Kedves Leendő Elsős Gyermekek Szülei!

 

Az idei tanévben a járvány következtében kialakult rendkívüli helyzet miatt nem tudjuk a hagyományos módon megtartani az Iskolakóstoló programjainkat.

Minden szülő azt szeretné, ha gyermeke olyan iskolába járna, ahol a tanulás öröm, a tudást egyéni képességeihez igazodva sajátíthatja el. Minden szülő olyan iskolát szeretne, amelynek programja a gyermekek kreativitására, fantáziájára épít, az alkotás, az aktivitás örömét nyújtja. A jól megválasztott iskola lehetőséget biztosít ahhoz, hogy szülő és gyermek egyaránt pozitív várakozással és egészséges izgalommal várja az őszi iskolakezdést.

Iskolánk segítséget szeretne nyújtani Önöknek, az iskolaválasztás kérdésében. Iskolánk megismeréséhez szeretnénk egy rövid filmet bemutatni, melyben egy kis bepillantást nyújtunk programjainkból, iskolánkban folyó nevelő-oktató munkánkról. Néhány képpel bemutatnánk iskolánk   környezetét, termeinket és a tanulóink kreatív munkáit.

 

Sikeres iskolaválasztást kívánok:

                                                                                                                 Bohus Mihály László
intézményvezető

Az iskolánkról szóló tájékoztatót itt olvashatják.

Jókai iskolabemutató

Iskolai programok

Tankötelezettség teljesítése

 

 1. § (1) Magyarországon – az e törvényben meghatározottak szerint – minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

(2) *  A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. A szülő kérelmére a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. A szülő kérelmét az iskolakezdés évében január 15-éig nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, akkor csak szakértői bizottság rendelhető ki. Ha a szakértői bizottság a szülői kérelem benyújtására nyitva álló határidő előtt a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben történő részvételét javasolja, a szülői kérelem benyújtására nincs szükség. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a felmentést engedélyező szerv a szülő kérelmére engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kora előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését. A bíróság eljárására alkalmazni kell a (6b)-(6f) bekezdésében foglaltakat.

A Budapest XVI. Kerületi Jókai Mór Általános Iskola beiskolázási körzete – 2022.
Aranyfürt u. Koronafürt u.
Barbara u. Léva u.
Becő u. Maderspach Viktor Sétány
Bodnár u Májusfa u.
Borotvás u. Mátyás király tér 4-8.
Bőszénfa utca Mészáros József u.
Csenge u. Nagyvázsony u.
Csenkesz u. 1-61. Nyílhegy u.
Diósy Lajos u. Nyílvessző u.
Döbröce u. Őrvezető u.
Enikő u. Papucsvirág u.
Forrásmajori dűlőút Paulheim József tér (Torony tér)
Fuvallat u. Pilóta u.
Galgahévíz u. Prodám u.
Gálosfa u. Rezgőfű u.
Garat u. 3-5 és 6-8. Simonfa u.
Gombolyag u. Szérű u.
Gyűszűvirág u. Szilágyi Mihály u.
Helka köz Tekla u.
Hófehérke u. Tiszakömlő u.
Holdfény u. Újszász u. 6-106, 49-67.
Hunyadvár u. 1-41., 2-54. Üzbég u.
Ibafa u. Veres Péter út 81-151.
Íjász u. Villő u.
Imre u. 1-7. Zselic u. 1-23., 2-24.
Írisz u. Zsélyi Aladár u.
Jókai u. Zsemlékes út 2-16.
Kardosfa u. Zsenge u. 1-23, 2-26
Kolozs köz
Kolozs u.

Érett–e az iskolapadra a gyermekem?

 

Önmagában nem elegendő, ha tud írni és olvasni, és az sem, ha bátor fellépésű, magabiztos, „felnőttes“.

 

Mit kell tudni az iskolaérettségről?

 • Az iskolaérettségnek mérhető ismérvei vannak. Ezek közül a legfontosabbak az alábbiak:

 

Fizikai érettség:

 • A gyerek legalább 120-130 centi magas, 20-22 kg súlyú. (Mert bár a súly- és magassághatár megszűnt, a kisebb termetű gyermek gyakran fáradékonyabb társainál.)
 • Fogváltása megkezdődött. (Ez a csontosodás megindulását jelzi, és az ülő- és állóképességgel van szoros összefüggésben.)
 • Bal-jobb oldal dominanciája kialakult.
 • Alkata átalakulóban (pl. pocak eltűnik).
 • Érzékszervei épek, agyi fejlődése rohamos.
 • A mozgása összerendezettebbé válik.

 

A túl fejletlen gyerek fáradékonyabb, nehezebben teljesít, állandóan lemaradhat a többiekhez képest, ami kudarcélményt okozhat. Az ép érzékszervek, a rendezett mozgás szükséges a zökkenőmentes írás- és olvasástanuláshoz.

 

Mozgásfejlettség:

 • Összerendezettek az elemi mozgásmintái. (A kúszás, mászás, lábujjon– sarkon–talpélen való járás, ugrókötelezés, labdapattogtatás, a szökdelés pontos kivitelezése könnyű írás- és olvasástanuláshoz vezet.)
 • Képes mozgássorozatok elvégzésére (pl. taps-lépés-guggolás, gyöngyfűzés) ill. rajzminták követésére.
 • Jó a kéz-szem koordinációja. (Képes írás közben a leírt szövegre és nem a kezére nézni.)
 • Koordinált a szemmozgása. (Nehezítő tényező a sok tv és számítógép használat. Szemtorna lehet a fej elmozdulása nélkül: szemmozgatás jobbra, balra, le, föl, rézsútosan.)
 • Kialakult a domináns kéz használata. (A nem megfelelő kézzel történő írás pl. nehezíti a tanulást és diszfunkciókhoz vezethet.)
 • Jó a térbeli tájékozódása, megfelelő az egyensúlyérzéke. (Ez a fejlett idegrendszerre utal, melynek hiánya figyelem- és magatartászavart okoz. Gyakoroljuk például a vonalon járást, a „pincérkedést” tálcával.)
 • Kialakultak a finommozgások és az iránykövetés.

Jó a gyermek ceruzafogása. (Az ehhez szük­séges izmokat a csontosodási folyamat kezdete előtt, sok gyurmázással lehet erősíteni.) 

A cipőkötést egyedül el tudja végezni. (Ennek hiánya a gyengébb kézügyességre és téri tájékozódásra utalhat.)

Fejlett a vállöv, a könyökízület és a csuklóízület finommozgása. (Ez a szépírás alapja, mely talicskázással, függeszkedéssel, később fűzéssel és ujjtornával fejleszthető.)

Képes iránykövetésére. (Itt is eleinte nagymozgásban, később finommozgásban, papíron.) 

 • Tudja szinkronban és egymástól függetlenül irányítani végtagjait. (Ez az azonos, majd ellentétes kéz-lábemeléssel, masírozással, láb köröz – kéz tapsol gyakorlatokkal fejleszthető.)

 

Értelmi fejlettség:

 • A gyermek kb. 15 percig képes szándékos figyelemösszpontosításra, kizárja a zavaró történéseket.
 • Formát, nagyságot, irányt differenciáltan észlel. (Észlelés)

El tudja különíteni a jobb és bal irányokat, illetve helyesen használja a névutókat (alatt, fölött, mögött stb…).

 • Kudarctűrő képessége alakul.
 • Számfogalmai vannak a hatos számkörön belül. (Számfogalom)
 • Rövidtávú memóriája hirtelen fejlődésnek indul, néhány mondatból álló történetet megközelítő pontossággal el tud ismételni. (beszédkészség, fogalomfejlettség, memória)
 • Képes alak, forma, nagyság és szín megállapítására.

Képes mozdulatokat ill. alakokat térben (pl. építés) és síkban (pl. rajz) leutánozni. 

Felismeri az azonos alakokat, színeket, nagyságokat, mennyiségeket. (pl. különböző színű és nagyságú kockák válogatása.) 

 • Felismeri az azonosságot és különbözőséget, általánosságban tájékozott.
 • Különböző hangokat meg tud különböztetni egymástól (pl. azonos hangzású szavakat: kéz-kész, mind-mint). 
 • Felismeri a rész-egész viszonyát (pl. kis rész­le­teket megkeresni az egészen belül).
 • Képes a szétszedés és újra összerakás gyakorlatára.
 • Meg tudja nevezni a testrészeit. Mivel a legbiztosabb pont a saját testünk, ezért ha ez bizonytalan minden azzá válik.
 • Be tud fejezni önállóan egy elkezdett történetet.
 • Képes az egyik érzékszerv-csatornán nyert információt másik csatornára átfordítani. (pl. mesét lerajzolni).
 • El tudja helyezni magát időben és társadalmi környezetében. Ismeri az évszakokat, napszakokat, napok változását.
 • Megfelelő a beszédkészsége.
 • Írás-és rajzkészsége kialakult.

 

Érzelmi és akarati érettség:

 • A gyermek várja az iskolát, készül rá, elvégzi a rábízott feladatokat, nem hagyja félbe a tevékenységeit.
 • Erőfeszítéseket vállal a teljesítmény eléréséért. (Feladattudat.)
 • Alkalmazkodni tud a szabályokhoz, utasításokhoz.
 • Képes hosszabb ideig egy helyben ülni, monotóniatűrő képessége javult.
 • Az iskolaérettségi vizsgálat idejére el tud szakadni szüleitől.

 

Szociális érettség:

 • Társaival kapcsolatot tud felvenni, nem fél tőlük, nem viselkedik támadóan vagy nyugtalanul.
 • Bizalommal fordul a felnőttek felé, elfogadja őket.
 • Be tud illeszkedni a csoportmunkába.
 • Képes a csoportban önállóan dolgozni, érti a közös utasításokat és nem igényli, hogy csak vele foglalkozzanak.
 • A közösségbe való beilleszkedéshez szükséges szabályokat képes alkalmazni, ezek nélkül nem érzi jól magát.

Tud szabályok szerint viselkedni a mindennapi életben és a játékban egyaránt. Játszik a közösségben.

 

Ha az iskolaérettségtől nagymértékben elmaradó gyermek mégis megkezdi tanulmányait az első osztályban, akkor számolnunk kell a következő problémákkal:

 

 • Olvasási, számolási és írási gyengeségek
 • Magatartásbeli rendellenességek

Tisztelt Szülők!

Az iskolába jelentkezésnél minden leendő elsős gyermek szülőjének kötelezően nyilatkozatot kell tennie, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika oktatást szeretne választani.

A nyilatkozat ide kattintva letölthető.

Hit és erkölcstan választása esetén a szülőnek el kell döntenie azt is, hogy gyermeke melyik egyház által szervezett órán vesz részt a 2022/2023. tanévtől.

Ehhez a választáshoz szeretnénk egy kis segítséget nyújtani.

Iskolánkban jelenleg evangélikus, református, katolikus és baptista hitoktatás van.

Evangélikus,

Református,

Katolikus,

Baptista,

Zsidó hittan

Az adott hitoktatásra kattintva olvashatják az egyházak tájékoztató leveleit.

Kérjük, hogy választásukat jól fontolják meg, mert ez a nyilatkozat a 2022/2023-es tanévre szól, azon módosítani csak írásban, minden év május 20-ig tudnak, amely módosítás a következő tanévtől lép életbe.

Köszönjük!

Tisztelt Szülők és leendő Elsősök!

Szabó – Szenderák Szabina vagyok, iskolánk egyik leendő elsős tanitó nénije.

2004-ben végeztem a Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai karán, természetismeret műveltségterületen.

2016 óta tanítok ebben az iskolában. Az intézményben napközis foglalkozások mellett tantárgycsoportban tanítok matematikát valamint több évfolyamon készségtárgyakat.

Tanítói munkám során fontosnak tartom a közösségformálást és egy jól működő osztályközösség kialakítását, amit csak kellő következetességgel, megértéssel és szeretettel tudunk megvalósítani. A megvalósításhoz nagyon fontos még a jól és a bizalomra épülő szülő – pedagógus kapcsolat megvalósítása.

Célom, hogy minden gyermek önmagához képest fejlődni tudjon, mind tudásban, mind pedig személyiségében. Bízom benne, hogy közös munkával, tanulással, játékkal, mókával és kacagással minden kis diákkal meg tudom szerettetni a betűk és a számok világát!

Sok szeretettel várom a leendő kis elsősöket!

„Szeretet nélkül lehet fát aprítani,

és szeretet nélkül lehet téglákat formálni,

de szeretet nélkül nem szabad  gyermekekkel  bánni!”

Lev Tolsztoj

Tisztelt Szülők és leendő Elsősök!

Erős Gabriella vagyok. 2001 óta tanítok ebben az iskolában.

Az évek során tartottam napközis foglalkozásokat, tanítottam szinte minden tantárgyat és

néhány évet intézményvezető-helyettesként is dolgoztam.

Képesítésemet a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola tanító szakán szereztem.

A tanítás hivatás számomra. Sokévnyi szakmai tapasztalat, a gyerekek iránti szeretet és elkötelezettség jellemez. Tanítványaimmal jó hangulatú és érzelmi biztonságot nyújtó tanórai légkör kialakítására törekszem.

Fontosnak tartom, hogy a szülőkkel egységes értékrendet képviseljünk. Véleményem szerint a gyerekek optimális fejlődésének alapja a kölcsönös bizalmon és tiszteleten alapuló szülő – pedagógus kapcsolat.

Célom, hogy a gyerekek jól érezzék magukat az osztályukban, nyitottá váljanak az új ismeretek iránt, pozitív élményekkel, gyarapodó tudással térjenek haza nap, mint nap.

A következő tanév szeptemberében szeretettel várom a gyerekeket!

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

 

 1. Tájékoztatom, hogy a 2022/2023. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás időpontja:

április 21. 8:00-19:00

április 22. 8:00-19:00

 

A beiratkozás fent megadott időpontja előtt lehetőség van elektronikus úton előzetesen elküldeni a tanköteles korba lépő gyermeke adatait az iskolába a KRÉTA rendszer „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felületén keresztül. Ezen az online felületen 2022. április 6-tól nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére az adatok elküldésére. A felület a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap linken érhető el.

 

 1. A korábbi éveknek megfelelően minden szülő/törvényes képviselő csak egy általános iskolába nyújthatja be gyermeke jelentkezését.

 

 1. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. EMMI rendelet 22.§ (4) bekezdése értelmében az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, a (7) bekezdés értelmében pedig az intézmény a gyermek lakcímkártyája alapján ellenőrzi, hogy a lakcím-nyilvántartásban a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel-e.

 

 1. A beiratkozás megadott időpontjában, április 21-én 8:00-19:00 óráig, vagy 2022. április 22-én 8:00-19:00 óráig a személyes megjelenés az iskolában kötelező. Az előzetes elektronikus adatszolgáltatás az iskola részére a KRÉTA felületen nem kötelező, de nagyon hasznos, hiszen ez által jelentősen könnyebbé és gyorsabbá válik az ügyintézés mindenki számára. Az online előzetes jelentkezés hatására rendkívül gyors és gördülékeny ügyintézés valósulhat meg. A személyes beiratkozáskor az igazolványok alapján minden általános iskola a helyszínen ellenőrzi a KRÉTA rendszerbe feltöltött adatokat, szükség esetén módosítja azokat, illetve a rendszerben még nem szereplő gyermekek adatait a szülő/törvényes képviselő jelenlétében rögzíti a rendszerbe.

 

 1. A beiratkozási eljárás során Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.

 

 1. A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet gyermeke óvodájától az óvoda OM azonosítója, gyermeke oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, az Észak-Pesti Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, a beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.