Kedves Látogató!

Iskolánkban a magyar nyelv és irodalom tantárgyat heti két-két órában tanulják diákjaink –lehetőség szerint differenciált formában.

A magyartanárok a humán munkaközösség részeként az intézmény pedagógiai programja, valamint az egy tanévre szóló munkaterv célkitűzései szerint tevékenykednek.

Külön figyelmet fordítunk:

 • az országos kompetencia-mérésre való felkészülésre
 • egységes követelményrendszer betartására
 • kerületi versenyeken való részvételre illetve versenyek magas színvonalú megrendezésére
 • felzárkóztatásra és tehetséggondozásra
 • iskolai rendezvények, ünnepélyek szervezésére, hagyományaink ápolására
 • a továbbtanulás eredményességére

 

Felzárkóztatás, tehetséggondozás:

A tanulásban nehezített, tanulmányaikhoz segítséget igénylő gyerekekkel fejlesztő pedagógus foglalkozik, de lehetőség van szaktárgyi felzárkóztató órára is.
A tehetséges gyerekeknek heti rendszerességgel szakkört tartunk. A tanulmányi versenyeken számos esetben kiemelkedő eredményt érnek el tanulóink – legyen az irodalmi, szövegértés, versmondó vagy akár anyanyelvi verseny.

 

Eredmények, sikerek:

Az országos kompetenciamérésen országos és kerületi szinten is évek óta sikeresen teljesítenek diákjaink.

Tanulóink jó szívvel választják a budapesti gimnáziumok humán / kommunikáció tagozatait továbbtanulásuk során.

Végzőseink méltán büszkék egykori iskolájukra, az elballagott diákok a középfokú intézményekben megállják helyüket, mert a Jókaiban eltöltött nyolc év során megalapozott tudást, ismeretet szereznek.

Kötelező olvasmányok:

 1. osztály:

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk

Szabó Magda: Tündér Lala

 

 1. osztály:

Gárdonyi Géza: Egri csillagok

 

 1. osztály:

Jókai Mór: A kőszívű ember fiai

 

 1. osztály:

Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig

Szabó Magda: Abigél

I. A kommunikáció alapjai

A jelek világa

https://learningapps.org/1966808

https://learningapps.org/2676449

https://learningapps.org/5728234

https://learningapps.org/2641327

https://learningapps.org/10718906

https://learningapps.org/12101909

 

A kommunikáció fogalma, tényezői

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=972&select_osztaly_search=5-osztaly&select_tantargy_search=magyarnyelv&select_temakor_search=osszes-temakor

https://learningapps.org/2317904

https://learningapps.org/2676373

https://learningapps.org/5576291

https://learningapps.org/5556941

https://learningapps.org/2851563

https://learningapps.org/4493705

https://learningapps.org/5896774

 

A kommunikációs kapcsolat

https://learningapps.org/11671037

 

A beszélgetés

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=971&select_osztaly_search=5-osztaly&select_tantargy_search=magyarnyelv&select_temakor_search=osszes-temakor

 

 

II. Helyesírás, nyelvhelyesség

Hang és betű, az ábécé

https://learningapps.org/2381618

https://learningapps.org/2381619

https://learningapps.org/2381614

https://learningapps.org/12895204

 

Betűrend

https://learningapps.org/2381791

https://learningapps.org/2381796

https://learningapps.org/2064513

https://learningapps.org/4839885

https://learningapps.org/4048649

https://learningapps.org/4048649

 

Elválasztás

https://learningapps.org/6098760

https://learningapps.org/6603324

https://learningapps.org/2062353

https://learningapps.org/3367877

https://learningapps.org/4941985

https://learningapps.org/6720047

https://learningapps.org/8281856

https://learningapps.org/6682204

 

Helyesírásunk alapelvei

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=931&select_osztaly_search=5-osztaly&select_tantargy_search=magyarnyelv&select_temakor_search=osszes-temakor

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=980&select_osztaly_search=5-osztaly&select_tantargy_search=magyarnyelv&select_temakor_search=osszes-temakor

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=976&select_osztaly_search=5-osztaly&select_tantargy_search=magyarnyelv&select_temakor_search=osszes-temakor

 

A kiejtés elve

https://learningapps.org/2235511

https://learningapps.org/11083328

https://learningapps.org/10278290

https://learningapps.org/10278290

https://learningapps.org/3171238

https://learningapps.org/2360567

 

A szóelemzés elve

https://learningapps.org/8222255

https://learningapps.org/2235711

https://learningapps.org/2151202

 

A hagyomány elve

https://learningapps.org/3335994

https://learningapps.org/11022635

https://learningapps.org/11753153

https://learningapps.org/12237279

https://learningapps.org/11366415

https://learningapps.org/11365179

https://learningapps.org/4129353

 

Az egyszerűsítés elve

https://learningapps.org/10405575

https://learningapps.org/4797055

https://learningapps.org/4796843

https://learningapps.org/10668029

https://learningapps.org/11846772

 

III. Állandósult szókapcsolatok

Szólások, közmondások

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=941&select_osztaly_search=5-osztaly&select_tantargy_search=magyarnyelv&select_temakor_search=osszes-temakor

https://learningapps.org/4987391

https://learningapps.org/3351002

https://learningapps.org/9084127

https://learningapps.org/2703691

https://learningapps.org/6607489

https://learningapps.org/12692589

 

Szóláshasonlatok

https://learningapps.org/10278290

https://learningapps.org/4074719

https://learningapps.org/12186935

https://learningapps.org/6565411

https://learningapps.org/9191052

 

Szállóigék

https://learningapps.org/4561689

 

 

IV. A nyelvi szintek: Beszédhang, fonéma, szóelemek, szavak, szóösszetételek

Hangképzés, fonéma

https://learningapps.org/5693610

https://learningapps.org/4048649

https://learningapps.org/8314801

https://learningapps.org/2768247

 

A magánhangzók csoportosítása

https://learningapps.org/3860336

https://learningapps.org/1989209

https://learningapps.org/1751129

https://learningapps.org/2759352

 

Magánhangzótörvények: hangrend

https://learningapps.org/6637324

https://learningapps.org/9062895

https://learningapps.org/5772605

https://learningapps.org/3943579

https://learningapps.org/6423727

https://learningapps.org/4462271

 

Magánhangzótörvények: illeszkedés

https://learningapps.org/2799887

https://learningapps.org/4486908

https://learningapps.org/4466272

 

Mássalhangzótörvények

Részleges hasonulás

https://learningapps.org/2072770

https://learningapps.org/1971818

https://learningapps.org/6188810

https://learningapps.org/2805388

https://learningapps.org/11935507

 

Írásban jelöletlen és jelölt teljes hasonulás

https://learningapps.org/9022604

https://learningapps.org/5037105

https://learningapps.org/9332227

https://learningapps.org/9685362

https://learningapps.org/6535151

https://learningapps.org/9022604

 

Összeolvadás

https://learningapps.org/3233943

https://learningapps.org/9332803

https://learningapps.org/4171983

https://learningapps.org/10253110

 

Rövidülés, kiesés

https://learningapps.org/4742874

https://learningapps.org/7707294

https://learningapps.org/11942278

 

Összefoglalás

https://learningapps.org/6763557

https://learningapps.org/10423076

https://learningapps.org/3129192

https://learningapps.org/6544338

https://learningapps.org/1990226

https://learningapps.org/10005415

https://learningapps.org/8759139

https://learningapps.org/4190763

https://learningapps.org/8762619

 

Egyszerű és összetett szavak

https://learningapps.org/2417477

https://learningapps.org/2300472

https://learningapps.org/2035976

https://learningapps.org/5831835

https://learningapps.org/8010190

https://learningapps.org/10412820

https://learningapps.org/4435216

 

 

Szótő és toldalékok: A képző, a jel, a rag

https://learningapps.org/9663699

https://learningapps.org/4813315

https://learningapps.org/4460555

https://learningapps.org/9945582

https://learningapps.org/9945582

https://learningapps.org/5167177

https://learningapps.org/11931901

 

V. Hangalak és jelentés

Egyjelentésű szavak

https://learningapps.org/4950641

https://learningapps.org/11735895

 

 

Többjelentésű szavak

https://learningapps.org/5420701

https://learningapps.org/4950409

https://learningapps.org/11297353

https://learningapps.org/2780899

 

 

Azonos alakú szavak

https://learningapps.org/4899362

https://learningapps.org/7314979

https://learningapps.org/5969833

https://learningapps.org/10097515

 

 

Rokon értelmű szavak

https://learningapps.org/7685530

https://learningapps.org/4041945

https://learningapps.org/6481050

https://learningapps.org/8275442

https://learningapps.org/9682322

 

Ellentétes jelentésű szavak

https://learningapps.org/10335077

https://learningapps.org/1968674

https://learningapps.org/8181365

https://learningapps.org/7619378

 

Hasonló alakú szavak

https://learningapps.org/8243970

https://learningapps.org/12145959

https://learningapps.org/4597114

https://learningapps.org/2291842

 

Hangutánzó és hangulatfestő szavak

https://learningapps.org/5425603

https://learningapps.org/10441788

https://learningapps.org/10195268

https://learningapps.org/10636729

https://learningapps.org/10826116

https://learningapps.org/10493877

 

Összefoglalás

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=934&select_osztaly_search=5-osztaly&select_tantargy_search=magyarnyelv&select_temakor_search=osszes-temakor

https://learningapps.org/11274522

https://learningapps.org/7422670

 

 

VI. Szövegértés és szövegalkotás

Vázlat

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=989&select_osztaly_search=5-osztaly&select_tantargy_search=magyarnyelv&select_temakor_search=osszes-temakor

https://learningapps.org/12977991

https://learningapps.org/12036538

 

 

A leírás

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=990&select_osztaly_search=5-osztaly&select_tantargy_search=magyarnyelv&select_temakor_search=osszes-temakor

https://learningapps.org/7376002

https://learningapps.org/4461640

https://learningapps.org/9101030

 

Az elbeszélés

https://learningapps.org/4378653

https://learningapps.org/12673538

https://learningapps.org/12650092

https://learningapps.org/5145690

 

A párbeszéd

https://learningapps.org/8162954

https://learningapps.org/11770721

 

A levél

https://learningapps.org/9819120

https://learningapps.org/4846976

 

A meghívó

https://learningapps.org/5432578

 

Szövegértés

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=986&select_osztaly_search=5-osztaly&select_tantargy_search=magyarnyelv&select_temakor_search=osszes-temakor

 

 

 

VI. Család, otthon, nemzet

Petőfi Sándor: Egy estém otthon

https://learningapps.org/4819809

https://learningapps.org/4818808

https://learningapps.org/7240460

 

Petőfi Sándor: Füstbe ment terv

https://learningapps.org/2191478

 

Arany János: Családi kör

https://learningapps.org/4719583

https://learningapps.org/7303640

https://learningapps.org/7351259

Fehérlófia

https://learningapps.org/2618396

https://learningapps.org/2562266

https://learningapps.org/2680252

https://learningapps.org/7744129

Tündérszép Ilona és Árgyélus

https://learningapps.org/5524647

https://learningapps.org/5695064

https://learningapps.org/5524690

https://learningapps.org/5524697

 

 

 

Arany János: Rege a csodaszarvasról

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=952&select_osztaly_search=5-8-osztaly&select_tantargy_search=magyarirodalom&select_temakor_search=osszes-temakor

https://learningapps.org/5602789

https://learningapps.org/6729505

https://learningapps.org/7803009

https://learningapps.org/6769798

Daidalosz és Ikarosz

https://learningapps.org/9699574

https://learningapps.org/7273978

https://learningapps.org/2197857

https://learningapps.org/9841661

https://learningapps.org/5003943

Görög istenek, mítoszok

https://learningapps.org/2077316

https://learningapps.org/5160437

https://learningapps.org/3362110

https://learningapps.org/4767469

Biblia

https://learningapps.org/6138303

https://learningapps.org/6644628

 

Bibliai történetek:

A világ teremtése

https://learningapps.org/2560481

https://learningapps.org/4195322

https://learningapps.org/11857718

 

Noé

https://learningapps.org/8599480

https://learningapps.org/10489133

https://learningapps.org/8050890

 

Jézus születése

https://learningapps.org/6136256

https://learningapps.org/11059070

 

Összefoglalás

https://learningapps.org/4950844

 

 1. Petőfi Sándor: János vitéz

Petőfi Sándor élete

https://learningapps.org/1976722

https://learningapps.org/8141201

https://learningapps.org/8670437

János vitéz

https://learningapps.org/8117538

https://learningapps.org/4185022

https://learningapps.org/4214511

https://learningapps.org/3876416

https://learningapps.org/2078682

https://learningapps.org/6518153

https://learningapps.org/2121963

https://learningapps.org/6481594

https://learningapps.org/4653570

https://learningapps.org/6306483

https://learningapps.org/4502015

https://learningapps.org/9419994

https://learningapps.org/7290010

 

Összefoglalás

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=964&select_osztaly_search=5-8-osztaly&select_tantargy_search=magyarirodalom&select_temakor_search=osszes-temakor

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=967&select_osztaly_search=5-8-osztaly&select_tantargy_search=magyarirodalom&select_temakor_search=osszes-temakor

https://learningapps.org/6368906

https://learningapps.org/6623533

https://learningapps.org/9419994

https://learningapps.org/9759862

 

III. Szülőföld, táj

Petőfi Sándor: Szülőföldemen

https://learningapps.org/4275878

https://learningapps.org/9733798

https://learningapps.org/11006557

 

Petőfi Sándor: Az alföld

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=968&select_osztaly_search=5-8-osztaly&select_tantargy_search=magyarirodalom&select_temakor_search=osszes-temakor

https://learningapps.org/2193706

https://learningapps.org/4629700

https://learningapps.org/4630888

 

 

Petőfi Sándor: Úti levelek

https://learningapps.org/4275949

https://learningapps.org/9745238

https://learningapps.org/4561195

https://learningapps.org/5145678

 

Nagy László: Balatonparton

https://learningapps.org/3363977

https://learningapps.org/3363977

https://learningapps.org/9633489

 

 1. Molnár Ferenc:

https://learningapps.org/7221993

https://learningapps.org/2326903

 

A Pál utcai fiúk

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=981&select_osztaly_search=5-8-osztaly&select_tantargy_search=magyarirodalom&select_temakor_search=osszes-temakor

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=982&select_osztaly_search=5-8-osztaly&select_tantargy_search=magyarirodalom&select_temakor_search=osszes-temakor

https://learningapps.org/5135673

https://learningapps.org/5134099

https://learningapps.org/10100526

https://learningapps.org/5142371

https://learningapps.org/2167969

https://learningapps.org/2167969

https://learningapps.org/2167969

https://learningapps.org/2167969

https://learningapps.org/7371253

https://learningapps.org/12480368

I. Kommunikáció alapjai

A kommunikáció fogalma, tényezői

https://learningapps.org/2951845

https://learningapps.org/3328598

https://learningapps.org/7718965

https://learningapps.org/11329663

 

A kommunikáció nem nyelvi jelei

https://learningapps.org/5148474

https://learningapps.org/3986543

 

II. Szófajok

Az ige fogalma

https://learningapps.org/7978458

https://learningapps.org/11325938

https://learningapps.org/2282580

https://learningapps.org/10974298

https://learningapps.org/4033205

https://learningapps.org/6508167

 

Az igeidők

https://learningapps.org/4908306

https://learningapps.org/10436293

https://learningapps.org/12211887

https://learningapps.org/6813324

https://learningapps.org/12255818

https://learningapps.org/5437147

 

Az igemódok

https://learningapps.org/4756050

https://learningapps.org/9221537

https://learningapps.org/2235565

https://learningapps.org/3553999

 

Az ige ragozása

https://learningapps.org/10013512

https://learningapps.org/9226927

https://learningapps.org/8964887

https://learningapps.org/5148666

https://learningapps.org/6036622

 

A leggyakoribb igeképzők

https://learningapps.org/1743364

https://learningapps.org/10542071

https://learningapps.org/10968799

https://learningapps.org/5148409

https://learningapps.org/3034506

 

Az igék helyesírása

https://learningapps.org/5829436

https://learningapps.org/5829372

https://learningapps.org/10138137

https://learningapps.org/5565617

https://learningapps.org/11294032

 

Összefoglalás

https://learningapps.org/2762807

https://learningapps.org/3344769

https://learningapps.org/7255642

 

A határozószó

https://learningapps.org/2315309

https://learningapps.org/2315241

https://learningapps.org/4662874

https://learningapps.org/5951654

 

A főnév

https://learningapps.org/1960068

https://learningapps.org/4181039

https://learningapps.org/1730378

https://learningapps.org/1975647

https://learningapps.org/5900023

 

Személynevek és helyesírásuk

https://learningapps.org/5828516

https://learningapps.org/13111880

 

A földrajzi nevek és helyesírásuk

https://learningapps.org/8254437

https://learningapps.org/8253844

https://learningapps.org/2637569

https://learningapps.org/8256942

https://learningapps.org/6787206

https://learningapps.org/7374624

 

Az állatnevek, égitestek, márkanevek és helyesírásuk

https://learningapps.org/5504052

https://learningapps.org/5990005

https://learningapps.org/9147043

 

Az intézménynevek, címek, díjak és helyesírásuk

https://learningapps.org/2532741

https://learningapps.org/2836274

https://learningapps.org/8658088

https://learningapps.org/8395936

https://learningapps.org/6570310

https://learningapps.org/7098984

https://learningapps.org/2705202

https://learningapps.org/9433400

https://learningapps.org/3977139

 

Összefoglalás

https://learningapps.org/4867088

https://learningapps.org/11664455

 

A melléknév

https://learningapps.org/11886777

https://learningapps.org/6087432

 

A melléknevek helyesírása

https://learningapps.org/12212802

https://learningapps.org/6706162

 

A számnév

https://learningapps.org/4505129

https://learningapps.org/1959641

https://learningapps.org/2243449

https://learningapps.org/6591474

https://learningapps.org/12084502

 

A számnév helyesírása

https://learningapps.org/9006723

https://learningapps.org/4611967

https://learningapps.org/1762383

https://learningapps.org/2355470

https://learningapps.org/2026509

 

Összefoglalás

https://learningapps.org/3334778

https://learningapps.org/4532116

https://learningapps.org/6193051

https://learningapps.org/8964460

 

A névmások

https://learningapps.org/3033774

 

A személyes és a birtokos névmás

https://learningapps.org/3246220

https://learningapps.org/6612815

https://learningapps.org/4998382

https://learningapps.org/10277545

 

A kölcsönös és visszaható névmás

https://learningapps.org/7079905

https://learningapps.org/3176969

https://learningapps.org/12442656

 

A mutató és kérdő névmás

https://learningapps.org/6670284

https://learningapps.org/6627093

https://learningapps.org/9243779

https://learningapps.org/12087619

https://learningapps.org/13041682

https://learningapps.org/2970067

 

A vonatkozó, határozatlan és általános névmás

https://learningapps.org/6876329

https://learningapps.org/11009694

 

https://learningapps.org/4926025

https://learningapps.org/10838189

 

Összefoglalás

https://learningapps.org/6647401

https://learningapps.org/8789983

https://learningapps.org/4668967

 

Az igenevek:

A főnévi igenév

https://learningapps.org/12720741

https://learningapps.org/7021556

https://learningapps.org/12433766

https://learningapps.org/12745945

https://learningapps.org/4497808

https://learningapps.org/10024791

 

A melléknévi igenév

https://learningapps.org/9829428

https://learningapps.org/5021321

https://learningapps.org/4889790

https://learningapps.org/7064282

https://learningapps.org/12842847

https://learningapps.org/1964478

https://learningapps.org/10599657

 

A határozói igenév

https://learningapps.org/2360617

https://learningapps.org/9998208

https://learningapps.org/5079431

https://learningapps.org/10881068

https://learningapps.org/9525145

 

Viszonyszók, mondatszók

https://learningapps.org/2427507

https://learningapps.org/12285755

https://learningapps.org/12962933

https://learningapps.org/1847431

https://learningapps.org/2634691

https://learningapps.org/4487061

I. Hősök az irodalomban

Arany János: Mátyás anyja

https://learningapps.org/8105869

https://learningapps.org/9901481

https://learningapps.org/10516794

https://learningapps.org/11333181

https://learningapps.org/10413320

 

Arany János: A walesi bárdok

https://learningapps.org/7957587

https://learningapps.org/7957587

https://learningapps.org/7957587

https://learningapps.org/8408236

https://learningapps.org/4551478

https://learningapps.org/4877782

https://learningapps.org/8079980

https://learningapps.org/5956063

https://learningapps.org/4158389

 

Beckó vára

https://learningapps.org/8518930

https://learningapps.org/8514161

https://learningapps.org/8172306

https://learningapps.org/8232357

 

Szent László legendája

https://learningapps.org/7061293

https://learningapps.org/12084289

 

Lehel kürtje

https://learningapps.org/5544690

https://learningapps.org/5150036

https://learningapps.org/7841279

 

Fazekas Mihály: Lúdas Matyi

https://learningapps.org/2214778

https://learningapps.org/2214778

https://learningapps.org/2214778

https://learningapps.org/2214778

https://learningapps.org/8031085

https://learningapps.org/11928579

https://learningapps.org/12355820

https://learningapps.org/2511009

https://learningapps.org/10202354

 

Arany János

https://learningapps.org/9024003

https://learningapps.org/4296763

 

Toldi

https://learningapps.org/7245821

https://learningapps.org/5960515

https://learningapps.org/9797388

https://learningapps.org/8727778

https://learningapps.org/2843460

https://learningapps.org/8727778

https://learningapps.org/8929253

https://learningapps.org/8832945

https://learningapps.org/2908643

https://learningapps.org/2909540

https://learningapps.org/10930151

https://learningapps.org/10128907

https://learningapps.org/10179819

https://learningapps.org/10179819

https://learningapps.org/10461970

https://learningapps.org/10460881

https://learningapps.org/10463157

https://learningapps.org/2047916

https://learningapps.org/4583762

 

Összefoglalás:

https://learningapps.org/6776125

https://learningapps.org/11361783

https://learningapps.org/3569201

https://learningapps.org/2982749

https://learningapps.org/2983582

https://learningapps.org/2983722

https://learningapps.org/2983722

 

 

 • Szeretet, hazaszeretet, szerelem

Kölcsey Ferenc: Himnusz

https://learningapps.org/4650498

https://learningapps.org/1728398

https://learningapps.org/5849217

https://learningapps.org/2586009

https://learningapps.org/2585995

 

Vörösmarty Mihály: Szózat

https://learningapps.org/6267651

https://learningapps.org/4557127

https://learningapps.org/7095025

https://learningapps.org/1920493

https://learningapps.org/1849982

 

Lázár Ervin: Az élet titka (Eredeti üzenet)

https://learningapps.org/11774858

 

Radnóti Miklós: Nem tudhatom

https://learningapps.org/6728756

https://learningapps.org/6728704

https://learningapps.org/10884655

 

Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem

https://learningapps.org/10063826

 

Petőfi Sándor: Reszket a bokor, mert…

https://learningapps.org/4719031

https://learningapps.org/9747071

 

Gárdonyi Géza: Egri csillagok

https://learningapps.org/2382954

https://learningapps.org/2383004

https://learningapps.org/7352755

https://learningapps.org/10485438

https://learningapps.org/2382967

https://learningapps.org/2384070

https://learningapps.org/2384062

https://learningapps.org/3177158

https://learningapps.org/2384233

https://learningapps.org/2384510

https://learningapps.org/2387602

https://learningapps.org/3454201

Összefoglalás:

https://learningapps.org/11167696

https://learningapps.org/10409263

 

 

 • Ifjúsági regény

https://learningapps.org/5132529

 

Daniel Defoe: Robinson Crusoe

https://learningapps.org/4763479

https://learningapps.org/2223802

https://learningapps.org/11914218

https://learningapps.org/2223759

https://learningapps.org/4763205

https://learningapps.org/11740685

 

Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg

https://learningapps.org/10736989

https://learningapps.org/1983918

https://learningapps.org/1859274

https://learningapps.org/4540235

Szóalkotási módok

 1. Szóképzés
 • a képzők:
  • új szót alkothatunk
  • mindig megváltoztatják a szó szófaját
  • jelek és a rag előtt állnak
  • egy szótőhöz több képző is kapcsolódhat
  • fajtái – az alapján, hogy általuk milyen új szófajú szót kapunk
   • igeképzők
    • olvas|gat
   • névszóképző
    • olvas|ás
   • igenévképző
    • olvas|ni, olvas|ó, olvas|ott (könyv), olvas|andó, olvas|va
 1. Szóösszetétel
 • 2 vagy több szó összekapcsolásával új szót hozunk létre
  • kettőnél több szóból álló szóösszetétel: többszörösen összetett szó
 • általában az új szójelentése eltér a két elem jelentésének „összegétől”
 • előtag + utótag = összetett szó
 • típusai:
  • alárendelő
   • az előtag alanyi, tárgyi, határozói, jelzős vagy jelentéssűrítő kapcsolatban van az utótaggal
    • alanyos összetétel
     • egérrágta
    • tárgyas összetétel
     • térdvédő
    • határozós összetétel
     • jólnevelt
    • jelzős összetétel
     • könnyűzene
    • jelentéssűrítő összetétel
     • olyan szóösszetételek, melyek jelentése csak körülírással adhatók meg
     • papírbolt, hófehér, csatakiáltás
    • az elő- és az utótag tagoltságától függően lehetnek:
     • jelölt szóösszetétel
      • az elő- vagy utótagon toldalék mutatja a köztük lévő viszonyt
       • tojásfehérje
      • jelöletlen szóösszetétel
       • sem az előtag, sem az utótag nem visel ilyen toldalékot
        • madárfióka
       • mellérendelő
        • tagjai között mellérendelő viszony van
        • típusai:
         • valódi mellérendelés
          • 2 önálló szóalak összekapcsolása
          • búskomor
          • helyesírása:
           • egybe írjuk: csak az utótaghoz írhatunk toldalékot
            • búskomoran
           • kötőjellel írjuk: mindkét taghoz járul toldalék
            • fűnek-fának
           • ismétléses mellérendelés
            • szó- vagy tőismétléssel hozzuk létre
            • mindig kötőjellel írjuk
            • nőttön-nő

 

 • Ritkább szóalkotási módok
  1. Mozaikszók
   • több szó elemeiből épülnek fel
   • típusai:
    • betűszók
     • többszavas kapcsolat elemeinek kezdőbetűiből alakul ki
     • MTA (Magyar Tudományos Akadémia)
    • szóösszevonás
     • az alapszavakból egy-egy betűnél nagyobb egységet őriznek meg a mozaikszók
     • külker (külkereskedelem)
 1. Ikerszók
  • ikerítéssel hozzuk létre
   • egy szót saját hangalakjához hasonló változatával kapcsolunk össze
    • csak az egyik tag rendelkezik önálló jelentéssel
    • mendemonda, icurka-picurka
   • a tagok egyszerre jönnek létre
    • önállóan nincs jelentésük
    • ákombákom, sertepertél
   • helyesírásuk:
    • ha csak az utótagot lehet toldalékolni – egybe írjuk
     • limlom / limlomot
    • ha mindkét taghoz tudunk toldalékot illeszteni – kötőjellel írjuk
     • izeg-mozog / izgett-mozgott
 1. Szórövidülés
  • adott szóalakból tetszőleges részt elhagyunk
   • multinacionális – multi; fotógráfia – fotó
  • a megrövidült szóalakhoz kicsinyítő képző is járulhat
   • testvér – tesó; unalmas – uncsi

Alárendelő összetett mondatok

 1. 1Aztörtént, | 2hogy egyedül maradt a házban.
 2. 1Amit megjósoltam,2az bekövetkezett.
 3. 1Amit tegnap mondtam,2azt felejtsd el!
 4. 1Az emberek olyanok,2hogy nem értik a lényeget.
 5. 1Otthelyne keress,2ahol nincs!
 6. 1A táborban azzaltársbarátkozott, | 2akivel rég undok volt.
 7. 1Ahol a hegyek az égig érnek,2onnanhelyszármazik.
 8. 1Robiazótaisikeres, | 2amióta beosztja az idejét.

 1. Keresd meg az alárendelő összetett mondatok főmondatát, és a főmondatok betűjelét olvasd össze alulról fölfelé haladva!

Az alárendelő szóösszetételek (összetett szavak) gyakorlása

Az alárendelés fajtáját rákérdezéssel tudjátok megállapítani. Ha nem lehet rákérdezni, akkor jelentéssűrítő vagy jelentéstömörítő összetételről beszélünk.
Ilyen például a MOTORCSÓNAK. Nem tudsz rákérdezni. De körül tudod írni. Olyan csónak, amit motor hajt. Ezzel kapcsolatos feladat:    https://learningapps.org/2671078

 

Alanyos:

hófödte:                           Mi födte?                         A hó.

mennydörög:                  Mi dörög?                        A menny.

 

Tárgyas:
Itt elkülönítünk jelölt és jelöletlen fajtát.

Jelölt az, amikor a tárgy „t” ragja látszik, benne van a szóban. Például:

semmittevő:                   Mit tevő?                         Semmit.

Jelöletlen az, amikor a tárgy „t” ragja NEM látszik. Például:

szófogadó:                      Mit fogadó?                     Szó(t).

 

Határozós: (Ezeknek a fajtáit nem fogom a dolgozatban sem kérdezni.)

partraszállás:                  Hova szállás?                   Partra.

messzelátó:                     Merre (milyen messzire) látó?                 Messze, messzire.

 

Jelzős:
Itt kérem majd pontosan megnevezni, hogy milyen!!!!

Minőségjelzős:

sötétkék                           Milyen kék?                     Sötét.

Mennyiségjelzős:

kétnyelvű (szótár):         Hány nyelvű?                  Két, kettő.

Birtokosjelzős:

háztető:                           Minek a teteje?               Háznak.

https://learningapps.org/5036132