Kedves Leendő Elsős Gyermekek Szülei!

 

Az idei tanévben a járvány következtében kialakult rendkívüli helyzet miatt nem tudjuk a hagyományos módon megtartani az Iskolakóstoló programjainkat.

Minden szülő azt szeretné, ha gyermeke olyan iskolába járna, ahol a tanulás öröm, a tudást egyéni képességeihez igazodva sajátíthatja el. Minden szülő olyan iskolát szeretne, amelynek programja a gyermekek kreativitására, fantáziájára épít, az alkotás, az aktivitás örömét nyújtja. A jól megválasztott iskola lehetőséget biztosít ahhoz, hogy szülő és gyermek egyaránt pozitív várakozással és egészséges izgalommal várja az őszi iskolakezdést.

Iskolánk segítséget szeretne nyújtani Önöknek, az iskolaválasztás kérdésében. Iskolánk megismeréséhez szeretnénk egy rövid filmet bemutatni, melyben egy kis bepillantást nyújtunk programjainkból, iskolánkban folyó nevelő-oktató munkánkról. Néhány képpel bemutatnánk iskolánk   környezetét, termeinket és a tanulóink kreatív munkáit.

 

Sikeres iskolaválasztást kívánok:

                                                                                                                 Bohus Mihály László
intézményvezető

Az iskolánkról szóló tájékoztatót itt olvashatják.

Jókai iskolabemutató

Iskolai programok

Kedves Szülők, tanáraink nevére kattintva elolvashatják bemutatkozásukat!

Tankötelezettség teljesítése

 

 1. § (1) Magyarországon – az e törvényben meghatározottak szerint – minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

(2) *  A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. A szülő kérelmére a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. A szülő kérelmét az iskolakezdés évében január 15-éig nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, akkor csak szakértői bizottság rendelhető ki. Ha a szakértői bizottság a szülői kérelem benyújtására nyitva álló határidő előtt a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben történő részvételét javasolja, a szülői kérelem benyújtására nincs szükség. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a felmentést engedélyező szerv a szülő kérelmére engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kora előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését. A bíróság eljárására alkalmazni kell a (6b)-(6f) bekezdésében foglaltakat.

A KRÉTA rendszer E-ügyintézés weboldalát a következő linkre kattintva érhetik el:
https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

KRÉTA tájékoztató a beiratkozásról itt olvasható.

 

Tisztelt Szülők!

 

Amennyiben hozzánk szeretnék beíratni gyermeküket, kérjük, hogy olvassák el a beiratkozás menetéről szóló tájékoztatót.

A beiratkozás időpontja 2021. április 15-16.

Kérjük, hogy ebben az időszakban intézzék a beiratkozást a KRÉTA e-ügyintézés felületén, a következőképpen:

A https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap linkre kattintva hozzanak létre egy ideiglenes regisztrációt. Ezután az „Ügyintézés indítása” fül alatt válasszák ki a „Beiratkozás általános iskolába – BÁI” fület.

Itt lehet megadni a gyermek adatait és ide lehet feltölteni a következő nyilatkozatokat és igazolvány másolatokat:

 • “Egyedüli felügyeleti jog alapját igazoló dokumentum” (kötelezően kitöltendő) itt letölthető
 • “A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány másolata” (kötelezően feltöltendő)
 • “A gyermek nevére kiállított TAJ kártya másolata” (kötelezően feltöltendő)
 • “A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata” (kötelezően feltöltendő)

 

Lehetőségük van „Egyéb csatolt dokumentumok” feltöltésére is.

Kérjük, hogy ide töltsék fel a következőket:

hit és erkölcstan nyilatkozat (kötelezően kitöltendő) itt letölthető
amennyiben kérnek étkezést – étkezéses nyilatkozat itt letölthető
3 vagy több gyermek esetén – nagycsaládos nyilatkozat itt letölthető
diétás adatlap – itt letölthető

Illetve itt van lehetőség feltölteni Szakértői véleményt (amennyiben rendelkezik ilyennel a gyermek) és egyéb Önök által fontosnak tartott dokumentumot.

 

A „Kérelem indoklása, megjegyzés” fül alatt tudják jelezni a nyelvválasztást, osztályfőnök választást stb.

A kéréseket a lehetőségekhez képest igyekszünk figyelembe venni.

Kérjük, hogy az „egyéb különleges helyzet”-et ne itt tűntessék fel, hanem az ennek megfelelő „Sajátos nevelési igény, hátrányos vagy egyéb különleges helyzet” fül alatt

Egyéb különleges helyzet lehet:

 • „Szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő”
 • „Testvére az adott intézmény tanulója”
 • „Munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található” (amennyiben ez a helyzet fenn áll kérjük, hogy az egyéb dokumentumoknál legyenek szívesek csatolni a munkáltatói igazolást.)
 • „Az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található”

 

Egyéb felmerülő kérdés esetén forduljanak hozzám bizalommal!

 

Üdvözlettel:
Baraté Zita
iskolatitkár
el.: +361/403-5085
mobil: +3630/781-3059
e-mail: baratez@jokai16.hu

A Budapest XVI. Kerületi Jókai Mór Általános Iskola beiskolázási körzete – 2021.
Aranyfürt u. Koronafürt u.
Barbara u. Léva u.
Becő u. Maderspach Viktor Sétány
Bodnár u Májusfa u.
Borotvás u. Mátyás király tér 4-8.
Bőszénfa utca Mészáros József u.
Csenge u. Nagyvázsony u.
Csenkesz u. 1-61. Nyílhegy u.
Diósy Lajos u. Nyílvessző u.
Döbröce u. Őrvezető u.
Enikő u. Papucsvirág u.
Forrásmajori dűlőút Paulheim József tér (Torony tér)
Fuvallat u. Pilóta u.
Galgahévíz u. Prodám u.
Gálosfa u. Rezgőfű u.
Garat u. 3-5 és 6-8. Simonfa u.
Gombolyag u. Szérű u.
Gyűszűvirág u. Szilágyi Mihály u.
Helka köz Tekla u.
Hófehérke u. Tiszakömlő u.
Holdfény u. Újszász u. 6-106, 49-67.
Hunyadvár u. 1-41., 2-54. Üzbég u.
Ibafa u. Veres Péter út 81-151.
Íjász u. Villő u.
Imre u. 1-7. Zselic u. 1-23., 2-24.
Írisz u. Zsélyi Aladár u.
Jókai u. Zsemlékes út 2-16.
Kardosfa u. Zsenge u. 1-23, 2-26
Kolozs köz
Kolozs u.

Érett–e az iskolapadra a gyermekem?

 

Önmagában nem elegendő, ha tud írni és olvasni, és az sem, ha bátor fellépésű, magabiztos, „felnőttes“.

 

Mit kell tudni az iskolaérettségről?

 • Az iskolaérettségnek mérhető ismérvei vannak. Ezek közül a legfontosabbak az alábbiak:

 

Fizikai érettség:

 • A gyerek legalább 120-130 centi magas, 20-22 kg súlyú. (Mert bár a súly- és magassághatár megszűnt, a kisebb termetű gyermek gyakran fáradékonyabb társainál.)
 • Fogváltása megkezdődött. (Ez a csontosodás megindulását jelzi, és az ülő- és állóképességgel van szoros összefüggésben.)
 • Bal-jobb oldal dominanciája kialakult.
 • Alkata átalakulóban (pl. pocak eltűnik).
 • Érzékszervei épek, agyi fejlődése rohamos.
 • A mozgása összerendezettebbé válik.

 

A túl fejletlen gyerek fáradékonyabb, nehezebben teljesít, állandóan lemaradhat a többiekhez képest, ami kudarcélményt okozhat. Az ép érzékszervek, a rendezett mozgás szükséges a zökkenőmentes írás- és olvasástanuláshoz.

 

Mozgásfejlettség:

 • Összerendezettek az elemi mozgásmintái. (A kúszás, mászás, lábujjon– sarkon–talpélen való járás, ugrókötelezés, labdapattogtatás, a szökdelés pontos kivitelezése könnyű írás- és olvasástanuláshoz vezet.)
 • Képes mozgássorozatok elvégzésére (pl. taps-lépés-guggolás, gyöngyfűzés) ill. rajzminták követésére.
 • Jó a kéz-szem koordinációja. (Képes írás közben a leírt szövegre és nem a kezére nézni.)
 • Koordinált a szemmozgása. (Nehezítő tényező a sok tv és számítógép használat. Szemtorna lehet a fej elmozdulása nélkül: szemmozgatás jobbra, balra, le, föl, rézsútosan.)
 • Kialakult a domináns kéz használata. (A nem megfelelő kézzel történő írás pl. nehezíti a tanulást és diszfunkciókhoz vezethet.)
 • Jó a térbeli tájékozódása, megfelelő az egyensúlyérzéke. (Ez a fejlett idegrendszerre utal, melynek hiánya figyelem- és magatartászavart okoz. Gyakoroljuk például a vonalon járást, a „pincérkedést” tálcával.)
 • Kialakultak a finommozgások és az iránykövetés.

Jó a gyermek ceruzafogása. (Az ehhez szük­séges izmokat a csontosodási folyamat kezdete előtt, sok gyurmázással lehet erősíteni.) 

A cipőkötést egyedül el tudja végezni. (Ennek hiánya a gyengébb kézügyességre és téri tájékozódásra utalhat.)

Fejlett a vállöv, a könyökízület és a csuklóízület finommozgása. (Ez a szépírás alapja, mely talicskázással, függeszkedéssel, később fűzéssel és ujjtornával fejleszthető.)

Képes iránykövetésére. (Itt is eleinte nagymozgásban, később finommozgásban, papíron.) 

 • Tudja szinkronban és egymástól függetlenül irányítani végtagjait. (Ez az azonos, majd ellentétes kéz-lábemeléssel, masírozással, láb köröz – kéz tapsol gyakorlatokkal fejleszthető.)

 

Értelmi fejlettség:

 • A gyermek kb. 15 percig képes szándékos figyelemösszpontosításra, kizárja a zavaró történéseket.
 • Formát, nagyságot, irányt differenciáltan észlel. (Észlelés)

El tudja különíteni a jobb és bal irányokat, illetve helyesen használja a névutókat (alatt, fölött, mögött stb…).

 • Kudarctűrő képessége alakul.
 • Számfogalmai vannak a hatos számkörön belül. (Számfogalom)
 • Rövidtávú memóriája hirtelen fejlődésnek indul, néhány mondatból álló történetet megközelítő pontossággal el tud ismételni. (beszédkészség, fogalomfejlettség, memória)
 • Képes alak, forma, nagyság és szín megállapítására.

Képes mozdulatokat ill. alakokat térben (pl. építés) és síkban (pl. rajz) leutánozni. 

Felismeri az azonos alakokat, színeket, nagyságokat, mennyiségeket. (pl. különböző színű és nagyságú kockák válogatása.) 

 • Felismeri az azonosságot és különbözőséget, általánosságban tájékozott.
 • Különböző hangokat meg tud különböztetni egymástól (pl. azonos hangzású szavakat: kéz-kész, mind-mint). 
 • Felismeri a rész-egész viszonyát (pl. kis rész­le­teket megkeresni az egészen belül).
 • Képes a szétszedés és újra összerakás gyakorlatára.
 • Meg tudja nevezni a testrészeit. Mivel a legbiztosabb pont a saját testünk, ezért ha ez bizonytalan minden azzá válik.
 • Be tud fejezni önállóan egy elkezdett történetet.
 • Képes az egyik érzékszerv-csatornán nyert információt másik csatornára átfordítani. (pl. mesét lerajzolni).
 • El tudja helyezni magát időben és társadalmi környezetében. Ismeri az évszakokat, napszakokat, napok változását.
 • Megfelelő a beszédkészsége.
 • Írás-és rajzkészsége kialakult.

 

Érzelmi és akarati érettség:

 • A gyermek várja az iskolát, készül rá, elvégzi a rábízott feladatokat, nem hagyja félbe a tevékenységeit.
 • Erőfeszítéseket vállal a teljesítmény eléréséért. (Feladattudat.)
 • Alkalmazkodni tud a szabályokhoz, utasításokhoz.
 • Képes hosszabb ideig egy helyben ülni, monotóniatűrő képessége javult.
 • Az iskolaérettségi vizsgálat idejére el tud szakadni szüleitől.

 

Szociális érettség:

 • Társaival kapcsolatot tud felvenni, nem fél tőlük, nem viselkedik támadóan vagy nyugtalanul.
 • Bizalommal fordul a felnőttek felé, elfogadja őket.
 • Be tud illeszkedni a csoportmunkába.
 • Képes a csoportban önállóan dolgozni, érti a közös utasításokat és nem igényli, hogy csak vele foglalkozzanak.
 • A közösségbe való beilleszkedéshez szükséges szabályokat képes alkalmazni, ezek nélkül nem érzi jól magát.

Tud szabályok szerint viselkedni a mindennapi életben és a játékban egyaránt. Játszik a közösségben.

 

Ha az iskolaérettségtől nagymértékben elmaradó gyermek mégis megkezdi tanulmányait az első osztályban, akkor számolnunk kell a következő problémákkal:

 

 • Olvasási, számolási és írási gyengeségek
 • Magatartásbeli rendellenességek

Tisztelt Szülők!

Az iskolába jelentkezésnél minden leendő elsős gyermek szülőjének kötelezően nyilatkozatot kell tennie, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika oktatást szeretne választani.

Hit és erkölcstan választása esetén a szülőnek el kell döntenie azt is, hogy gyermeke melyik egyház által szervezett órán vesz részt a 2021/2022. tanévtől.

Ehhez a választáshoz szeretnénk egy kis segítséget nyújtani.

Iskolánkban a következő egyházak hitoktatói tartanak hittan órákat:

Evangélikus,

Református,

Katolikus,

Baptista

Az adott hitoktatásra kattintva olvashatják az egyházak tájékoztató leveleit.

Kérjük, hogy választásukat jól fontolják meg, mert ez a nyilatkozat a 2021/2022-es tanévre szól, azon módosítani csak írásban, minden év május 20-ig tudnak, amely módosítás a következő tanévtől lép életbe.

Köszönjük!