Kedves Látogató!

Üdvözöljük az angolos tantárgyi oldalon!
Engedje meg, hogy néhány mondatban bemutassuk Önnek, az iskolánkban folyó magas színvonalú angol nyelvi oktatást.

Az első két évfolyamon szakköri szinten oktatjuk az angol nyelvet. 3. osztálytól heti 2 órában, 4. osztálytól heti 3 órában foglalkozunk a gyerekekkel. A negyedik év végén döntjük el, kik kerülnek be a tagozatos csoportba, és kik azok, akik a normál csoportokban folytatják tanulmányaikat.

Az ANGOL TAGOZAT

Minden év végén a negyedik évfolyamból kiválasztjuk azt a 18-20 tanulót, aki a következő évtől (5.osztálytól) emelt óraszámban , heti 5 órában tanulhatja az angol nyelvet. Ez kiváló lehetőség a tehetséges tanulóknak a gyors haladásra, ők a 8. év végére a B1 – B2 nyelvi szintre jutnak el. Tapasztalataink szerint minden évben legtöbbjük felvételt nyer a legszínvonalasabb budapesti gimnáziumok nyelvi tagozataira, felvéve a versenyt a két tannyelvű általános iskolákból érkező társaikkal. Néhányan közülük sikeresen leteszik a B2 szintű középfokú nyelvvizsgát.
Tagozatos tanulóink számára igyekszünk színes módszerekkel minél több lehetőséget biztosítani a nyelvgyakorlásra:

RENDHAGYÓ ANGOLÓRÁK

Minden tanévben 2-3 alkalommal meghívunk egy külföldi, de angolul jól kommunikáló vendéget, aki bemutat egy PPT-t a saját országáról, kultúrájáról, és a prezentációt követően a gyerekek kérdezhetnek tőle szabadon – természetesen kizárólag angolul. Óriási élmény megtapasztalni tanulóinknak, hogy milyen jó érzés egy idegen nyelven kommunikálva megérteni egy másik országból érkezőt, ilyenkor döbbennek rá, hogy tényleg van értelme a sok magolásnak, szótanulásnak, nyelvtani szerkezetek gyakorlásának. Ezek az órák motivációs bombaként hatnak a gyerekek körében, nagyon nagy kedvvel vesznek részt rajtuk. Járt már nálunk vendég Brazíliából, Olaszországból, Bulgáriából, Indonéziából, Dániából.

KÖNNYÍTETT SZÉPIRODALOM OLVASÁSA

Szépirodalmi olvasmányokat 5. osztálytól kezdve olvastatunk a gyerekekkel a tagozatos angol nyelvi csoportokban. Képregényekkel és klasszikus Grimm – mesékkel szoktuk kezdeni 5.-ben, aztán az Ann of Green Gables (Anna Zöldoromból )vagy a The Secret Garden (A titkos kert)c. ifjúsági regény szokott következni a 6. osztályban. Az Emma c. regényt mindig a hetedikesekkel vesszük, és 8.-ban általában a The Norwood Mystery ( A Norwood-i rejtély )című Sherlock Holmes regényt olvassuk , de volt már olyan év is, mikor a My family and other animals (Családom és egyéb állatfajták), illetve a The Count of Monte Cristo (Monte Cristo grófja) c. regényeket vettük elő. Volt olyan tagozatos csoport is, amelyikkel több regényt is elolvastunk egy évben, mert a gyerekek annyira élvezték ezeket az órákat.
A regényeket anyanyelvi előadók tolmácsolásában hallgatjuk meg, és a szókincset CD-ROM-ok segítségével, interaktív táblás feladatok segítségével mélyítjük el.

ANGOL ESTEK

Az Angol Esteknek immár egy évtizedes hagyománya van iskolánkban, mindig tanév végén, az utolsó tanítási héten szoktuk megrendezni őket. Ekkor főleg a tagozatos csoportok rövidebb-hosszabb színdarabokat, jeleneteket adnak elő, elhangzik néhány dal – természetesen minden angolul. Ezekre az estekre óriási lelkesedéssel készülünk, nagyon élvezzük ezt a „máshogy tanulást”. A tankönyvet, munkafüzetet félretesszük erre az időre, de rengeteget tanulunk a próbák során, hiszen mire eljutunk az előadásig, minden gyerek betéve tudja az egész színdarabot, nemcsak a saját szövegét. A szókincsbeli , kommunikációs kompetenciák fejlődésén túl, óriási közösségi élmény is ezeknek a daraboknak a színpadra állítása. Természetesen a siker sem marad el. A nézőtéren ülő szülők vastapsa és hálás köszönetei mutatják, hogy nagyon elégedettek az itt folyó nyelvoktatás színvonalával, a gyerekek megszerzett angoltudásával. Nagyon jó érzés minden évben ezzel a sikerélménnyel zárni le a tanévet.

IDEGEN NYELVI PÁLYÁZATOK

Az idegen nyelvi pályázat során a gyerekeknek plakátokat készítenek megadott témakörökben angol nyelvű feliratokkal, fogalmazásokkal. Az elkészült pályamunkákból minden évben kiállítást szervezünk, a díjazottakat pedig személyre szóló könnyített szépirodalmi olvasmányokkal jutalmazzuk.

GUY FAWKES DAY

Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink ne csak az angol nyelvvel, hanem az angol kultúrával, hagyományokkal is megismerkedjenek. Ettől a tanévtől évente két alkalommal tartunk 1-1 angolos projectnapot, amikor a megismertetjük a gyerekeket egy angolszász ünneppel. Idén, november 5-én nagyszabású rendezvényt tartottunk Guy Fawkes Day alkalmából délelőtti álarckészítéssel, a gyerekek által készített bábuk kiállításával, a témával kapcsolatos vetélkedővel, és egy óriási máglyával és bábuégetéssel az iskola udvarán.
A programba bevontuk az összes angolos csoportot, nem csak a tagozatos tanulókat.

A QUIZLET szótanító program alkalmazása csoportjainkban

Iskolánkban az összes tagozatos csoport, de a nem tagozatos csoportok közül is számos alkalmazza már több éve ezt a remek internetes szótanuló programot, melynek segítségével szinte játék, de mindenképp élvezetes időtöltés a nyelvtanulás.

A NEM TAGOZATOS NYELVI CSOPORTOK

Ezekben a csoportokban az angolórák heti óraszáma az ötödik évfolyamon heti 3 óra, a hatodik, hetedik és nyolcadik évfolyamon heti 4 óra. Az ilyen normál ( nem tagozatos) csoportban tanulók a 8. osztály végére A2 szintre jutnak el, de közülük is a legügyesebbek sikeresen szoktak felvételizni nyelvi tagozatos gimnáziumi osztályokba.

ANGOL NYELVI SZAKTANTERMEK

Iskolánkban két speciális szaktanterem áll az angolcsoportok rendelkezésére interaktív táblákkal és a tanulást segítő dekorációkkal. A falakat színes, főleg saját készítésű szemléltető eszközök borítják, illetve a hátsó fal tele van az Angol Estjeink színdarabjainak díszleteivel, plakátjaival, fotóival. Ezekre pillantva jó érzés visszagondolni az elmúlt tanévek sikereire, közös élményeinkre.

NYELVI VIZSGA a 6. és 8. évfolyamon

A tagozatos és nem tagozatos tanulóink is vizsgát tesznek 6.-ban és 8.-ban angol nyelvből . A hatodikosoknak 8, a nyolcadikosoknak 10 témakörből kell felkészülniük szóbeli feleletre. Mindkét évfolyamon képleírás is része a szóbeli vizsgának, illetve egy írásbeli nyelvtani teszt segítségével is felmérjük diákjaink tudását. Tapasztalataink szerint ez a két vizsga remek felkészülés a nyolcadikos angol szóbeli felvételi vizsgákra, ahol a tanulóknak ugyanezekkel a követelményeknek kell megfelelniük.

A nyelvi munkaközösség tagjai:

Bencze Katalin (angol nyelv)
Soproni Adrienn (német nyelv)
Juhászné Lukács Krisztina (angol nyelv)
Kontogianni Vaia Souzana (angol nyelv)
Nyitrai Zsuzsanna (angol nyelv, munkaközösség vezető)
Szabó Réka (angol nyelv)

Tisztelt Szülők!

A 2022/2023-as tanévben az 5. évfolyamon előreláthatólag a következő nyelvi csoportok indulnak:

 • egy emelt szintű (tagozatos) angol nyelvi csoport (heti 5 óra)
 • több normál szintű angol nyelvi csoport (heti 3 óra)
 • egy normál szintű német nyelvi csoport (heti 3 óra)

 

Az angolos csoportok a tanév során átjárhatóak lesznek. Ez azt jelenti, hogy a nyelvtanárok folyamatosan konzultálni fognak egymással, és ha valamelyik tanulóról kiderül a tanév folyamán, hogy nem a megfelelő szintű csoportban van, lehetőség lesz átkerülnie a másikba.

Az induló emelt szintű (tagozatos) angol nyelvi csoportot (heti 5 óra) az alábbi szempontok figyelembe vételével fogjuk kialakítani:

 • a tanév végén (várhatóan június első hetében megírt) szintfelmérő dolgozat eredménye
 • az elmúlt két tanév során a gyerekeknek a tanórákon mutatott teljesítménye, terhelhetősége, szorgalma, hozzáállása
 • a szaktanár és az osztályfőnök véleménye

Követelmények:

A 3. és 4.iskolaév tanóráin nyelvtanáraink felkészítették/felkészítik a gyerekeket a szintfelmérőre, melynek anyaga – terveink szerint – a következő:

Nyelvtan:

 1. A létige (to be-am/is/are)
 2. Névelők közül: a/an
 3. Birtoklás: have/has got; my/your/his/her/its/our/your/their; possessive ’s
 4. To be or have got
 5. Képesség: can/can’t
 6. There is/There are
 7. Elöljárószavak (in, on, under,over, next to, near, in front of, between, behind)
 8. Főnevek többes száma (szabályos és rendhagyó)
 9. Present Simple (csak a napirend kapcsán, és csak E/1 személyben)
 10. Felszólítások (állító/ tagadó; a tantermi utasítások kapcsán)

Szókincs:

 1. Tárgyak (kite, aeroplane, ruler, book ….stb.)
 2. Család (mother, father, grandmother, grandfather, brother, sister, aunt, uncle, cousin)
 3. Színek (black, white, yellow, orange, red, pink, green, blue, grey, brown, purple)
 4. Számok (1-100)
 5. Állatok (hippopotamus, lion, elephant, giraffe, monkey, crocodile, parrot, snake, dog, cat, fox …stb.)

Háziállatok (dog, cat, hamster, rabbit, horse, fish, spider, budgie, parrot…stb.)

Állatok jellemzése (mérete, színe, testrészei, mit tud/nem tud)

 1. Testrészek (head, face, hair, eyes, nose, ears, mouth, shoulder, arm, hand, leg, knee, foot/feet …stb.)
 2. Melléknevek (old-young, fat-thin, happy-sad, big-small, long/tall-short; lazy …stb.)
 3. Igék (read, write, listen to, come, go,watch TV, eat, drink, draw, sing, play the piano/guitar, violin, play basketball/football/table tennis /tennis, swim, ride a bike/horse, jump, run, walk, dance, drive, cook, talk, speak, make, open, close, wear, wait, look, see, sit, stand, fly …stb.)
 4. Ruhák (jeans, skirt, shirt, T-shirt, jumper, coat, socks, shoes, boots …stb.)
 5. Az óra (What’s the time? It’s 4 o’clock/half past three/ quarter past ten/quarter to eight./ten past eight /twenty-five to four ….stb.)
 6. Napirend (get up, have breakfast/lunch/dinner, go to school, go home, do homework, play computer games, watch TV, go to bed …stb.)
 7. Időjárás, évszakok (hot, cold, sunny, rainy/wet, windy, cloudy …stb.)
 8. Bemutatkozás (first name, surname, middle name, nick name, age, nationality, family)
 9. A ház részei (upstairs, downstairs, kitchen, hall, bedroom, living room, dining room, bathroom, toilet, garage, cellar, garden, …..stb.)
 10. Bútorok (table, chair, bed, bookshelf, bedside table, chest of drawers, lamp, armchair, curtains, sofa, light, fridge, cooker, cupboard, sink, shower, washbasin, toilet, bath, carpet, rug, wardrobe, mirror, poster,….stb.)
 11. Egy város helyszínei (swimming pool, sports centre, post office, station, cinema, theatre, hospital, church, hotel, bank, café, museum, supermarket, shopping centre, square,…stb.)
 12. Napok nevei (Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday)
 13. Az országok nevei( Britain, the USA, France, China, Germany, Japan, Australia, Brazil, Italy, Russia, Spain, Greece,…stb.)
 14. Tantermi utasítások (sit down, stand up, open your book, pick up your pencil, go to the board, don’t listen… stb.)

 

Budapest, 2021. szeptember 18.

Üdvözlettel:
Nyitrai Zsuzsa
nyelvi munkaközösség vezető


Az “angol tanszék” ma megünnepelte a Guy Fawkes napot. Angliában hagyomány, hogy a gyerekek november 5-én Guy Fawkes-t mintázó bábukat készítenek, amiket aztán máglyára vetnek, hogy ezzel ünnepeljék meg, hogy 1605-ben meghiúsult a király és a parlament felrobbantására irányuló összeesküvés.
Köszönet a gyerekeknek a sok míves, korhű bábuért, angoltanárainknak a lelkes felkészítő, kultúrtörtéti kitekintésért, Ács Anikónak a tűzifáért, Munkácsi Árpád gondnokunknak a máglya szakszerű kezeléséért, Baraté Zitának a gyönyörű oklevelekért!
Igazi közösségi program volt!
“GOD SAVE THE KING!”

31st October

We celebrate Halloween on the 31st of October in many countries around the world. It is a very popular holiday , especially in the USA and Canada and also in Great Britain.

Symbols of Halloween

During the holiday of Halloween we often see pumpkins carved with scary faces and lit up with a small candle.
Many people, especially children , dress up in costumes of witches, ghosts, vampires, skeletons and monsters.

 

Trick or Treat’
Children play the game of ’Trick or Treat ’on the night of Halloween. They usually visit their neighbours’ houses, knock on the doors and shout:”Trick or treat!”
They try to collect as many ’treats’ (like sweets, biscuits or sometimes money) as possible. If the neighbours  don’t give the children a treat, the children perform a ’trick’ ( a joke or prank) instead.

 

 

In Hungary

Instead of Halloween Hungarian people celebrate ’All Saints’ Day’ and ’All Souls’ Day’ on the 1st and 2nd of November. They go to cemeteries, decorate the graves, leave flowers and light candles as a sign of respect.

Guy Fawkes Night/ Bonfire Night   – 5th of November
On the 5th of November, 1605, Guy Fawkes , a Roman Catholic rebel, was arrested because he tried to blow up the Houses of Parliament in London.
(He was angry because the King was unfair to Catholic people.)
Every year on the 5th of November people have a big fire called a bonfire .
Children usually make a dummy called a Guy for the top of the bonfire. There are also fireworks.
It is usually very  cold in November, so they have hot food and drinks to keep warm.Thanksgiving Day (USA)

Thanksgiving Day is an American special  day. It is on the fourth Thursday in November. Everyone goes home to eat with their family – even  if this means a long journey across the country.The food is always the same: turkey, and pumpkin pie. Some of the first settlers started the tradition in 1621. . They wanted to thank God for the harvest after a hard year.

 

 

A 2020/21-es tanév angolos eredményei

 

Suba Júlia (8.B) megszerezte a középfokú nyelvvizsgát. (tanára: Bencze Kata ) Gratulálunk!

 

Versenyeredmények:

Még a tavalyi tanévben Herman Hanna, tavalyi végzős diákunk az OÁTV országos döntőjébe jutott.
A döntőre a járvány miatt csak augusztus legvégén került sor.
Herman Hanna megnyerte az Országos Általános Iskolai Tanulmányi Versenyt!!!! (tanára: Nyitrai Zsuzsa)
Szeretettel gratulálunk Hannának, és további sok sikert kívánunk!

 

Az idei tanévben elmaradtak a kerületi versenyek a járványhelyzet miatt.

 

Idegen nyelvi internetes versenyre (Literatum) 1 fő jelentkezett a 7-es tagozatról Bagdány Máté (8.b) személyében és jól szerepelt, nyolcadik legjobb pontszámot ért el országos viszonylatban. (tanára: Bencze Kata)

 

A végzős tanulóközösségből nagyjából egy tucatnyian indultak az OATV online módon rendezett első fordulóján, ahol szépen teljesítettek és egyikük, Ozora Izabella továbbjutott a megyei megmérettetésre. (tanára: Bencze Kata)

Szépirodalmi művek olvasása angolul a tagozatos csoportokban:

5.osztályban a tanulók elolvasták a Jacob, the Naughty Koala c. mesét.

A 6.-os tagozatos csoport feldolgozta a  The Royal Family c. mesét.

A 7. osztályos tagozatos csoport elolvasta könnyített olvasmány formájában Jane Austen: Emma c. művét és egy Sherlock Holmes regényt , a The Norwood Mystery-t.

8.-ban könnyített olvasmányként az Anne of Green Gables-t olvasták el a gyerekek.

Nyelvi vizsgák

6. évfolyam

Írásbeli – Nyelvtani teszt (45 perc)

to be
have got/ has got
there is/ there are
can/can’t – képesség
főnevek többes száma
megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, some/any, How much/ How many?
pronouns (subject, object, possessive adjectives)
possessive ’ s
Present Simple
Present Continuous
Past Simple
Question words
comparative and superlative adjectives, comparisons

Szóbeli (kb. 10 perc) – nincs felkészülési idő

– Képleírás (prepositions, there is /there are, Present Continuous)
– Önálló témakifejtés

TÉMAKÖRÖK:
1. Me and my family; Describing people
2. My school (the building, facilities, subjects )
3. My home (rooms, furniture, housework)
4. Free time, hobbies, sports
5. Daily routine, meals
6. Weather and clothes
7. Animals (grouping, describing animals, favourite animal)
8. Festivals (Christmas, New Year’s Eve, birthdays )

Tájékoztatás a helyi, jókais idegen nyelvi vizsgákról

 

Kedves Szülők!

Már régi hagyomány iskolánkban, hogy a 6. és 8. évfolyamon szervezünk idegen nyelvi vizsgákat tanulóink részére a következő célokkal:

 • az eddig tanult nyelvtani és szókincsbeli ismeretek rendszerezése
 • a szóbeli kifejezőkészség fejlesztése
 • vizsgarutin szerzése (célunk, hogy a tanulók ne a középiskolai felvételin találják magukat szembe először a vizsgaszituációval)

 

Eddigi tapasztalataink alapján azt mondhatjuk, hogy a helyi vizsgákon szerzett tapasztalataik, a különböző témakörökből tanári segítséggel való közös felkészülés óriási segítséget jelentenek diákjaink számára a középiskolai szóbeli felvételiken való jó szerepléshez. Nem éri őket váratlanul a felvételi beszélgetéseken, hogy egy-egy témáról idegen nyelven értekezzenek, van hová nyúlniuk, „el van próbálva” a vizsgaszituáció időben közvetlenül a felvételi szóbeli vizsgák előtt.

Tudjuk, hogy nem mindenki megy szóbeli vizsgára idegen nyelvből, de az ő számukra is rendkívül hasznos ez a szókincsbeli összefoglalás, rendszerezés, melyet majd a leendő középiskolájukban tudnak kamatoztatni.

Az év végi, nyelvtani , írásbeli vizsgák pedig azért is hasznosak, mert sok középiskola még a 8. év végén behívja szintfelmérő teszt megírására a már felvett új tanulókat, így a gyerekeket erre is alaposan fel tudjuk készíteni, hogy a lehető legjobb tudásuk szerint tudjanak teljesíteni ezen a megmérettetésen.

A szóbeli és írásbeli vizsgát is egy „témazáró” jeggyel fogjuk értékelni, ami 200%-ot ér.

Minkét vizsgára nyelvtanáraink készítik fel tanulóinkat a tanórákon, emiatt különórákat, magántanárt nem kell igénybe venni.

A vizsgakövetelményeket itt találják:

 

8.évfolyam ; ANGOL NYELV

Szóbeli (kb. 10 perc) – nincs felkészülési idő – februárban kerül rá sor, a központi írásbeli vizsgák után, a középiskolai szóbeli vizsgák előtt

 • Bemelegítő beszélgetés
 • Képleírás (prepositions, there is /there are, Present Continuous)
 • Önálló témakifejtés

 

Témakörök:

 1. Bemutatkozás, család, emberek (családtagok, barátok) külső jellemzése
 2. Otthon, napirend, házimunka
 3. Iskola (saját iskola bemutatása, tantárgyak,órarend, iskolai szabályok, nyelvtanulás)
 4. Szabadidő (sport, hobbi, számítógép, internet, színház, mozi, olvasás, zene)
 5. Időjárás, öltözködés
 6. Étkezés (étkezési szokások, kedvenc étel, magyar konyha, étterem/gyorsétterem)
 7. Vásárlás (üzletek, vásárlási szokások, kedvenc üzlet)
 8. Nyaralás, utazás, városi tömegközlekedés
 9. Egészséges életmód, betegségek
 10. Ünnepek (karácsony, húsvét, újév, születésnap, nemzeti ünnepek, brit és amerikai ünnepek)

 

Írásbeli  – Nyelvtani  teszt (45 perc) – a tanév végén kerül rá sor

 • to be
 • have got/ has got
 • there is/ there are
 • főnevek többes száma
 • megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, some/any, How much/ How many?
 • pronouns (subject, object, possessive adjectives)
 • possessive ’ s
 • Present Simple
 • Present Continuous
 • Past Simple
 • Past Continuous
 • Present Perfect
 • Future : will/going to
 • Question words
 • comparative and superlative adjectives, comparisons
 • Módbeli segédigék: can, have to, must, mustn’t, should

 

 

8.évfolyam; NÉMET NYELV

Szóbeli (kb. 10 perc) – nincs felkészülési idő – februárban kerül rá sor, a központi írásbeli vizsgák után, a középiskolai szóbeli vizsgák előtt

 

 • Bemelegítő beszélgetés
 • Képleírás (Auf dem Bild ist….zu sehen., Vorne,hinten, auf dem linken Seite…usw.))
 • Önálló témakifejtés

 

Témakörök:

1.Bemutatkozás, család, emberek (családtagok, barátok) jellemzése

 1. Otthon, napirend, házimunka
 2. Iskola (saját iskola bemutatása, tantárgyak,órarend, iskolai szabályok, nyelvtanulás)
 3. Szabadidő (sport, hobbi, számítógép, internet, színház, mozi, olvasás, zene)
 4. Időjárás, öltözködés
 5. Étkezés (étkezési szokások, kedvenc étel, magyar konyha, étterem/gyorsétterem)
 6. Vásárlás (üzletek, vásárlási szokások, kedvenc üzlet)
 7. Közlekedés
 8. Egészséges életmód, betegségek
 9. Ünnepek (karácsony, húsvét, újév, születésnap, nemzeti ünnepek)

 

Írásbeli  – Nyelvtani  teszt (45 perc) – a tanév végén kerül rá sor

 • Konjugation- sein
 • Konjugation- haben
 • Konjugation- schwache Verben
 • Konjugation- starke Verben
 • Plural von deutschen Nomen
 • Akkusativ, Dativ (den Vater, dem Kind)
 • Genitiv (de Vaters, der Frau – Wessen?)
 • Modalverben – können, mögen, wollen, müssen, dürfen
 • viel, viele
 • Personalpronomen (Akkusativ, Dativ. ich, mich, mir)
 • Imperativ (Nehmen Sie Platz!)
 • Fragewörter (Wer? Wo, Wohin?…)
 • Adjektiv Komparation (gut, besser, am besten)
 • Perfekt (ist gegangen, hat gegessen)
 • Präteritum
 • Wortfolge – (egyenes, fordított, KATI)
 • Wenn…

 

Üdvözlettel:

Nyitrai Zsuzsa

nyelvi munkaközösség vezető

 

Budapest, 2021.szeptember 19.