Intézményünk nyolc évfolyamos általános iskola, amely Budapest XVI. kerületében, kertvárosi környezetben működik 1978 óta.

Elsősorban a közelben található Jókai lakótelep iskolásait fogadjuk, de körzetünk kiterjed a családi házas utcákra is. Szép számmal nyernek felvételt a távolabbi kerületrészekben, illetve a városhatáron kívüli településeken (Kistarcsa, Nagytarcsa, Kerepes) lakók is.

Családias hangulatú, a gyermekközpontú nevelést előtérbe helyező, stabil tudás és értékek közvetítésére törekvő iskolát alakítottunk ki. Legfőbb célunk, hogy a gyerekek úgy sajátítsák el a számukra fontos emberi értékeket, hogy közben az egész életpályájukat megalapozó képességekre és tudásra tegyenek szert. A középiskolai felvételiken jól helytálló diákok igazolják, hogy munkánk eredményes. Minden tanulónk továbbtanul, 90 %-uk érettségit biztosító középiskolába kerül.

Emelt szinten oktatjuk a testnevelést és az idegen nyelveket, hagyományosan a németet, újabban ehhez csatlakozik az angol is. Differenciáltan, szintcsoportokban tanítjuk 5. osztálytól a magyar és matematika tantárgyakat, hiszen szeretnénk minél teljesebben megvalósítani az egyénre szabott képességfejlesztést és a tehetséggondozást. A gyerekek iskolába kerülésétől vizsgáljuk, milyen segítségre van szükségük, hogy fejlesztő foglalkozásokon, logopédiai órákon, kiscsoportos vagy egyéni korrepetálásokon nyújthassunk támogatást egészen a 8. osztály elvégzéséig.

Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk az informatikai tudás átadásának, követve korunk követelményeit.

Gazdag programkínálattal, színes tevékenységformákkal tesszük változatossá a tanév időszakát, szeretnénk elérni, hogy valamennyi tanulónk számára emlékezetessé, élményszerűvé váljon az itt töltött idő, ezzel is erősítve az iskola közösségéhez való tartozás érzését. Fontos számunkra a nemzeti hagyományok tiszteletben tartása, az európai értékek megismertetése éppúgy, mint saját közösségi hagyományaink gazdagítása.

A minőségi és változatos pedagógiai munkához kiváló oktatási háttér áll rendelkezésünkre. A minden igényt kielégítő tornaterem, a sportpályákkal és játszótérrel ellátott, parkosított udvar, az egész tanulócsoport számára rendelkezésre álló informatika szaktanterem internet-hozzáféréssel, a kivételesen gazdag állománnyal büszkélkedő könyvtár, az épület tágas – világos termei mind-mind a tanulók érdekeit szolgálják.