Ökoiskola
(okoiskola.hu)

Iskolánkban, hosszú időre visszanyúló hagyományai vannak a gyerekek környezettudatosságra való nevelésének. Ezért is határoztuk el, hogy csatlakozunk az Ökoiskola mozgalomhoz.

Az ökoiskola hálózat egy nemzetközi projekt alapján 1986-ban indult útjára. Azóta 10 országban több száz iskola lett tagjává. A hálózathoz tartozó összes iskola minden országban azonos elvek, módszerek alapján épül fel, és működik.

Az ökoiskola tulajdonképpen egy környezetbarát iskola:

 • amelynek tantervében és pedagógiai programjában meghatározó szerep jut a környezeti nevelésnek valamint a fenntarthatóság kérdéskörének. ( Fenntartható az a gazdasági-társadalmi fejlődés, amely kielégíti a jelen igényeket anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk lehetőségét saját szükségleteik kielégítésében.)
 • amely lehetőséget biztosít tanulói számára tanterven kívüli tanulási formákra (vetélkedők, pályázatok, erdei iskola, projektek), ezzel elősegíti a tanulók környezettudatos magatartásának kialakulását.
 • amely a szülőkkel és a helyi közösséggel együttműködve részt vesz a helyi környezeti problémák vizsgálatában, megoldásában.
 • amely technikai- gazdasági szinten igyekszik takarékosan bánni az energiaforrásokkal, csökkenteni a hulladékok mennyiségét, az iskola külső és belső környezetét esztétikusan kialakítani és megteremteni az egészséges iskolai munka feltételeit.

Ökoiskola cím azoknak az iskoláknak, illetve iskolák munkájának a legmagasabb szintű állami elismerése, amelyek iskolafejlesztése, pedagógiai munkája kiemelkedően magas színvonalon képviseli a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiája értékeit.

Ökoiskolai életünket a diákönkormányzat, lelkes pedagógusok, és lelkes gyerekek szervezik és természetesen számítunk az Önök aktív segítségére is, hogy sikeresen valósíthassuk meg környezeti neveléssel kapcsolatos terveinket.

Kérjük, amennyiben tehetik, támogassanak bennünket!

 

 

 

Megvalósult és tervezett programjaink:

 • Szelektív hulladékgyűjtés minden osztályteremben, a folyosókon, tanáriban, nagy aulában.
 • Ökofal fenntartása, ahol minden jeles napra egy-egy osztály készít dekorációt
 • Zöld jeles napok megünneplése (pl. Föld napja, Állatok Világnapja, stb.)
 • Az iskola udvarának folyamatos gondozása, növények ültetése, locsolása; ősszel a levelek zsákokba gyűjtése.
 • Az éves „Árvácska program” keretében az elsős szülők bevonása a kert szépítésébe, árvácskák és virágföld behozatalával.
 • Az aulákban és közlekedő folyosókon lévő növények osztályonként történő locsolása
 • Egészség- és sportnap szervezése
 • Madáretetés a hideg hónapokban (őszi szünettől a tavaszi szünetig)
 • Tanáraink által szervezett tanulmányi kirándulások nemzeti parkokba, természetvédelmi területekre, tájvédelmi körzetekbe.
 • Pályázatokon, projektekben való részvétel például a Magyar Természetvédők Szövetségével való szorosabb együttműködés keretében.
 • Üzemlátogatások – szennyvíztisztító, szemétfeldolgozó stb.
 • Szülők tájékoztatása az ökoiskolai tevékenységekről.

A fentieken kívül további tervezett feladatok:

  • Az iskola kertjének további szépítése, kizárólag évelő növényekkel, hogy minden évszakban virágos legyen a környezetünk.
  • Magaságyások létrehozása, hogy a diákok részt vehessenek és testközelből ismerhessék meg a konyhakerti növények ültetésének, gondozásának feladatait. Ezen ismeretek folyamatos fenntartása, valamint, hogy a teljes gondozás az ő feladatuk legyen.
  • A fűszer- és gyógynövénykert újratelepítése, valamint új növények ültetése, ápolása. Minél több tudás átadása a diákok felé, mind a fűszer-, mind a gyógynövényeket illetően.

 ÖKO oldalak, játékok:
http://www.kothalo.hu/labnyom/
http://www.szelektiv.hu/

 


 1. Az EKE OFI jogutódja 2019. dec. 1-től az Oktatási Hivatal
 2. Tanulás a jövőért – kompetenciák a fenntarthatóságra nevelésben
 3. Megjelent a Bázisintézményi Pályázat
 4. Zöld Kőbánya – Rajtad múlik!” c. szakkör
 5. Állati buli!
 6. Kérdőív budapesti általános iskolában dolgozó pedagógusoknak
 7. Túzok Vándorkupa alkotói pályázat
 8. Kacatmentes karácsony
 9. Az EKE OFI jogutódja 2019. dec. 1-től az Oktatási Hivatal

Az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetének feladatai a 121/2013. (IV. 26.) Kormányrendelet értelmében 2019. december 1-től az Oktatási Hivatalhoz kerülnek: https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/827e1877c75818a6e22efe45620cbca6fa3022d0/megtekintes.

Az Ökoiskola Hírlevél olvasóihoz a következő hírlevél várhatóan 2020. január második felében jut el. A híreket továbbra is várjuk a hírlevél végén megadott új e-mail-címeinkre.

Meghitt karácsonyi ünnepeket, boldog, lelkiekben gazdag új esztendőt kívánunk!

 

 1. Tanulás a jövőért – kompetenciák a fenntarthatóságra nevelésben

A november végén magyar nyelven megjelent UNECE kiadványban a fenntarthatóságra nevelés egy kompetenciakészlete található. A tanárok, nevelők, kommunikációs szakemberek szempontjából átgondolt, és a Delors jelentés óta használt csoportosításban bemutatott („a nevelő érti”…; „képes”…; „úgy dolgozik, hogy”…; „olyan, aki”) készletet a UNECE Fenntarthatóságra Nevelés Kompetenciái Szakértői Csoport alkotta meg 2009-2011 között. található. A magyar kötet szerkesztője, Czippán Katalin részese volt ennek a hosszú nemzetközi folyamatnak.

A kompetenciák az FN három fő jellemzői köré csoportosulnak: holisztikus megközelítés; a változás előrevetítése; és a váltás előmozdítása. Érdemes ezeket figyelembe venni egyéni vagy szervezeti tanuláshoz, pedagógusképzési, oktatáspolitikai célok kitűzéshez. Az oktatási, kommunikációs szervezetek számára megfogalmazott javaslatokat pedig az aktuális folyamatok, történések, megismert újabb és újabb tények ismeretében olvasni, megvitatni, beépíteni.

A világ átalakításához soha még nem állt rendelkezésre ekkora technológiai-műszaki-gazdasági eszköztár. Most a társadalmi, emberi tényezőket, gondolkodásunkat, tudatosságunkat, készségeinket és képességeinket kell ezen átalakítások hatásainak felismeréséhez, és a változások ismeretében a szükséges beavatkozások, módosítások kidolgozásához, elvégzéséhez fejleszteni. A fejlesztéshez pedig felkészült nevelőkre, oktatókra, kommunikációs szakemberekre van szükség.

A kötet feltehetően az OFI (EKE OFI) utolsó kiadványaként jelent meg a www.ofi.hu honlapon.

A kiadvány csak online érhető el, letöltés: http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/tanulas_a_jovoert.pdf. Kérjük, hogy nyomtatás esetén kétoldalas nyomtatásban, ajánlható módon: „füzet” formátumban nyomtassák a kiadványt.

 

 1. Megjelent az Oktatási Hivatal Bázisintézményi Pályázata
 2. január 31-ig lehet beadni a POK-okhoz a bázisintézményi pályázatokat, a pályázati felhívás szerint (https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/bazisintezmeny_palyazat/).

A pályázati felhívás célja a köznevelési intézmények pedagógiai eredményességének növelése olyan intézmények bevonásával, akik készek megosztani a már működő jó gyakorlataikat, helyet és lehetőséget biztosítanak műhelymunkák, bemutató órák, tanulmányi és tehetséggondozó versenyek, pedagógus továbbképzések számára, bázisintézményi tevékenységükkel katalizálják a pedagógiai szakmai közélet fejlődését, valamint elősegítik a POK által biztosított pedagógiai-szakmai szolgáltatásokhoz való méltányos hozzáférést.

Az előző, 2017-2019-es bázisintézményi ciklusban számos zöld óvoda és ökoiskola nyert bázisintézményi címet úgy, hogy a bázisintézményi címre jogosító, bemutatott innováció, jó gyakorlat éppen az intézmény ökoprogramjának eredménye. (Néhány példa, a nyilvánosan elérhető iskolai dokumentumok alapján: http://iskola.sokoropatka.hu/baziskola.pdf és munkaterve http://iskola.sokoropatka.hu/bazis-mt.pdf; http://www.kollegium-szolnok.sulinet.hu/; http://gonczy.hu/oktatasi-hivatal-bazisintezmenye és http://gonczy.hu/sites/default/files/idoterv2017_2018.pdf.)

A bázisintézmények országos hálózatának tagjai nem csak a saját (öko)innovációik hatékony terjesztőivé válnak, de konferenciák és szakmai műhelyek helyszíneként támogatják az országos szintű horizontális tanulást is. Bázisiskolaként egy-egy ökoiskola a saját ökopedagógiai innovációja mellett az egészintézményes környezeti nevelés „rejtett tantervét”, a pedagógusok és nem pedagógus munkatársak fenntarthatósági tudását, az intézmény belső folyamatait és emberképét is a térségi pedagógiai fejlesztések szolgálatába állíthatja.

 

 1. „Zöld Kőbánya – Rajtad múlik!” c. szakkör

Az Éghajlatváltozás hatásai az Ember és Természet kapcsolatára címmel 10 alkalmas INGYENES szakkör indul 10-14 éves kőbányai iskolákban tanuló gyerekeknek a „Zöld Kőbánya – Rajtad múlik!” KEHOP-1.2.1-2018-0025 projekt keretében, Dr. Hajdu Zsanett gyógynövénykutató biológus vezetésével.

Helyszín: Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ

Időpont: kéthetente szerdán 17.00-18.30 óráig

Kezdési időpont: 2020. február 12. szerda 17.00 óra

Jelentkezés: zoldszakkor@kobanya.hu e-mail címen

Maximum 20 gyermek jelentkezését tudjuk fogadni érkezési sorrendben.

A tematikával kapcsolatban részletes információ kérhető a hajdu.zsanett@gmail.com címen vagy a +36703911804 telefonszámon.

Tartalom: A szakkörön Dr. Hajdu Zsanett gyógynövénykutató biológus kalauzolásával megtudhatod, hogyan beszélgetnek az állatok a növényekkel, hogyan gyógyítanak a gyógynövények, és hogy mit tud minderről a tudomány. Megtudhatod milyen pozitív és negatív hatással vagyunk mi emberek egymásra, a természet többi lényére, hogy a gyermekek mi mindent tehetnek, hogy a vizek szennyezése, a műanyagok túlzott használata, az erdők irtása csökkenjen. Az interaktív foglalkozások során sokat hallhatsz a szakkörvezető dél-amerikai kutatóútjairól és felfedezéseiről, beszélgetünk, rajzolunk, gyógynövényeket kóstolunk, játékos feladatokat oldunk meg, növényeket ültetünk, kirándulunk.

Igény esetén a szakkör és további egy alkalmas programok más régiókban is megtarthatók, érdeklődni az előadó honlapján (https://www.tropusokajandekai.hu) és fenti elérhetőségein lehet.

 

 

 1. Állati buli!

Megjelent Orgoványi Anikó költő, festőművész, környezeti nevelő “ÁLLATI BULI!” című, gyerekeknek szóló verseskötete Gúnár Oszkárról, a filmsztárról, Csigabiga Sáráról, Leonról, a kaméleonról.

Szerkesztették: Zsoldos Árpád és Adrienn – Irodalmi Rádió

Rendelése: Orgoványi Anikó (orgovanyi.aniko@gmail.com)

Előrendelhető: Líra Könyvesbolt (lira.hu)

 

 

 1. Kérdőív budapesti általános iskolában dolgozó pedagógusoknak

Egy doktori iskolába járó környezeti nevelő, ökopedagógus kolléga kéri budapesti általános iskolában dolgozó pedagógusok segítségét. Kutatásának része egy pedagógus kérdőív, melynek témája:

Milyen módon és mértékben van jelen a fogyatékossággal élő emberekkel kapcsolatos tudásátadás, szemléletformálás a magyarországi általános iskolákban?

https://forms.gle/pSL4yAKDYc2CjUW88

A kérdőív kitöltése kb. 20 percet vesz igénybe.

 

 1. Túzok Vándorkupa alkotói pályázat

A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság az idei évben is meghirdeti a Túzok Vándorkupa alkotói pályázatát a működési területén található túzokos települések általános- és középiskolában tanuló diákok részére.

A felhívás célja a nyeremény kupa által, a túzok, mint fokozottan védett, kipusztulással fenyegetett madárfaj széles körű megismertetése, illetve a fiatal generáció közvetlen természeti környezetének felfedezésére, megóvására való ösztönzése.

Pályázni bármilyen képzőművészeti, irodalmi alkotással lehet, amely túzokkal kapcsolatos személyes élményt jelenít meg. A hangsúly a személyes élményszerzésen és annak a lehető legötletesebb, lehetőség szerint minél egyedibb módon történő bemutatásán van. A túzok megismerésében a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai, előzetes egyeztetéssel bármely részterületen segítséget nyújtanak.

A pályázatokat a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság központjába szükséges eljuttatni személyesen vagy postai úton. (5540 Szarvas, Anna-liget 1.) 2020. április 9. (csütörtök) 12 óráig.

Eredményhirdetés 2020. május 9-én az V. Túzokfesztiválon, a Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpontban.

További információk: https://www.facebook.com/events/810693572694743/

Részletek a pályázat felhívásának plakátján és a www.kmnp.hu oldalon.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet:
Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság
5540 Szarvas, Anna-liget 1.
Telefon: 66/313-855, 30/303-2589
E-mail: kmnp@kmnp.hu

 

 1. Kacatmentes Karácsony

Könnyen nyomtatható posztert, vagy ökoiskolai kishírt készíthetnek akár a tanulók az alábbi linken található, karácsonyi ajándékozási ötletből: http://getupandgoals.hu/2019/11/27/kacatmentes-karacsony/ . A 2018 és 2020 között futó projekt az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljait összefogó Global Agenda-t és az UNESCO Globális Állampolgári Ismeretek programját veszi alapul. A program 12 ország, köztük Bulgária, Csehország, az Egyesült Királyság, Hollandia, Írország, Lengyelország, Portugália, Románia, Spanyolország és Magyarország civil szervezeteinek összefogásával valósul meg.

 

                Január – boldogasszony hava

Régi magyar hagyományok szerint a szilveszter és az újév első napjainak szokásai összefonódnak. Közös céljuk, hogy a következő évre egészséget, bőséget, szerencsét és boldogságot varázsoljanak.

Január 1.

A legények ezen a napon jártak kántálni, regölni, újévet köszönteni. Azt tartották, ki mit csinál ezen a napon, azt fogja tenni egész évben. Fontos, hogy milyen ételek kerültek az újévi asztalra: disznó- vagy malachúst kell enni, mert az „előtúrja a szerencsét”. Mindenképpen kellett lencsét, borsót, babot vagy kukoricát enni, hiszen ezek fogyasztása „hozza a pénzt” a házhoz a következő esztendőben.

„Adjon Isten minden jót,

Jobb időt, mint tavaly volt,

Mitől félünk, mentsen meg

Ez új esztendőben!”

A patkó és a lóhere mint szerencsehozó tárgyak, régi időkre nyúlnak vissza. A patkó holdsarlót szimbolizálja, és a népszokás szerint termékenységet biztosít. A négylevelű lóhere védelmező funkciója abból adódik, hogy keresztformára emlékeztet, amely már a kereszténység megjelenése előtt is védelmet, a bajok elhárítását szimbolizálta. A lóhere elűzi a boszikat és a rossz szellemeket.

 

Január 6.

 Vízkereszt –  zárja a karácsonyi ünnepkört, és kezdődik a farsangi időszak. Ezen a napon szedjük le a karácsonyfát is. Népszokásunk a háromkirályjárás.  Ezt gyerekek adták elő faluhelyen. Már jó előre elkészítették a ruhájukat, fényes koronát tettek a fejükre, és kiugratható csillagot is barkácsoltak maguknak. Végül a házaknál eljátszották és elénekelték a bölcsek látogatásának történetét.

Január 20. –  Fábián és Sebestyén napja

A néphit szerint ezen a napon ébrednek fel a fák téli álmukból. Úgy tartják, ilyenkor vizet szívnak fel a talajból, és megindul bennük az élet.

 

 

Január 22. – A magyar kultúra napja

A Himnusz nemzeti imádságunk. A kézirat szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban Szatmárcsekén, e napon fejezte be a Himnusz írását, mely eredetileg A magyar nép zivataros századaiból címet viselte. Erkel Ferencet, a XIX. század egyik híres magyar zeneszerzőjét felháborította, hogy a magyar gyerekek a magyar iskolákban az osztrák császári himnuszt éneklik. Hazatérve, mély megindultságában a harangok zúgására emlékeztető dallamot komponált Kölcsey verséhez. Így született meg a Himnusz, amely 1844. július 2-án csendült fel először. 1949 óta a magyar nép hivatalos himnusza. 1992 óta ünnepeljük a kultúra napját.

 

Január 25. – Pál napja

E napon a kemény téli időjárás lassan megfordul, enyhébb lesz. A napot pálfordulónak is nevezik, arra a bibliai történetre emlékezve, mely szerint Saul, aki a keresztényeket és Jézust könyörtelenül üldözte, a Damaszkuszba vezető úton találkozott Krisztussal. A találkozás olyan nagy hatással volt rá, hogy testestül-lelkestül megváltozott, Krisztus üldözőjéből egyik leghívebb követőjévé vált. A megtért Saulból Pál apostol lett. Innen ered a pálfordulás elnevezés, amikor valaki egyik pillanatról a másikra megváltozik.

Ha Pál napján fúj a szél, szűkös szénatermésre lehet számítani. Ha viszont derült az ég hosszan tartó hideg várható. Ha havazik , hamar véget ér a tél.  

Kiállítás: Nagyszerű pályaműveket adtak le a gyerekek, színvonalas és érdekes volt a választott állatokról a bemutatás.

A 4. a osztály fantasztikus előadást tartott az alsó tagozatnak.

A felső tagozatnak kiírt bemutató készítés két különdíjasa: Fejes Evelin 8. a és Szalai Zalán 5. c tanuló.
Köszönjük a minőségi munkát!

Sikeres volt az idei őszi papírgyűjtés, a diákok lelkesen pakoltak a konténerbe.
Köszönjük a Szülőknek is, a sok behozott papírt!

Köszönjük az első osztályos gyerekek szüleinek a behozott árvácskát és földet.
Külön köszönet a nyolcadikos fiúk lelkesedésének, akik segítettek a virágföld elterítésében.

Az Állatok Világnapja alkalmából az ÖKO faliújságra is került poszter, majd a 2. a és 2. b osztály készített színvonalas rajzokat.

November 2-án rendeztük meg a tökfaragó kiállítást. 52 darab gyönyörűen kifaragott tököt csodálhattak meg az iskola tanulói és dolgozói.
A faragványokat behozó gyerekek frissen készült tökös sütit és egy oklevelet kaptak jutalmul.

Az 5b osztály szennyvíztisztító telepen járt. Megismerték a szennyvíz tisztításának folyamatát és érdekes ismeretterjesztésen vettek részt.

“Gazdálkodj Akkusan”, elem és akkumulátor gyűjtő versenyen vesz részt iskolánk. Továbbra is várjuk 2022 jan. 31-ig az elemeket és akkumulátorokat.

Legyünk mi a nyertesek!

4. a-val állatkertben voltunk a Fenntarthatósági témahét keretében. A gyerekek hűtőmágneseket készítettek, újrahasznosított anyagokból.

 

Már gömbölyödik a retek, szépen fejlődik a vetemény.

Újrahasznosított anyagokból a 3. c bemutatásával.

Köszönjük a sok behozott papírt!

A 3. a, b, c és 4. a, b osztályok “kert szakkörös” tanulóinak részvételével.

Köszönet az 1. a, b, c, 2. a, 3. b, c, 4. c, 5. b,c és a 6. a,b osztályokban tanuló diákok szüleinek a behozott virágokért!