Ugyanakkor a verseny fordulóin (fordulónként eltérő módon) a tanulóktól elvárás, hogy használjanak nyomtatott és elektronikus forrásokat, katalógusokat és egyéb adatbázisokat.

A nevezés módja és határideje

Nevezni az OPKM erre a célra létrehozott online felületén lehet. A nevezéssel kapcsolatos részletes tudnivalók a verseny honlapjáról ismerhetők meg: http://www.opkm.hu/Bod_verseny

A versenyre nevezés határideje: 2020. január 17. péntek 24 óra

Nevezési díj

A versenyre nevezési díj nincs.

Fordulók

 1. forduló: iskolai forduló

Időpontját és helyszínét a köznevelési intézmények határozzák meg, de az időpont nem lehet későbbi, mint 2020. január 16. csütörtök. Az intézmények helyi verseny megrendezése és/vagy felkészítő foglalkozások nélkül nem nevezhetnek tanulókat az országos írásbeli fordulóra. Az iskolai versenyt az iskola saját hatáskörben szervezi meg, a szervezők ehhez segédanyagokat biztosítanak a verseny honlapján.

 1. forduló: országos írásbeli forduló

Időpontja: 2020. február 17. hétfő 10 óra

Helyszínét megyénként az OPKM határozza meg, a megyei versenyszervezőkkel együttműködve (a helyszínek legkésőbb 2020. január 10-ig megjelennek a verseny honlapján).

A tanulók ebben a fordulóban írásbeli feladatlap kitöltésével adnak számot tudásukról. A központilag elkészített feladatsor megoldásához mellékletként biztosított dokumentumok és könyvtár használata szükséges.

 1. forduló: döntő

Időpontja: 2020. április 27-28. hétfő – kedd

Helyszíne: később megnevezendő könyvtár, a tanulók komplex (írásbeli és szóbeli) feladatokat oldanak meg, a könyvtár teljes nyomtatott és elektronikus forrását és eszköztárát használva.

Téma

A feladatsorok a verseny témájához több szempontból is kapcsolódó, azt több tudományterület felől megközelítő forrás- és könyvtárhasználati feladatokat tartalmaznak, melyeken keresztül komplexen kell bemutatniuk a tanulóknak információs műveltségüket, forráskeresési és -használati tudásukat.

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból

 1. forduló:

A köznevelési intézmény dönt a továbbjutókról, és biztosítja ezzel a 2. fordulóba történő nevezés jogát.

 1. forduló:

Az országos döntőbe jutás feltétele a 2. fordulóban országosan elért kategóriánkénti 1-12. helyezés.

Az eredmények közzétételének módja

Az országos írásbeli forduló és a döntő eredményei az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum honlapjának Bod verseny oldalán jelennek meg: http://www.opkm.hu/Bod_verseny

Díjazás

– Az országos írásbeli fordulóra jutó diákok korosztályuknak megfelelő olvasmányt kapnak ajándékba.

– A kategóriánkénti első három helyezett kiemelt könyvjutalmat és/vagy könyvutalványt kap.

– Valamennyi döntőbe jutott diák és felkészítője oklevelet és jutalmat kap, valamint mindannyian részt vehetnek a döntő kétnapos kulturális programjain. (A szervezők a döntőbe jutott vidéki tanulók és felkészítő tanáraik számára díjmentesen szállást és étkezést biztosítanak.)

– Külön díjazzuk – oklevéllel és könyvjutalommal – a 2. fordulóban legjobb eredményt elért szakképzésben tanuló versenyzőket.

– A zsűri javaslata alapján lehetőség van különdíj odaítélésére is.

Az országos szervező elérhetősége

Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

Tolnai József szakmai és kommunikációs referens, országos versenyszervező

Postacím: 1581 Budapest, Pf. 14.

E-mail: bod@opkm.hu; Telefon: 06-1-323-55-12

A verseny szakmai felelőse: Dömsödy Andrea iskolai könyvtári referens, OPKM – domsody.andrea@opkm.hu

A versennyel kapcsolatos további információkat a versenyszabályzatból, valamint a verseny honlapján található bejegyzésekből lehet folyamatosan megismerni és nyomon követni.

A végleges versenyfelhívás az EKE OFI OPKM által beadott kapcsolódó pályázat (EMET NTP: „A hazai nagy hagyományú országos szervezésű tanulmányi és sport versenyek támogatása”) eredményhirdetése után kerül nyilvánosságra, de a jelen versenyfelhívás az eredmény ismeretében módosulni/változni nem, csak kiegészülni fog.

 1. Világ Legnagyobb Tanórája nyitórendezvényről

Szept. 30-án nyitották meg a Világ Legnagyobb Tanórája c. rendezvényt.

Az ENSZ 2015 szeptemberében indította útjára a „Project Everyone” kampányát, amelyben a Világ Legnagyobb Tanórája keretében a 17 újonnan megfogalmazott Globális Célját szeretné megismertetni a gyerekekkel. A kezdeményezéshez világszerte számos ország – köztük Magyarország is – csatlakozott.

A 2019. évi Világ Legnagyobb Tanórájának magyarországi kiemelt témája a biodiverzitás, a biológiai sokféleség megőrzése. Emellett a Szervezők a Világ Legnagyobb Tanórája többi témájához is korosztályokhoz igazított, angol nyelvű óravázlatokat, animációs filmeket, pályázatokat is ajánlanak.

A nyitórendezvényen, a rendhagyó tanórán a téma iránt elkötelezett neves előadók tartottak interaktív előadásokat: Dr. Soós Gábor, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság főtitkára, Sipos Katalin, a WWF Magyarország igazgatója, Dr. Vásárhelyi Tamás, kutató biológus, nyugalmazott főmuzeológus valamint Matolcsy Miklós ügyvezető, PontVelem Nonprofit Kft. A tanórát az EMMI képviseletében Pálfi Erika főosztályvezető és Sárkány Péter a gimnázium igazgatója nyitotta meg.

A tanórán online streameléssel az ország minden pontján valós időben részt vehettek a csatlakozó iskolai osztályok.

A nyitórendezvényről készült videó itt nézhető meg:

https://videa.hu/videok/pontvelem/film-animacio/vlt-2019.-nyitorendezveny-vilag-legnagyobb-tanoraja-ZdI98tLQrykbFu8M?fbclid=IwAR1fcccy0Vry90T4S6_tMS-9PPk6YgGCreFOywTyrir4YW7QEIZQ8BQMLg0

https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/

Forrás: PontVelem Kft.

 1. Pályázat – Kódséta a méhek országában

A 2019-es EU Code Week magyarországi flashmobhoz kapcsolódóan a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ pályázatot ír ki általános iskolák és középiskolák számára. Az idei pályázat témája a méhek országa, a méhek ökológiai szerepe, illetve az őket fenyegető veszélyek.

Kategóriák és feladatok

Általános iskola

Rajzoljátok meg a pályát az udvaron, tornateremben, téren, asztalon, tanteremben stb., és dekoráljátok úgy, hogy az egy, a méhekhez kapcsolódó, általatok kitalált történethez kapcsolódjon. A pályán mozgassatok méhecskerobotot, más robotot vagy akár jelmezes élő szereplőt, a videóban látható irányoknak megfelelően!

Készítsetek legfeljebb 3 perces videót a méhecske útjáról, amelyben elmesélitek a történetet!

Középiskola

Alkossátok meg a pályát az udvaron, tornateremben, téren, asztalon, tanteremben stb. A pályához találjatok ki egy történetet is, amely a méhek védelméről, a klímaváltozásról és a méheket fenyegető más veszélyekről szól. Dekoráljátok ennek megfelelően a pályát! A pályát a flashmob videóban szereplő irányok alapján kell bejárni egy robottal, amely felismeri és elkerüli az akadályokat. Az utat akár a robot szemszögéből is be lehet mutatni egy rajta levő kamera segítségével.

Készítsetek legfeljebb 3 perces videót a robot útjáról, amelyben elmesélitek a történetet!

Általános szempontok

Értékelési szempontok:

 • a pálya és a robot kreatív megvalósítása és bemutatása
 • a történet egyedisége, ötletessége, előadása, valamint illeszkedése a pályázat tematikájához
 • az irányok pontos követése
 • a videó technikai színvonala (nem kell professzionális felvételnek lennie, de fontos a láthatóság, a kép és a hang minősége)
 • illeszkedés a Code Week céljaihoz, illetve az EU Code Week arculati elemek megjelenítése

Pályázati feltételek:

 • A pályázaton csak olyan iskolák vehetnek részt, amelyek a játékot eseményként is regisztrálják a codeweek.eu honlapon.
 • A pályázat során elkészült videót nyilvánosan is elérhetővé kell tenni a Youtube-on.
 • Az elkészült videóban szövegesen és logóval is szerepelnie kell annak, hogy az EU Code Week 2019-es pályázatára készült (a logók elérhetők itt: https://codeweek.eu/toolkits).
 • A videó készítése során tiszteletben kell tartani a személyiségi és szerzői jogokat is.
 • A feladatok bármilyen robottal és bármilyen (min. 6×9-es) saját tervezésű pályán megvalósíthatók, azonban a Bee-botot használók számára elérhető egy opcionálisan használható pálya is az Iskolaellátó honlapján: https://iskolaellato.hu/spg/728084,153939/Code-Week-2019.
 • A pályázatokat október 25-ig kell benyújtani egy online űrlapon (melyet hamarosan elérhetővé teszünk).

A pályázati űrlap erre a linkre kattintva érhető el.

Bővebben:

https://dpmk.hu/2019/10/08/palyazat-kodseta-a-mehek-orszagaban/?fbclid=IwAR3kIZpk-d9FYq0l8hEDdLdQ7VxxLzwIfF-NGTf4LYD2078stwvt24lZkG0

Elérhetőség:

Forrás: Digitális Pedagógiai Módszertani Központ (DPMK), https://dpmk.hu/digitalis-pedagogiai-modszertani-kozpont/

 1. Áldott légy – teremtésvédelmi programsorozat – ÖkoMűhely – Intézmények, közösségek képviselőinek

A hat részből álló programsorozat intézmények, közösségek képviselőinek szól, akik vállalják, hogy saját intézményükben lennének a „változás ügynökei”: saját közösségükben kezdeményeznek és onnan másokat bevonva részt vesznek a cselekvési lehetőségek kidolgozásában és megvalósításában.
Az alkalmak témái:
1. Közösségeink, közösségi tanulás, közösségi cselekvés – október 17.
2. Erőforrásaink: víz és energia – november 21.
3. Hulladékunk, fogyasztásunk – december 12.
4. Ételeink – február 20.
5. Vegyszereink – március 19.
6. Gazdaságunk – április 23.

Egy-egy alkalom során interaktívan dolgozzuk fel a témákat. Az információmegosztás mellett fontos szerepet kap a tapasztalatcsere, a közös ötletelés. Egy-egy témához kapcsolódóan hívjuk a résztvevőket arra is, hogy saját közösségeikbe, intézményeikbe visszatérve konkrét cselekvéseket, kezdeményezéseket valósítsanak meg, melyekkel kapcsolatban az Ökoműhely következő alkalmain megoszthatják aktuális tapasztalataikat, a tanulságokat, eredményeket, kihívásokat.

Az alkalmak hossza: 2 óra
Kezdés: 19.00
Az ÖkoMűhely vezetői: Pestovics Ágnes és Domaniczky Orsolya

Részletek, jelentkezés: https://parbeszedhaza.hu/esemeny/aldott-legy-teremtesvedelmi-programsorozat

Forrás: Teremtésvédelmi Hírlevél, 2019 október (Katolikus Pedagógiai Intézet)

 1. Indulj el egy úton! Természetismereti, turisztikai vetélkedő
 2. szeptember 18. – 2020. május 16.

Kalandok az Országos Kéktúra útvonalán

A VERSENY KIÍRÓJA: Magyar Természetjáró Szövetség, Baptista Szeretetszolgálat

„Vége van a nyárnak, hűvös szelek járnak…”, legalábbis a mindenki által ismert Móra Ferenc vers szerint. Valóban vége van a nyárnak, a tábori szezonnak, de mégis túrázásra hívunk, várunk Benneteket! Egy olyan túrázásra, mely a „virtuális valóságra” építve ismerteti meg veletek az ország leghosszabb túraútvonalának, az Országos Kéktúrának a nevezetességeit, látnivalóit, megismerésre, feldolgozásra (kipróbálásra, megtapasztalásra) váró élményeit.

Az őszi időszak elmaradhatatlan része immár ötödik esztendeje az „Indulj el egy úton…” nevet viselő vetélkedőnk, vagyis a „Kéktúrás” vetélkedő elindítása. A jelentkezéseket kíváncsian várjuk, a feladatok már készülnek és mi, mármint a szervezők is izgatottak vagyunk. Az igazság az, hogy a hétköznapok rohanásában jó egy kicsit megállni, lelassítani. Jó egy kicsit körülnézni, felfedezni közvetlen környezetünk apró, rejtett csodáit. Jóleső érzés megszemlélni, megismerni az útszéli növényeket, a körülöttünk repkedő rovarokat, az út sarába mélyülő lábnyomokat, a talpunk alatt fényesre koptatott köveket, a sziklaormokon szebb napokat látott várakat, s mindent, amivel vándorlásunk során találkozhatunk, amit láthatunk. Gyertek velünk, legyen részetek ebben a csodában!

Szeretettel köszöntünk minden merész, vállalkozó kedvű Túratársat!

Eddig közel 750 kilométert tettünk meg Hollóházától az Északi-középhegység, a Dunakanyar és a Dunántúli-középhegység tájain keresztül egészen Csókakőig. Most ott folytatjuk, ahol a tavasszal abbahagytuk. Csókakőtől indulunk és Tapolcáig gyalogolunk, keresztül a Bakonyon, Balaton-felvidéken.

Mielőtt útra kerekednénk, szeretnénk egy-két dolgot feleleveníteni.

– A vetélkedővel kapcsolatban a http://www.kektura.hu/vetelkedo.html weboldalon találhattok információkat. Ugyanitt találhatjátok majd az egyes fordulók feladatait is.

– Vetélkedőnk idén átalakul. Nagyobb támogatottságunk lesz, de ez változással jár. Figyelmesen olvassátok el a verseny szabályzatát!

– Nyugodtan igénybe vehettek bármilyen segítséget! Arra azonban vigyázzatok, hogy ne más oldja meg helyettetek a feladatokat, mert annak nincs túl sok értelme! A döntőn ez úgyis kiderül.

– A megoldásokat a „Megoldó lapra” írjátok rá!

– Minden csapatnak van egy kódja. Ezt rá kell írni a Megoldó lapra is.

– A rajzos feladatokat csak a 3. forduló végén kell postai úton beküldeni.

– A csapat nevén NE VÁLTOZTASSATOK! Csapattagok szükség esetén cserélődhetnek, de ezt kérjük, jelezzétek számunkra is!

– Ne adjátok fel! Ha netán néha nehézségbe ütköztök, vagy kifog rajtatok egy feladat, akkor sincs semmi probléma! Próbáljátok meg újra! Ha végképp nem sikerül, akkor sem kell kétségbe esni, küldjétek el a többi megoldást! Gondoljatok arra, hogy túráink alatt is adódhatnak nehézségek, melyeket csak kitartással tudunk legyőzni!

– Ha bármilyen kérdésetek adódik, keressetek bennünket nyugodtan! (Igyekszünk gyorsan válaszolni, de kicsit késlekedünk, ne haragudjatok ránk!)

Sajtos József

https://induljel.kektura.hu

Ökoiskola Címátadó ünnepség, 2019

 1. Európai Hulladékcsökkentési Hét
 2. Mi legyen 2020-ban az Év vadvirága?
 3. Akkreditált pedagógus továbbképzés leendő vagy már Zöld Óvoda koordinátorai részére – Budapesten!
 4. Mennyi élelmiszert pazarolunk?
 5. Leendő séfek a Fenntartható Fejlődési Célokért
 1. Ökoiskola Címátadó ünnepség, 2019

1040-re emelkedett az ökoiskolák száma 2019. október 18-án, amikor az iskolaigazgatók átvehették az Ökoiskola Cím megszerzését igazoló okleveleket az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Agrárminisztérium jóvoltából a Balassi Intézetben.

Maruzsa Zoltán, az EMMI köznevelésért felelős államtitkára köszöntötte a megjelenteket. „1040-re emelkedik ma az ökoiskolák száma” – mondta az államtitkár. A klímavédelem, a környezettudatosság és a fenntarthatóságra nevelés egyre nagyobb szerepet tölt be az egész világban, és jó azt látni, hogy a magyar iskolarendszer már másfél évtizede elkötelezetten egy komoly hálózatot üzemeltet ebben a témakörben, mely nem más mint az Ökoiskola Hálózat. „Mindannyian felelősek vagyunk környezetünkért” – hívta fel a hallgatóság figyelmét Maruzsa. Az államtitkár ezután ismertette az Ökoiskola Cím legfontosabb jellemzőit és az ökoiskolák feladatait, melyből talán legfontosabb, hogy a pedagógusoknak az iskolai falain belül és kívül is képviselniük kell a környezettudatosság értékeit.

Az államtitkár ezt követően átadta az első Ökoiskola Címet nyerő iskolák és a címmegújító ökoiskolák okleveleit.

László Tibor Zoltán, környezetvédelemért felelős helyettes államtitkár elmondta, hogy az ökoiskola neveli fel a jövő környezettudatos állampolgárait. Szerinte az ökoiskola a jövő iskolája. Kiemelte az ökoiskolákban található jó gyakorlatok fontosságát, majd gratulált a megjelenteknek, és felhívta a figyelmet arra, hogy nincsenek egyedül, végül hozzátette: „Látjuk gyermekeinken lelkes munkájuk eredményét!”.

Vásárhelyi Tamás kutató biológus, nyugalmazott főmuzeológus előadásának célja az volt, hogy a biodiverzitás fontosságát bemutassa. Megismertük a biodiverzitás három szintjét: a társulások szintjét, a faji szintű sokféleség szintjét és a fajon belüli sokféleség szintjét. Az élővilág legjeiről szólva többek között megtudtuk, hogy a méhkolibri tojása „Tic tac” cukorka méretű, hogy az albatrosz szárnyfesztávja 3,6 méter széles, hogy a lundák halakra vadászva 7 percig tartják vissza a lélegzetüket a víz alatt. Színes előadása végén az ökoszisztéma-szolgáltatásokat (pl. beporzás, tetemek lebontása) és az azokat végző rovarok fontosságát hangsúlyozta a kutató.

Sipos Katalin, a WWF Magyarország igazgatója, a 2018-as Élő Bolygó Jelentést mutatta be. „Milyen lehet a Föld egy kívülálló szemével?” – tette fel a kérdést. A válasz az élővilág sokszínűsége volt: körülbelül 8-7 millió faj lehet bolygónkon. A természet azért fontos, mert rengeteg szolgáltatást nyújt mindennapi életünkhöz: étel, ital, alapanyag, élmény, élőhely, tűzifa, szén-dioxid megkötés, ruha, mikroklíma stabilizálás. Ha nem hagyunk teret a természetnek és mindent elveszünk tőle, akkor nem fogja tudni nyújtani mindazt, amit eddig evidensnek vettünk – figyelmeztetett Sipos Katalin. Azt is elmondta, hogy az Élő Bolygó Index a 1970 és 2014 közötti időszakra 60%-os csökkenést mutat, amely folyamatnak gátat kell szabni.

Marosi Katalin, az Oktatási hivatal osztályvezetője „A fenntarthatóságra nevelés kompetenciái a pedagógus minősítésben” címmel tartott előadást. A Nat-ban kiemelt cél a fenntarthatóságra nevelés, mely komplex módon értelmezhető, és fontos, hogy élménypedagógiára épüljön. Az eddigi 8 pedagógus kompetencia mellé egy kilencedik került, mely a „fenntarthatóságra nevelés kompetencia”. Megállapításra került, hogy mely tevékenységek tartoznak ide, melyek mérhetővé teszik ezt a pedagógusok számára. A pedagógusminősítés rendszerben is módosításokat hajtottak végre, és 4 indikátort határozták meg. „A pedagógusok elsődleges szerepe ebben az értelemben az attitűdformálás.” – mondta az osztályvezető. Részletesen bemutatta azt is, hogy milyen tevékenységek tartozhatnak bele ebbe a kompetenciába, mely többek között lehet projektterv, tananyag, szakkör, szakmai rendezvény, közösségi program, projektnap vagy osztályfőnöki munkaterv is.

A rendezvényen nagyon sok kép készült, reméljük, hogy minden résztvevő megtalálja majd magát valamelyiken!

Pálfi Erika fotói ide kattintva érhetők el!

Rózsa Gábor fotói ide kattintva érhetők el!

Forrás: http://ofi.hu/hir/okoiskola-cimatado-unnepseg-2019

 1. Európai Hulladékcsökkentési Hét

Az Európai Hulladékcsökkentési Hét 2019. november 16-24. között kerül megrendezésre egész Európában. Az idei év fókusztémája a környezettudatos szemléletformálás, az oktatás a hulladékkeletkezés megelőzése érdekében a „Nyisd ki a szemedet és csökkentsd a szemeted!” szlogennel.

Az ezek mentén formálódó helyi, közösségi innovatív ötletek regisztrálását 2019. november 8-ig várják a Hét honlapján (www.hulladekcsokkentesihet2019.hu).

Az így regisztrált ötletek megvalósítására kerül sor az Európai Hulladékcsökkentési Héten november 16-24 között egész Európában – így hazánkban is – azokat a kommunikációs eszközöket használva, amelyek a fenti honlapról letölthetőek.

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége

www.hulladekcsokkentesihet2019.hu

 1. Mi legyen 2020-ban az Év vadvirága?

Az “Év Vadvirága” 2019-ben a magyar zergevirág.

A 2020-as Év vadvirágát három tavaszi virágzású növényfaj közül lehet kiválasztani, melyek mindegyike ritka és védett hazánkban. Bár virágzásuk csak márciustól májusig tart, zöld részei mindhárom fajnak megfigyelhetők az év nagy részében:

Báránypirosító (Alkanna tinctoria)

Kövér daravirág (Draba lasiocarpa)

Májvirág (Hepatica nobilis)

A három növény közül a legtöbb szavazatot kapó lesz jövőre az Év vadvirága.
A szavazatok az Év vadvirága honlapján adhatók le december 10-ig:

https://evvadviraga.nhmus.hu/fajok_valasztasra_2020

Forrás: https://evvadviraga.nhmus.hu/

 1. Akkreditált pedagógus továbbképzés leendő vagy már Zöld Óvoda koordinátorai részére – Budapesten!

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola 2019 novemberében egyszer kétnapos és egyszer egynapos képzés keretében „Felkészítő képzés Zöld Óvoda / Ökoiskola koordinátorok részére” (óvodai modul) címen 30 órás, 30 kredites óvodapedagógus továbbképzést szervez budapesti Campusában.

A képzés célja, hogy az óvodapedagógusok intézményükben folytatott környezeti nevelő munkájukba beépítsék a környezettudatos magatartás, a fenntarthatóság legújabb eredményeit, megismerhessék a Zöld Óvoda hálózat jó gyakorlatait, tapasztalatait.

A képzést mindazoknak ajánljuk, akik valamilyen formában kapcsolatban állnak intézményük környezeti nevelésével, tervezik a Zöld Óvoda cím elnyerését, vagy már azok és a fenntarthatóság új eredményeiről, beépíthetőségének lehetőségeiről szeretnének gyakorlatorientált módon bővebb információt szerezni.

A képzés során kooperatív módszerű témafeldolgozásokkal érintjük – többek között – az alábbi témákat: a fenntarthatóságra nevelés legújabb eredményei, a Natura 2000 szemléletmód megismerése és az ezzel kapcsolatos ismeretek integrálása az óvoda tevékenységeibe, pályázatírás, munkatervkészítés, stb.

A képzés a résztvevők aktivitására épít, valamint terepi foglalkozást is tartalmaz.

Így például a bázisintézményekből érkező kollégák a bázisintézményi gyakorlatukat (a megbízás óta eltelt időszakra vonatkozóan), a Zöld Óvoda címre pályázó, vagy azt már elnyert intézmények pedig a fenntarthatósággal kapcsolatos tevékenységüket mutatják be, egy rövid ppt-ben, max. 5 dia erejéig.

Képzés időpontja: 2019.11.08-09. (péntek-szombat) és 11.23. (szombat), a megadott napokon 10-17.30 között.

Helyszín: Apor Vilmos Katolikus Főiskola Campusa, 1201 Budapest Török Flóris út 227-229.

A jelentkezés feltétele: egyetem és/vagy főiskola; pedagógiai szakirányú végzettség; bármely pedagógiai végzettség.

A tanúsítvány kiadásának feltételei: a képzés időtartamának 90%-ban való jelenlét, a záródolgozat elfogadása, a reflektív napló bemutatása.

Jelentkezési határidő: 2019.november 03.

Részvételi díj összege: 30.000 Ft, melyet a Zöld Óvodák bázisintézményeinek óvodapedagógusai (intézményenként 1-1 fő) részére az Agrárminisztérium a Mezőgazdasági Múzeum közvetítésével átvállal, így számukra INGYENES. A bázisóvodákon kívül jelentkezők az összeget a főiskola bankszámlaszámára utalják legkésőbb a továbbképzés időpontja előtt 3 nappal: 10700323-67353264-51100005 (CIB Bank), a közleménybe kérjük beírni: Felkészítő képzés Zöld Óvoda koordinátorok részére.

Szállás –korlátozott számban – a Campusban is igényelhető, kapcsolattartó: Balázs Veronika oktatásszervező: balazs.veronika@avkf.hu, +36-1-920-2683/200-as mellék.

A jelentkezés módja: Regisztráció az online felületen: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHyVBecel4lA6zJHyAqOHfyeRWvZJ6LAUJu6nSHdlwgmGvzQ/viewform

Bővebb információ: http://pedakkred.oh.gov.hu/PedAkkred/Catalogue/CatalogueDetails.aspx?Id=7174

Kérdés esetén: Megyeriné dr. Runyó Anna, megyerine.anna@avkf.hu keressék.

A továbbképzés megszervezését az Eszterházy Károly Egyetem mint alapító és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola között megkötött megállapodás teszi lehetővé.

Szervező: Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Megyeriné dr. Runyó Anna (megyerine.anna@avkf.hu)

 1. Mennyi élelmiszert pazarolunk?

Önkéntesek jelentkezését várja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih), hogy kiderüljön, változott-e a magyar háztartásokban az élelmiszer-pazarlás mértéke. Az idén novemberben zajló felmérés elsődleges célja a 2016-os adatok frissítése.

Bővebben:

https://portal.nebih.gov.hu/-/sejti-mennyi-elelmiszert-pazarol-most-grammra-pontosan-megtudhatja-

A kutatásról:

https://portal.nebih.gov.hu/-/maradek-nelkul-program-kutatasi-eredmenyek-osszefoglalasa

Az érdeklődők jelentkezési szándékukat a maradeknelkul@nebih.gov.hu e-mail címen jelezhetik.

 1. Leendő séfek a Fenntartható Fejlődési Célokért

Az Élelmezési Világnap alkalmából jelentette meg a Felelős Gasztrohős Alapítvány a Séfek Kiáltványát. A séfektől séfeknek szóló akcióterv 8 pontban foglalja össze, hogy mit tehetnek azok, akik elkötelezettek egy fenntarthatóbb élelmezési rendszer elősegítése iránt.

Az eredetileg angol nyelven megjelent dokumentum 38 ország több mint 130 séfjének segítségével készült el. Olyan jó gyakorlatokat és javaslatokat mutat be, amelyek elősegíthetik az FFC elérését 2030-ra.

Az ENSZ tagállamai által 2015-ben egyhangúlag elfogadott Fenntartható Fejlődési Célok második pontja “az éhezés megszüntetése”, amely alcéljai között szerepel többek között a gyermekek számára elérhető biztonságos, tartalmas és elégséges táplálék biztosítása; az élelmiszer kistermelők mezőgazdasági termelékenységének és bevételének megduplázása; olyan fenntartható élelmiszertermelő rendszerek megteremtése, amelyek segítik a biodiverzitás megőrzését és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodóképességet.

A kiadvány ingyenesen letölthető, és szabadon terjeszthető:

https://gasztrohos.hu/wp-content/uploads/2019/10/Sefek_Kialtvanya_Felelos_Gasztrohos_Alapitvany_web.pdf

Vagy innen elérhető: Séfek Kiáltványa (20 MB pdf.)

Élelmiszeripar, vendéglátás területen tanuló diákok, velük dolgozó pedagógusok számára is ajánlott a kiáltvány megismerése.

Forrás: Greenfo (https://greenfo.hu/kiadvanyok/sefek-a-fenntarthato-fejlodesi-celokert/)

________________________

Amennyiben híreinket átveszik, kérjük, az általunk megadott eredeti forrást, vagy – ahol forrást nem adunk meg, mivel saját szerzőségű a hír – a következőt tüntessék fel hírenként:

„Forrás: Ökoiskola Hálózat Hírlevele, EKE OFI”.

Kérjük, a megjelenésre küldött híreket Word formátumban, kép és táblázat nélkül küldjék! Köszönjük.

A hírlevélben megjelent hírekkel kapcsolatos véleményeket, észrevételeket várjuk a saly.erika@ofi.hu, vagy a varga.attila@ofi.hu címre.

Mielőtt kinyomtatná ezt az email-t, kérjük, gondoljon környezetére! Before printing this e-mail, please consider environment protection!

„Outdoor” képzés Debrecenben

 1. Indulj el egy úton! Természetismereti, turisztikai vetélkedő (Kalandok az Országos Kéktúra útvonalán)
 2. Év fája 2020
 3. Sünispotály a Fővárosi Állatkertben
 4. Földtudományos forgatag 2019
 5. „Outdoor” képzés Debrecenben

Képzés neve: A természet, a szabadtéri tevékenységek (outdoor education) és a komplex tanulásszervezési formák fontossága és lehetőségei a tehetséggondozásban

Képzési tájékoztató letöltése

Képzés időpontja: 2019. november. 21-23. (csütörtök-szombat)

Jelentkezési határidő: mielőbb, de legkésőbb november 18.

Képzés helyszíne: Debrecen, Józsai Közösségi ház (4225 Debrecen, Szentgyörgyfalvi út 9.)

Jelentkezési link: http://kutatas.unp.hu/index.php?r=survey/index&sid=579639&lang=hu

A képzés célja, a résztvevők felkészítése különböző módszerek és komplex tanulásszervezési formák alkalmazására annak érdekében, hogy a természet és a szabadtéri tevékenységek révén a tehetségek kibontakozását segítsék.

A képzés célcsoportja: Tehetséggondozással, tehetségsegítéssel foglalkozó pedagógusok, akik olyan egyetemi és/vagy főiskolai végzettséggel rendelkeznek, amely megfelel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. számú melléklete alapján tanári vagy tanítói munkakör betöltésére jogosító szakképzettségnek, továbbá rendelkezzenek nevelő-oktató munkában eltöltött legalább egy év köznevelési intézményben szerzett szakmai gyakorlattal.

Képzési idő: 30 óra (3×10 óra munka- és pihenőnapokon)

Tananyagegységek

 • Természethiány, valamint a természetben eltöltött idő jelentősége
 • Művészeti képességek fejlesztése a természet segítségével
 • STEAM oktatás a természetben
 • A természet által ihletett tervezés I. – ötletek
 • A természet által ihletett tervezés II. – tervezés
 • Összefüggések, hálózatok, rendszerek

A képzés formája: csoportos képzés, minimum 15 fős és maximum 24 fős csoportban

A képzés egyik trénere: Varga Attila (EKE OFI)

Szervező: Nemzeti Tehetség Központ Nonprofit Kft.

A képzés koordinátora: Gradwohl-Balogh Eszter; gradwohl-balogh.eszter@nemzetitehetsegkozpont.hu

 1. Indulj el egy úton! Természetismereti, turisztikai vetélkedő (Kalandok az Országos Kéktúra útvonalán)
 2. szeptember 18. – 2020. május 16.

A VERSENY KIÍRÓJA: Magyar Természetjáró Szövetség, Baptista Szeretetszolgálat

Módosított jelentkezési határidő: 2019. november 11.

„Vége van a nyárnak, hűvös szelek járnak…”, legalábbis a mindenki által ismert Móra Ferenc vers szerint. Valóban vége van a nyárnak, a tábori szezonnak, de mégis túrázásra hívunk, várunk Benneteket! Egy olyan túrázásra, mely a „virtuális valóságra” építve ismerteti meg veletek az ország leghosszabb túraútvonalának, az Országos Kéktúrának a nevezetességeit, látnivalóit, megismerésre, feldolgozásra (kipróbálásra, megtapasztalásra) váró élményeit.

Az őszi időszak elmaradhatatlan része immár ötödik esztendeje az „Indulj el egy úton…” nevet viselő vetélkedőnk, vagyis a „Kéktúrás” vetélkedő elindítása. A jelentkezéseket kíváncsian várjuk, a feladatok már készülnek és mi, mármint a szervezők is izgatottak vagyunk. Az igazság az, hogy a hétköznapok rohanásában jó egy kicsit megállni, lelassítani. Jó egy kicsit körülnézni, felfedezni közvetlen környezetünk apró, rejtett csodáit. Jóleső érzés megszemlélni, megismerni az útszéli növényeket, a körülöttünk repkedő rovarokat, az út sarába mélyülő lábnyomokat, a talpunk alatt fényesre koptatott köveket, a sziklaormokon szebb napokat látott várakat, s mindent, amivel vándorlásunk során találkozhatunk, amit láthatunk. Gyertek velünk, legyen részetek ebben a csodában!

Szeretettel köszöntünk minden merész, vállalkozó kedvű Túratársat!

Eddig közel 750 kilométert tettünk meg Hollóházától az Északi-középhegység, a Dunakanyar és a Dunántúli-középhegység tájain keresztül egészen Csókakőig. Most ott folytatjuk, ahol a tavasszal abbahagytuk. Csókakőtől indulunk és Tapolcáig gyalogolunk, keresztül a Bakonyon, Balaton-felvidéken.

Mielőtt útra kerekednénk, szeretnénk egy-két dolgot feleleveníteni.

– A vetélkedővel kapcsolatban a http://www.kektura.hu/vetelkedo.html weboldalon találhattok információkat. Ugyanitt találhatjátok majd az egyes fordulók feladatait is.

– Vetélkedőnk idén átalakul. Nagyobb támogatottságunk lesz, de ez változással jár. Figyelmesen olvassátok el a verseny szabályzatát!

– Nyugodtan igénybe vehettek bármilyen segítséget! Arra azonban vigyázzatok, hogy ne más oldja meg helyettetek a feladatokat, mert annak nincs túl sok értelme! A döntőn ez úgyis kiderül.

– A megoldásokat a „Megoldó lapra” írjátok rá!

– Minden csapatnak van egy kódja. Ezt rá kell írni a Megoldó lapra is.

– A rajzos feladatokat csak a 3. forduló végén kell postai úton beküldeni.

– A csapat nevén NE VÁLTOZTASSATOK! Csapattagok szükség esetén cserélődhetnek, de ezt kérjük, jelezzétek számunkra is!

– Ne adjátok fel! Ha netán néha nehézségbe ütköztök, vagy kifog rajtatok egy feladat, akkor sincs semmi probléma! Próbáljátok meg újra! Ha végképp nem sikerül, akkor sem kell kétségbe esni, küldjétek el a többi megoldást! Gondoljatok arra, hogy túráink alatt is adódhatnak nehézségek, melyeket csak kitartással tudunk legyőzni!

– Ha bármilyen kérdésetek adódik, keressetek bennünket nyugodtan! (Igyekszünk gyorsan válaszolni, de kicsit késlekedünk, ne haragudjatok ránk!)

Sajtos József

https://induljel.kektura.hu

 1. Év fája 2020

Az Országos Erdészeti Egyesület és az Év Fája Kuratórium hetedik alkalommal hirdeti meg az Év fája szavazást. Szavazni november 22-éig lehet.

Az érdeklődők a www.azevfaja.hu/szavazas oldalon kattinthatnak a három faj egyikére. Az Év fája honlapon minden egyéni felhasználó egyszer szavazhat. Ugyanezen a felületen tekinthető meg a szavazás állása is.

Szavazni a felsorolt fafajokra lehet: tatár juhar, kecskefűz, rezgő nyár.

http://www.azevfaja.hu/szavazas

Forrás: Greenfo.hu

 1. Sünispotály a Fővárosi Állatkertben

A Fővárosi Állat- és Növénykertben évtizedek óta foglalkoznak vadállatmentéssel. A Magyarországon honos, vadon élő, védett vagy fokozottan védett állatfajok olyan egyedei számára kínálnak második esélyt, akik valamilyen ok miatt emberi segítségre szorulnak. Az okok sokfélék lehetnek: vannak sérült, mérgezéses tüneteket mutató, áramütést szenvedett, de elárvult vagy legyengült állatok is védenceik között. A tavalyi évben 1807 volt az ilyen ok miatt bekerült állatok száma. A mentett állatok nagyobbik fele madár, de a legnagyobb egyedszámmal bekerült állatfaj a sün.

A mentő tevékenység központja a Holnemvolt Vár részeként 2018 nyarán megnyílt Sünispotály. Ebben a mentőközpontban a mentőmunka legnagyobb része a nagyközönség számára is bemutatható.

Forrás: https://zoobudapest.com/ezt-latnod-kell/hirek/megnyilt-uj-allatmento-kozpontunk-a-sunispotaly

 1. Földtudományos forgatag 2019

November 9–10. (szombat–vasárnap)
Helyszín: Magyar Természettudományi Múzeum, 1083 Budapest, Ludovika tér 2.
Főszervező: MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT

A forgatagon bemutatkoznak földtudományi kutatással foglalkozó intézmények, megisme­rkedhetünk ásványkincseinkkel, a klímaváltozás nyomaival a kőzetekben, a földtani veszélyforrásokkal, a Földet vizsgáló geofizikusok különleges eszközeivel és a szénhidrogén kutatás érdekessé­geivel.
Nemzeti parkjaink és geoparkjaink hazánk legszebb felkereshető földtani látványosságait mutatják be, és geotúra ajánlatokkal várják az érdeklődőket.
Az Utazó Planetárium az Univerzum rejtelmeibe kalauzolja el az érdeklődőket, a kisebbeket a standokon megannyi érdekes foglalkozás, geojátszóház várja. Évmilliók története ősmaradványok, ásványok, kőzetek képében megfoghatóan, kéz­közel­ben. Kedvezményes ásvány- kőzet és könyvvásár! Ismeretterjesztő előadások, filmek vetítése folyamatos.

A program elérhető: https://foldtan.hu/hu/node/921

Forrás: http://www.nhmus.hu/programok/foldtudomanyos_forgatag_2019

 1. Fenntarthatósági Témahét 2020
 2. Újrahasznosítási kisokos segít a szelektív gyűjtésben
 3. Újrapapír füzetek a Humusznál!
 4. Meghívó az időtlen rabszolgaság című képzésre
 5. Környezeti nevelés a Gerecse Natúrparkban
 6. “Párbeszédalapú módszerek” tréning
 7. EIONET Műhelymunka
 8. Az iskolai levegőszennyezés-mérések eredményei
 9. Goals for Good – a siker újradefiniálása
 10. Tatai Vadlúd Sokadalom
 11. Fenntarthatósági Témahét 2020

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) a 2019/2020. tanévben ötödik alkalommal, 2020. április 20-24. között hirdeti meg a Fenntarthatósági Témahetet, amelyenek célja a fenntarthatóság üzenetének széles körű terjesztése iskolai keretek között. A 2020. év kiemelt témái az energia, a klímaváltozás és az egészségnevelés. A Témahét központi honlapja: https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/

A Fenntarthatósági Témahéthez való csatlakozáshoz az iskoláknak minden évben új online regisztrációs lehetőség áll rendelkezésükre. A regisztrált iskolák pedagógusai és diákjai részt vehetnek a Témahét keretében meghirdetett pályázatokon, versenyeken, felkészítő képzéseken.

https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/iskolai-regisztracio

A fenntarthatóság pedagógiájában jártas pedagógusoknak, pályázat keretében olyan mintaprojektek kidolgozására van lehetőségük, amelyek mintaként szolgálhatnak a Témahét egészét átölelő további fenntarthatósági projektek megvalósítására. A mintaprojekteket a következő témákban várjuk: ENERGIA, KLÍMAVÁLTOZÁS, EGÉSZSÉGNEVELÉS. A pályamunkákat 2019. december 14-ig lehet beküldeni, a legjobbak díjazásban részesülnek és kikerülnek a honlapra. A pályázatra kizárólag a 2020. évi Fenntarthatósági Témahétre regisztrált iskolák pedagógusai jelentkezhetnek.

https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/palyazatok

Forrás: PontVelem Nonprofit Kft., a Fenntarthatósági Témahét szervezője

 1. Újrahasznosítási kisokos segít a szelektív gyűjtésben

Egy átlagos európai polgár évente 4,8 tonna hulladékot termel, aminek a jelentékeny része műanyagból készült csomagolóanyag. Emiatt az Európai Unió 2025-re az összes csomagolási hulladék 65 százalékát szeretné újra feldolgozni, a műanyag palackok negyedét pedig újrahasznosított alapanyagból gyártaná. De vajon mit tehet egy átlagember, hogy elérhessük ezeket a fontos célokat? A világ egyik legnagyobb élelmiszeripari vállalata, a Nestlé Újrahasznosítási Kisokost készített, mely gyakorlati tanácsokat ad a felelős hulladékgyűjtéshez.

http://humusz.hu/hirek/ujrahasznositasi-kisokos-segit-szelektiv-gyujtesben/25799

Forrás: Humusz Szövetség

 1. Újrapapír füzetek a Humusznál!

A Humusz Szövetség ismét gyártatott olyan iskolai füzeteket, amik már alapanyagukban is környezetbarátok. A füzetek újrapapírból és környezetbarát festékkel készültek. A füzetborítók mintája és a rajta olvasható tippek abban segítenek, hogy zöldebbé váljanak a hétköznapjaink és kevesebb hulladékkal terheljük a környezetünket. A füzetek megvásárlásával a Humusz hulladékcsökkentő munkáját is támogathatjuk. (Hozhatja a Zöld Télapó is!)

http://humusz.hu/hirek/ujrapapir-fuzetek-humusznal/25497

1111 Budapest, Saru u. 11.

Tel: (1) 386 26 48

humusz@humusz.hu

Forrás: Humusz Szövetség

 1. Meghívó az időtlen rabszolgaság című képzésre

Időpont: 2019. november 25-26.

Az Anthropolis Egyesület “Időtlen rabszolgaság?” című programjának keretében tanárok, trénerek, nevelők, iskolapszichológusok, iskolai szociális munkások, a 11-18 éves korosztállyal hivatásszerűen foglalkozók és a téma iránt érdeklődő egyetemista hallgatók jelentkezését várják a modernkori rabszolgaság jelenségét feldolgozó ingyenes képzésre.

A képzést az Erasmus+ által finanszírozott “Breaking the Silence: Fight against the abuse and violence of women” projektünk keretében valósítjuk meg.

A képzés munkanyelve angol.

A képzésre egy email küldésével előzetes regisztráció szükséges! A regisztrációt és a képzéssel kapcsolatos kérdéseket az alábbi email címen fogadjuk november 22-ig:

ramalessectarians@gmail.com vagy katoborni@gmail.com

A 2002-ben alapított Anthropolis Antropológiai Közhasznú Egyesület kiemelt céljai a globális egyenlőtlenségek és igazságtalanságok elleni küzdelem és a kritikus globális állampolgári attitűd elfogadtatása. Az Egyesület szemléletformáló tevékenysége arra irányul, hogy a hazai oktatásban széles körben jelenjen meg a globális dimenzió, segítve ezzel az oktatásban részvevők felkészülését a globális világ kihívásaira. Hazai és nemzetközi tréningek keretében és az első magyarországi Globális Nevelés Tudásközpont működtetése révén segítjük elő a magyarországi iskolai és iskolán kívüli oktatás perspektívájának szélesítését, módszereinek megújulását, a globális nevelés nemzetközi gyakorlatának és tapasztalatainak hazai terjedését és népszerűvé válását.

A történelemkönyvek szerint a rabszolgaságot már régen eltörölték, pedig jelenleg is több tízezer ember él rabszolgaságban csak Magyarországon. A jellemzően nő illetve gyermek áldozatok 25%-a 18 év alatti. Mit tehetünk a jelenséggel szemben? Hogyan segíthetjük az áldozatokat, mit tehetünk a megelőzés érdekében?

Az Anthropolis Egyesület kiadásában hiánypótló oktatási kézikönyv jelent meg “Modernkori rabszolgaság” címmel. A tréning résztvevői megismerkedhetnek a könyv tartalmával, és elsajátíthatják a kiadványban ismertetett, esettanulmányokra épülő módszereket, amelyek segítségével tanórán, vagy az iskolán kívüli foglalkozások keretében az egyik legsérülékenyebb csoport, a 11-18 éves korosztály számára közvetíthetők a modernkori rabszolgasággal kapcsolatos ismeretek.

A képzés helyszíne: 1146 Bp., Thököly út 58-60., OKISZ Iroda, földszinti Károlyi terem

Időpont: 2019. november 25. (13.30 – 17.30) és november 26. (9.00-12.30)

Kötelező regisztráció: ramalessectarians@gmail.com

Regisztráció határideje: november 22.

 1. Környezeti nevelés a Gerecse Natúrparkban

Kedves Intézményvezető!

Szeretettel várjuk Agostyánba, az Ökofaluba, a csatolásban olvasható 2019. november 23-ára meghirdetett “Környezeti nevelés a Gerecse Natúrparkban” c. ingyenes műhelymunkára, képzésre. A képzés segítséget ad, a kooperatív módszerű fenntarthatóságra nevelés gyakorlati megvalósításához. Zöld vagy éppen Zöldnek készülő Intézményekből várjuk a kollegákat.

Terveink között szerepel, hogy szeretnénk, létrehozni a Magyar Natúrparki Óvodák/ Iskolák Hálózatát! Magyarországon már 15 Natúrpark található. A Natúrparkok sok szakmai segítséget tudnak nyújtani a környezeti nevelés gyakorlati megvalósításában, hazánk természeti értékeinek, kincseinek bemutatásával. A Natúrparkok szakmai tevékenysége négy alappillér mentén határozható meg: 1. a természeti és kulturális örökség védelme; 2. környezeti nevelés, szemléletformálás; 3. vidékfejlesztés; 4. turizmus. A Natúrparkok terepi programjai során olyan elismert szakemberekkel találkoznak a résztvevő kollegák, akik a fenntarthatóságra nevelés, környezeti nevelés gazdagításához szakmai és módszertani segítséget tudnak nyújtani.

Helyszín: Agostyán, Ágoston-liget Természetvédelmi és Humánökológiai Oktató Központ (ÖKOFALU) www.teaagostyan.hu

Időpont: 2019. november 23. szombat

Tervezett program

10.00 – 10.30 Köszöntés a hely szellemében, meglepetéssel. Labanc Györgyi kuratóriumi elnök, a rendezvény háziasszonya

10.30 – 11.00 A “hetedik csoda”

A Gerecse Natúrpark megalakulása, természeti értékei, tudatformálás, a biológiai sokféleség megőrzése érdekében.

Előadó: Musicz László, a Gerecse Natúrpark munkaszervezet szakmai igazgatója

11.00-11.15 Tea, kávé szünet

11.15 – 12.30 Kiszámoltad már az ökológiai lábnyomod? Fenntartható a világ? Mit tehetek én? Dr. Victor András nyugalmazott egyetemi tanár / Magyar Környezeti Nevelési Egyesület

12.30 – 13.00 Szendvicsebéd

13.00 -14.00 Séta az Ökofaluban az ökológiai megtérés engesztelő útján. “Legjobb befektetés az életmódváltás”. Az Ökofalu Natura2000 terület, (2006) a Gerecse Natúrpark, (2013) a KEM Nemzeti Értéktár (2015) része. A sétát vezeti Czumpf Attila humánökológus, agrármérnök.

14.00 – 15.00 Azok a “csodálatos bogarak”, amelyek különlegessé teszik világunkat, itt a Gerecse Natúrparkban is. Környezeti nevelés másképpen. Sasvári Zoltán biológus, a “Bogárháton” foglalkozások kitalálója.

15-00-15.15 Tea, kávé szünet

15.15- 16.30 A Zöld óvodák és Ökoiskolák kertjeinek lehetőségei a Kárpát-medencei gyümölcsfák megismerése, elültetése, megőrzése érdekében, a klímaváltozás idején.

Az alkalmazkodó gyümölcsészet 10 tablóból álló vándorkiállítását és a társasjátékát bemutatja: Lázár Péter drámapedagógus, előadóművész.

16.30- 17.30 Nevelési, tudatformálási lehetőségek a Gerecse Natúrparkban és a Natura2000 területeken. A kooperatív módszerű témafeldolgozások lehetőségei FFC szellemében.

Labanc Györgyi környezeti nevelő, a NATURÁZZUNK! Natura2000 c. kézikönyv társszerzője

 1. 30 Műhelymunka zárása

Érdeklődni lehet:

Labanc Györgyi (bakfitty@t-online.hu)

Tel.30/419-50-80

Web.: http://www.teaagostyan.hu/

 1. “Párbeszédalapú módszerek” tréning

Az Anthropolis Egyesület és az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola módszertani tréninget szervez pedagógusoknak. A 10 órás képzésen a résztvevők olyan párbeszédalapú módszereket sajátíthatnak el, melyek segítségével újra bevonhatók a tanulási folyamatba azok a tanulók, akiknek csökkent a tanulás iránti motivációja, és akár a korai iskolaelhagyás veszélye is fenyegeti őket.
A képzés nem akkreditált, de a 120 órás továbbképzés szabadon választható 20%-ába beszámítható.
A tréning ideje:
nov. 29. péntek, 16:00-19:00 és nov. 30. szombat, 10:00-17:00
Helyszíne: ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Iskola (1146 Budapest, Cházár A. u. 10.)
A tréning ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni az alábbi linken lehet november 25-ig:
https://forms.gle/fWmyRT4pdtGEztNF8

Az esetleges kérdéseket válasz e-mailben várjuk.

Nagy Balázs tréner

Anthropolis Egyesület

anthropolis.iroda@gmail.com

 1. EIONET Műhelymunka

A rendezvény a társadalom átalakulásáról, a környezeti kérdések megítélésének változásáról fog szólni. A program szervezője a magyar EIONET hálózat (https://eionet.kormany.hu/altalanos-informaciok-az-eionet-halozatrol).

Időpont: 2019. november 27-én délelőtt 10:00 órától körülbelül 12:30-ig

Helyszín: Agrárminisztérium Kupolaterme (1052 Budapest Apáczai Csere János u. 9. földszint)

A hipotézis az, hogy az EEA által 2015-ben felvázolt 11 globális megatrend (https://www.eea.europa.eu/soer-2015/global ) mellett van egy tizenkettedik is, ez pedig a társadalom pozitív irányba való változása. A rendezvény ezt a véleményt próbálja megerősíteni – vagy megcáfolni.

 1. Bartus Gábor (Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács titkára, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanára): változások a társadalomban – az NFFT szemszögéből
 2. Doró Viktória (környezeti újságíró, In Green, re-city, Pet-Kupa stb.): szemléletformálás, kommunikációs nehézségek és kihívások
 3. Szigeti Ferenc Albert: Városi méhészkedés Ljubljanában, avagy mit tehet egy város lakói “zöldítése” érdekében
 4. Dr. PIRGER, Zsolt (MTA Ökológiai Kutatóközpont, Balatoni Limnológiai Intézet): Vízparti fesztiválok környezeti hatásai, az élő vizekben található emberi eredetű gyógyszermaradványok, azok becsült és való környezeti kockázata
 5. Könczey Réka (egyebek mellett a mára már klasszikussá lett Zöldköznapi Kalauz c. könyv társszerzője): Magyar Környezeti Nevelési Stratégia megújítása
 6. Görbe Gabriella (Tudatos Vásárlók Egyesülete): Futó projektek, akciók
 7. Fridays For Future: (Veszprémy Marci): Kihívások a társadalom előtt, a társadalom válaszai

Regisztráció: miklos.marton@am.gov.hu

 1. Az iskolai levegőszennyezés-mérések eredményei

A Greenpeace Magyarország Tiszta levegőt!-kampányának keretében fővárosi és Budapest-környéki iskoláknál végeztek légszennyezettségi méréseket, hogy minél pontosabb képet kapjunk a levegő minőségéről az oktatási intézmények közvetlen közelében, ahol sok gyerek rendszeresen megfordul. Ezeken a területeken kiemelten kell törekedni a levegő tisztaságára, ugyanis a gyerekekre, fiatalokra fokozott egészségügyi kockázatot jelent a szennyezett levegő.

A légszennyezettségi méréseket az iskolák bejárata mellett elhelyezett légszennyezettség-mérő csövekkel végezték az aktivisták, melyekkel két héten keresztül mérték a levegő szennyezettségét, egészen pontosan annak nitrogén-dioxid-tartalmát.

A nitrogén-dioxid főként a régi, szennyező dízeljárművek kipufogógázából származik a városokban. A légszennyezettséghez továbbá hozzájárulnak télen a helytelen fűtési szokásaink is (nedves fa, szén, lignit tüzelése stb.), sőt a tisztább házfűtésből is jut a levegőbe nitrogén-dioxid. Magyarország egyike azon országoknak, ahol a legtöbben, évente körülbelül tizenháromezren halnak meg idő előtt a légszennyezés miatt Európában.

Bővebben (kérdések és válaszok a mérésekről):

https://hu.greenpeace.org/tiszta-levegot/iskolai-levegoszennyezes-meresek/

Forrás: Greenpeace

 1. Goals for Good – a siker újradefiniálása

Új fenntarthatósági képzési program a Tudatos Vásárlók Egyesületétől!

A Tudatos Vásárlók Egyesülete angol és olasz szervezetekkel együttműködve egy bárki által használható informális képzési programot dolgozott ki, amelynek végső célja a résztvevők ökológiai lábnyomának csökkentése.

A képzés újdonsága, hogy nem közvetlenül a környezeti kérdésekkel foglalkozik, hanem az környezettudatos döntéseket megalapozó értékrend formálásával. Mindezt úgy teszi, hogy a fiatalok és a fiatal felnőttek érdeklődésére hangolódva, megtanítja célkitűzés- és a célelérés hatékony módszereit, miközben a belső értékek követése felé hangolja a résztvevőket.

De mi köze van a belső értékek követésének és az ökológiai lábnyomnak és a célkitűzésnek egymáshoz? Több évtized kutatási eredményei támasztják alá, hogy a saját jóllétünk, a helyi közösségek és az élővilág sorsa szempontjából is meghatározó, hogy milyen életcélokat tűzünk ki magunk elé. Kimutatták azt is, hogy azok a célok, amelyek a személyes növekedésre, az erős kapcsolatokra és a tágabb közösségeink életéhez való hozzájárulásra fektetik a hangsúlyt, azaz úgynevezett belső értékeket követnek, sikeres stratégiát kínálnak a teljes élet, és az aktív állampolgárság ösztönzése szempontjából egyaránt.

A “Goals for Good” kurzus arra ösztönzi a fiatalokat, hogy maguknak és a bolygónak is előnyös célokat tűzzenek ki. Kutatásaink szerint a kurzus résztvevői jelentősebb mértékben fordultak egészségesebb célok felé azokhoz a résztvevőkhöz képest, akik pusztán a célkitűzés és megvalósítás módszerére koncentráló kurzuson vettek részt, és nem tanultak a társadalom többsége által vágyott életcélok társadalmi és környezeti hatásairól. Korábbi kutatások is kimutatták, hogy amikor a fiatalok a bolygó és maguk számára is jó célokat tűznek ki, nő a jóllétük; kisebb valószínűséggel lépnek fel náluk pszichológiai rendellenességek, és nagyobb valószínűséggel viselkednek környezetvédelmi és társadalmi szempontból felelős módon.

Bárki által megtartható workshop-ok fiataloknak és fiatal felnőtteknek

A Goals for Good egy négyszer egyórás workshop-sorozat, melynek célja a belső értékek erősítése, és a fiatalok ösztönzése arra, hogy számukra, mások és a bolygó számára hasznos célokat tűzzenek ki és érjenek el. A kurzus hozzásegíti a résztvevőket, hogy:

 • Megkérdőjelezzék a “siker” hagyományos értelmezését
 • Felfedezzék a jólléthez vezető öt módszert (Five Ways to Wellbeing) és annak a tudományát, hogy mi tesz bennünket valójában boldoggá
 • Átgondolják, hogy saját magukon túl milyen hatással bírnak céljaik
 • Fokozzák eltökéltségüket, és erősségeiket céljaik elérésére használják

A Goals for Good kurzust a jóllét, értékek, motivációk és fenntarthatóság területén dolgozó kutatók segítségével, a Global Action Plan, a Tudatos Vásárlók Egyesülete és az InEuropa fejlesztették ki a KR Foundation támogatásával. A kurzus eredményeit társadalomtudományos módszerekkel igazolták.

“Kísérleti körülmények között úgy találták, hogy a kurzus miatt a részvevők sokkal inkább priorizálták a belső célokat a külső célokkal szemben; és ez az értékváltás a kurzust követő két hónap után is fennmaradt.” – áll a megalapozó kutatást összefoglaló jelentésben.

“Ha elmegyünk és veszünk egy új autót vagy telefont, akkor pár napig biztos jól érezzük magunkat, de aztán elmúlik az újdonság varázsa, míg időnket valami jóra fordítjuk, és valakire hatást gyakorolunk, tudjuk, hogy tényleg számít, amit tettünk.” – Goals for Good résztvevő

Az ingyenes, iskolai vagy munkahelyi környezetben is használható Goals for Good eszköztárak letölthetők innen:

www.tudatosvasarlo.hu/cikk/goals-good-igy-erd-el-hatekonyan-celjaidat

Az oldalon megtalálható:

 • Háttéranyag a kurzus, és a módszerek hátterének jobb megismeréséhez
 • Útmutató foglalkozásvezetőknek
 • Percről perce beosztott időterv mind a négy foglalkozáshoz
 • Részletesen kidolgozott vetíthető anyagok és videók a 4 foglalkozás megtartásához
 • Motivációs kisfilm

További információ:

Gulyás Emese PhD

TUDATOS VÁSÁRLÓK EGYESÜLETE

1114 Budapest, Móricz Zs. körtér 3/A fsz. 3.

Tel: (+36) 1 225 8136

Mob: (+36) 30 20 19 318

www.tudatosvasarlo.hu

www.facebook.com/tudatosvasarlokegyesulete

instagram.com/tudatos.vasarlok

 1. Tatai Vadlúd Sokadalom

Ezrével gyűlnek a vadludak a tatai Öreg-tónál!

 1. november 30-án (szombaton) Tatai Vadlúd Sokadalom és benne interaktív ÖKO-ÖSVÉNY!
 2. A) Interaktív, ismeretterjesztő játékok és foglalkozások az óvodásoktól a felnőttekig:
 • A természet változatossága a megfogható és megtapintható dolgok világába kalauzol, miközben játszva tanulhattok sok érdekeset növényekről, állatokról és gombákról
 • A madarak világa testközelből és teleszkópon át: hangok, színek, rejtvények
 • Tudós játszóház mikroszkóppal, egyszerű, de elgondolkodtató vizsgálatokkal, kísérletekkel, mérésekkel
 1. B) Tanári műhely – természetismereti, madárvédelmi oktatás, szabadidős és képzési tevékenységek bemutatása, az érdeklődőknek programegyeztetés lehetősége a helyszínen

Az ÖSVÉNY programokról és a Tanári műhely részleteiről érdeklődni lehet az alábbi telefonszámon:

+36 30 594 83 27

A rendezvényről és a Vadlúd Sokadalom további programjairól itt található információ:

http://vadludsokadalom.hu/

Forrás: ÖSVÉNY OKTATÓKÖZPONT (www.osvenykft.hu)

________________________

 

 1. Az EKE OFI jogutódja 2019. dec. 1-től az Oktatási Hivatal
 2. Tanulás a jövőért – kompetenciák a fenntarthatóságra nevelésben
 3. Megjelent a Bázisintézményi Pályázat
 4. Zöld Kőbánya – Rajtad múlik!” c. szakkör
 5. Állati buli!
 6. Kérdőív budapesti általános iskolában dolgozó pedagógusoknak
 7. Túzok Vándorkupa alkotói pályázat
 8. Kacatmentes karácsony
 9. Az EKE OFI jogutódja 2019. dec. 1-től az Oktatási Hivatal

Az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetének feladatai a 121/2013. (IV. 26.) Kormányrendelet értelmében 2019. december 1-től az Oktatási Hivatalhoz kerülnek: https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/827e1877c75818a6e22efe45620cbca6fa3022d0/megtekintes.

Az Ökoiskola Hírlevél olvasóihoz a következő hírlevél várhatóan 2020. január második felében jut el. A híreket továbbra is várjuk a hírlevél végén megadott új e-mail-címeinkre.

Meghitt karácsonyi ünnepeket, boldog, lelkiekben gazdag új esztendőt kívánunk!

 

 1. Tanulás a jövőért – kompetenciák a fenntarthatóságra nevelésben

A november végén magyar nyelven megjelent UNECE kiadványban a fenntarthatóságra nevelés egy kompetenciakészlete található. A tanárok, nevelők, kommunikációs szakemberek szempontjából átgondolt, és a Delors jelentés óta használt csoportosításban bemutatott („a nevelő érti”…; „képes”…; „úgy dolgozik, hogy”…; „olyan, aki”) készletet a UNECE Fenntarthatóságra Nevelés Kompetenciái Szakértői Csoport alkotta meg 2009-2011 között. található. A magyar kötet szerkesztője, Czippán Katalin részese volt ennek a hosszú nemzetközi folyamatnak.

A kompetenciák az FN három fő jellemzői köré csoportosulnak: holisztikus megközelítés; a változás előrevetítése; és a váltás előmozdítása. Érdemes ezeket figyelembe venni egyéni vagy szervezeti tanuláshoz, pedagógusképzési, oktatáspolitikai célok kitűzéshez. Az oktatási, kommunikációs szervezetek számára megfogalmazott javaslatokat pedig az aktuális folyamatok, történések, megismert újabb és újabb tények ismeretében olvasni, megvitatni, beépíteni.

A világ átalakításához soha még nem állt rendelkezésre ekkora technológiai-műszaki-gazdasági eszköztár. Most a társadalmi, emberi tényezőket, gondolkodásunkat, tudatosságunkat, készségeinket és képességeinket kell ezen átalakítások hatásainak felismeréséhez, és a változások ismeretében a szükséges beavatkozások, módosítások kidolgozásához, elvégzéséhez fejleszteni. A fejlesztéshez pedig felkészült nevelőkre, oktatókra, kommunikációs szakemberekre van szükség.

A kötet feltehetően az OFI (EKE OFI) utolsó kiadványaként jelent meg a www.ofi.hu honlapon.

A kiadvány csak online érhető el, letöltés: http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/tanulas_a_jovoert.pdf. Kérjük, hogy nyomtatás esetén kétoldalas nyomtatásban, ajánlható módon: „füzet” formátumban nyomtassák a kiadványt.

 

 1. Megjelent az Oktatási Hivatal Bázisintézményi Pályázata
 2. január 31-ig lehet beadni a POK-okhoz a bázisintézményi pályázatokat, a pályázati felhívás szerint (https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/bazisintezmeny_palyazat/).

A pályázati felhívás célja a köznevelési intézmények pedagógiai eredményességének növelése olyan intézmények bevonásával, akik készek megosztani a már működő jó gyakorlataikat, helyet és lehetőséget biztosítanak műhelymunkák, bemutató órák, tanulmányi és tehetséggondozó versenyek, pedagógus továbbképzések számára, bázisintézményi tevékenységükkel katalizálják a pedagógiai szakmai közélet fejlődését, valamint elősegítik a POK által biztosított pedagógiai-szakmai szolgáltatásokhoz való méltányos hozzáférést.

Az előző, 2017-2019-es bázisintézményi ciklusban számos zöld óvoda és ökoiskola nyert bázisintézményi címet úgy, hogy a bázisintézményi címre jogosító, bemutatott innováció, jó gyakorlat éppen az intézmény ökoprogramjának eredménye. (Néhány példa, a nyilvánosan elérhető iskolai dokumentumok alapján: http://iskola.sokoropatka.hu/baziskola.pdf és munkaterve http://iskola.sokoropatka.hu/bazis-mt.pdf; http://www.kollegium-szolnok.sulinet.hu/; http://gonczy.hu/oktatasi-hivatal-bazisintezmenye és http://gonczy.hu/sites/default/files/idoterv2017_2018.pdf.)

A bázisintézmények országos hálózatának tagjai nem csak a saját (öko)innovációik hatékony terjesztőivé válnak, de konferenciák és szakmai műhelyek helyszíneként támogatják az országos szintű horizontális tanulást is. Bázisiskolaként egy-egy ökoiskola a saját ökopedagógiai innovációja mellett az egészintézményes környezeti nevelés „rejtett tantervét”, a pedagógusok és nem pedagógus munkatársak fenntarthatósági tudását, az intézmény belső folyamatait és emberképét is a térségi pedagógiai fejlesztések szolgálatába állíthatja.

 

 1. „Zöld Kőbánya – Rajtad múlik!” c. szakkör

Az Éghajlatváltozás hatásai az Ember és Természet kapcsolatára címmel 10 alkalmas INGYENES szakkör indul 10-14 éves kőbányai iskolákban tanuló gyerekeknek a „Zöld Kőbánya – Rajtad múlik!” KEHOP-1.2.1-2018-0025 projekt keretében, Dr. Hajdu Zsanett gyógynövénykutató biológus vezetésével.

Helyszín: Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ

Időpont: kéthetente szerdán 17.00-18.30 óráig

Kezdési időpont: 2020. február 12. szerda 17.00 óra

Jelentkezés: zoldszakkor@kobanya.hu e-mail címen

Maximum 20 gyermek jelentkezését tudjuk fogadni érkezési sorrendben.

A tematikával kapcsolatban részletes információ kérhető a hajdu.zsanett@gmail.com címen vagy a +36703911804 telefonszámon.

Tartalom: A szakkörön Dr. Hajdu Zsanett gyógynövénykutató biológus kalauzolásával megtudhatod, hogyan beszélgetnek az állatok a növényekkel, hogyan gyógyítanak a gyógynövények, és hogy mit tud minderről a tudomány. Megtudhatod milyen pozitív és negatív hatással vagyunk mi emberek egymásra, a természet többi lényére, hogy a gyermekek mi mindent tehetnek, hogy a vizek szennyezése, a műanyagok túlzott használata, az erdők irtása csökkenjen. Az interaktív foglalkozások során sokat hallhatsz a szakkörvezető dél-amerikai kutatóútjairól és felfedezéseiről, beszélgetünk, rajzolunk, gyógynövényeket kóstolunk, játékos feladatokat oldunk meg, növényeket ültetünk, kirándulunk.

Igény esetén a szakkör és további egy alkalmas programok más régiókban is megtarthatók, érdeklődni az előadó honlapján (https://www.tropusokajandekai.hu) és fenti elérhetőségein lehet.

 

 

 1. Állati buli!

Megjelent Orgoványi Anikó költő, festőművész, környezeti nevelő “ÁLLATI BULI!” című, gyerekeknek szóló verseskötete Gúnár Oszkárról, a filmsztárról, Csigabiga Sáráról, Leonról, a kaméleonról.

Szerkesztették: Zsoldos Árpád és Adrienn – Irodalmi Rádió

Rendelése: Orgoványi Anikó (orgovanyi.aniko@gmail.com)

Előrendelhető: Líra Könyvesbolt (lira.hu)

 

 

 1. Kérdőív budapesti általános iskolában dolgozó pedagógusoknak

Egy doktori iskolába járó környezeti nevelő, ökopedagógus kolléga kéri budapesti általános iskolában dolgozó pedagógusok segítségét. Kutatásának része egy pedagógus kérdőív, melynek témája:

Milyen módon és mértékben van jelen a fogyatékossággal élő emberekkel kapcsolatos tudásátadás, szemléletformálás a magyarországi általános iskolákban?

https://forms.gle/pSL4yAKDYc2CjUW88

A kérdőív kitöltése kb. 20 percet vesz igénybe.

 

 1. Túzok Vándorkupa alkotói pályázat

A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság az idei évben is meghirdeti a Túzok Vándorkupa alkotói pályázatát a működési területén található túzokos települések általános- és középiskolában tanuló diákok részére.

A felhívás célja a nyeremény kupa által, a túzok, mint fokozottan védett, kipusztulással fenyegetett madárfaj széles körű megismertetése, illetve a fiatal generáció közvetlen természeti környezetének felfedezésére, megóvására való ösztönzése.

Pályázni bármilyen képzőművészeti, irodalmi alkotással lehet, amely túzokkal kapcsolatos személyes élményt jelenít meg. A hangsúly a személyes élményszerzésen és annak a lehető legötletesebb, lehetőség szerint minél egyedibb módon történő bemutatásán van. A túzok megismerésében a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai, előzetes egyeztetéssel bármely részterületen segítséget nyújtanak.

A pályázatokat a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság központjába szükséges eljuttatni személyesen vagy postai úton. (5540 Szarvas, Anna-liget 1.) 2020. április 9. (csütörtök) 12 óráig.

Eredményhirdetés 2020. május 9-én az V. Túzokfesztiválon, a Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpontban.

További információk: https://www.facebook.com/events/810693572694743/

Részletek a pályázat felhívásának plakátján és a www.kmnp.hu oldalon.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet:
Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság
5540 Szarvas, Anna-liget 1.
Telefon: 66/313-855, 30/303-2589
E-mail: kmnp@kmnp.hu

 

 1. Kacatmentes Karácsony

Könnyen nyomtatható posztert, vagy ökoiskolai kishírt készíthetnek akár a tanulók az alábbi linken található, karácsonyi ajándékozási ötletből: http://getupandgoals.hu/2019/11/27/kacatmentes-karacsony/ . A 2018 és 2020 között futó projekt az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljait összefogó Global Agenda-t és az UNESCO Globális Állampolgári Ismeretek programját veszi alapul. A program 12 ország, köztük Bulgária, Csehország, az Egyesült Királyság, Hollandia, Írország, Lengyelország, Portugália, Románia, Spanyolország és Magyarország civil szervezeteinek összefogásával valósul meg.

 

                Január – boldogasszony hava

Régi magyar hagyományok szerint a szilveszter és az újév első napjainak szokásai összefonódnak. Közös céljuk, hogy a következő évre egészséget, bőséget, szerencsét és boldogságot varázsoljanak.

Január 1.

A legények ezen a napon jártak kántálni, regölni, újévet köszönteni. Azt tartották, ki mit csinál ezen a napon, azt fogja tenni egész évben. Fontos, hogy milyen ételek kerültek az újévi asztalra: disznó- vagy malachúst kell enni, mert az „előtúrja a szerencsét”. Mindenképpen kellett lencsét, borsót, babot vagy kukoricát enni, hiszen ezek fogyasztása „hozza a pénzt” a házhoz a következő esztendőben.

„Adjon Isten minden jót,

Jobb időt, mint tavaly volt,

Mitől félünk, mentsen meg

Ez új esztendőben!”

A patkó és a lóhere mint szerencsehozó tárgyak, régi időkre nyúlnak vissza. A patkó holdsarlót szimbolizálja, és a népszokás szerint termékenységet biztosít. A négylevelű lóhere védelmező funkciója abból adódik, hogy keresztformára emlékeztet, amely már a kereszténység megjelenése előtt is védelmet, a bajok elhárítását szimbolizálta. A lóhere elűzi a boszikat és a rossz szellemeket.

 

Január 6.

 Vízkereszt –  zárja a karácsonyi ünnepkört, és kezdődik a farsangi időszak. Ezen a napon szedjük le a karácsonyfát is. Népszokásunk a háromkirályjárás.  Ezt gyerekek adták elő faluhelyen. Már jó előre elkészítették a ruhájukat, fényes koronát tettek a fejükre, és kiugratható csillagot is barkácsoltak maguknak. Végül a házaknál eljátszották és elénekelték a bölcsek látogatásának történetét.

Január 20. –  Fábián és Sebestyén napja

A néphit szerint ezen a napon ébrednek fel a fák téli álmukból. Úgy tartják, ilyenkor vizet szívnak fel a talajból, és megindul bennük az élet.

 

 

Január 22. – A magyar kultúra napja

A Himnusz nemzeti imádságunk. A kézirat szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban Szatmárcsekén, e napon fejezte be a Himnusz írását, mely eredetileg A magyar nép zivataros századaiból címet viselte. Erkel Ferencet, a XIX. század egyik híres magyar zeneszerzőjét felháborította, hogy a magyar gyerekek a magyar iskolákban az osztrák császári himnuszt éneklik. Hazatérve, mély megindultságában a harangok zúgására emlékeztető dallamot komponált Kölcsey verséhez. Így született meg a Himnusz, amely 1844. július 2-án csendült fel először. 1949 óta a magyar nép hivatalos himnusza. 1992 óta ünnepeljük a kultúra napját.

 

Január 25. – Pál napja

E napon a kemény téli időjárás lassan megfordul, enyhébb lesz. A napot pálfordulónak is nevezik, arra a bibliai történetre emlékezve, mely szerint Saul, aki a keresztényeket és Jézust könyörtelenül üldözte, a Damaszkuszba vezető úton találkozott Krisztussal. A találkozás olyan nagy hatással volt rá, hogy testestül-lelkestül megváltozott, Krisztus üldözőjéből egyik leghívebb követőjévé vált. A megtért Saulból Pál apostol lett. Innen ered a pálfordulás elnevezés, amikor valaki egyik pillanatról a másikra megváltozik.

Ha Pál napján fúj a szél, szűkös szénatermésre lehet számítani. Ha viszont derült az ég hosszan tartó hideg várható. Ha havazik , hamar véget ér a tél.  

Kiállítás: Nagyszerű pályaműveket adtak le a gyerekek, színvonalas és érdekes volt a választott állatokról a bemutatás.

A 4. a osztály fantasztikus előadást tartott az alsó tagozatnak.

A felső tagozatnak kiírt bemutató készítés két különdíjasa: Fejes Evelin 8. a és Szalai Zalán 5. c tanuló.
Köszönjük a minőségi munkát!

Sikeres volt az idei őszi papírgyűjtés, a diákok lelkesen pakoltak a konténerbe.
Köszönjük a Szülőknek is, a sok behozott papírt!

Köszönjük az első osztályos gyerekek szüleinek a behozott árvácskát és földet.
Külön köszönet a nyolcadikos fiúk lelkesedésének, akik segítettek a virágföld elterítésében.

Az Állatok Világnapja alkalmából az ÖKO faliújságra is került poszter, majd a 2. a és 2. b osztály készített színvonalas rajzokat.

November 2-án rendeztük meg a tökfaragó kiállítást. 52 darab gyönyörűen kifaragott tököt csodálhattak meg az iskola tanulói és dolgozói.
A faragványokat behozó gyerekek frissen készült tökös sütit és egy oklevelet kaptak jutalmul.

Az 5b osztály szennyvíztisztító telepen járt. Megismerték a szennyvíz tisztításának folyamatát és érdekes ismeretterjesztésen vettek részt.

“Gazdálkodj Akkusan”, elem és akkumulátor gyűjtő versenyen vesz részt iskolánk. Továbbra is várjuk 2022 jan. 31-ig az elemeket és akkumulátorokat.

Legyünk mi a nyertesek!